Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 9.3

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 9.3.

H Apple, για λόγους προστασίας των πελατών της, δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν απαραίτητες ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ασφάλεια προϊόντων Apple, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Για πληροφορίες σχετικά με τον Κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple, ανατρέξτε στο άρθρο Τρόπος χρήσης του Κωδικού PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Όπου είναι δυνατό, γίνεται χρήση αναγνωριστικών CVE για την αναφορά σε συγκεκριμένες ευπάθειες με στόχο την περαιτέρω πληροφόρηση.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με άλλες ενημερώσεις ασφάλειας, ανατρέξτε στο άρθρο Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

iOS 9.3

 • AppleUSBNetworking

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια συσκευή USB ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

  Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα χειρισμού σφαλμάτων στην επικύρωση πακέτου. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό σφαλμάτων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1734 : Andrea Barisani και Andrej Rosano από την Inverse Path

 • FontParser

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Το άνοιγμα ενός κακόβουλου αρχείου PDF ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή την αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1740: HappilyCoded (ant4g0nist και r3dsm0k3) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative (ZDI) της Trend Micro

 • HTTPProtocol

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλές ευπάθειες στις εκδόσεις nghttp2 πριν από την 1.6.0, η πιο σοβαρή από τις οποίες μπορεί να έχει οδηγήσει σε απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με την ενημέρωση του nghttp2 στην έκδοση 1.6.0.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-8659

 • IOHIDFamily

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να καθορίσει τη διαμόρφωση της μνήμης πυρήνα

  Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1748: Brandon Azad

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

  Περιγραφή: Ένα πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1752: CESG

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

  Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου "use after free" αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1750: CESG

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

  Περιγραφή: Πολλές υπερχειλίσεις ακεραίων αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένης επικύρωσης εισαγωγής.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1753: Juwei Lin Trend Micro σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative (ZDI) της Trend Micro

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή μπορεί να έχει τη δυνατότητα να παρακάμψει τη διαδικασία υπογραφής κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα δικαιωμάτων στο οποίο το δικαίωμα εκτέλεσης εκχωρήθηκε εσφαλμένα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης δικαιώματος.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1751: Eric Monti από τη Square Mobile Security

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα συνθήκης συναγωνισμού κατά τη δημιουργία νέων διεργασιών. Αυτό αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού κατάστασης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1757: Ian Beer από το Google Project Zero και Pedro Vilaça

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

  Περιγραφή: Ένα πρόβλημα διακοπής αναφοράς δείκτη null αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης εισαγωγής.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1756: Lufeng Li από την ομάδα Qihoo 360 Vulcan

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

  Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1754: Lufeng Li από την ομάδα Qihoo 360 Vulcan

  CVE-2016-1755: Ian Beer από το Google Project Zero

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να καθορίσει τη διαμόρφωση της μνήμης πυρήνα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων το οποίο οδήγησε στην αποκάλυψη περιεχομένου μνήμης πυρήνα. Αυτό αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης εισαγωγής.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1758: Brandon Azad

 • LaunchServices

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή μπορεί να έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει συμβάντα από άλλες εφαρμογές

  Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα επικύρωσης στο πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων του XPC Services API. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επικύρωση των μηνυμάτων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1760 : Proteas από την ομάδα Nirvan της Qihoo 360

 • libxml2

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου XML ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-1819

  CVE-2015-5312: David Drysdale από την Google

  CVE-2015-7499

  CVE-2015-7500: Kostya Serebryany από την Google

  CVE-2015-7942: Kostya Serebryany από την Google

  CVE-2015-8035: gustavo.grieco

  CVE-2015-8242: Hugh Davenport

  CVE-2016-1761: wol0xff σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative (ZDI) της Trend Micro

  CVE-2016-1762

 • Μηνύματα

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε κακόβουλο ιστότοπο μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματη συμπλήρωση κειμένου σε άλλα νήματα μηνυμάτων

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα στην ανάλυση διευθύνσεων URL SMS. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης διευθύνσεων URL.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1763: CityTog

 • Μηνύματα

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας που μπορεί να παρακάμψει τη συσχέτιση πιστοποιητικών της Apple, να διακόψει τις συνδέσεις TLS, να εισαγάγει μηνύματα και να καταγράψει κρυπτογραφημένα μηνύματα τύπου συνημμένου ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να διαβάζει συνημμένα

  Περιγραφή: Ένα πρόβλημα κρυπτογράφησης αντιμετωπίστηκε με την απόρριψη διπλότυπων μηνυμάτων στο πρόγραμμα-πελάτη.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1788: Christina Garman, Matthew Green, Gabriel Kaptchuk, Ian Miers και Michael Rushanan από το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς

 • Προφίλ

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένα μη αξιόπιστο προφίλ MDM μπορεί να εμφανίζεται εσφαλμένα ως επαληθευμένο

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επικύρωσης πιστοποιητικών στα προφίλ MDM. Αυτό αντιμετωπίστηκε με επιπλέον ελέγχους.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1766: Taylor Boyko σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative (ZDI) της Trend Micro

 • Ασφάλεια

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου πιστοποιητικού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης στον αποκωδικοποιητή ASN.1. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης εισαγωγής.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1950: Francis Gabriel από την Quarkslab

 • TrueTypeScaler

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου γραμματοσειρών μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης στην επεξεργασία αρχείων γραμματοσειρών. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης εισαγωγής.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1775: 0x1byte σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative (ZDI) της Trend Micro

 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου web μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1778 : 0x1byte σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative (ZDI) της Trend Micro και τον Yang Zhao της CM Security

  CVE-2016-1783: Mihai Parparita από την Google

 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας ιστότοπος ενδέχεται να μπορεί να παρακολουθεί ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα στο χειρισμό διευθύνσεων URL συνημμένων. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού διευθύνσεων URL.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1781: Devdatta Akhawe από την Dropbox, Inc.

 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας ιστότοπος ενδέχεται να μπορεί να παρακολουθεί ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

  Περιγραφή: Μια κρυφή ιστοσελίδα μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα προσανατολισμού συσκευής και κίνησης συσκευής. Το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την αναστολή της διαθεσιμότητας αυτών των δεδομένων όταν η προβολή web είναι κρυφή.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1780: Maryam Mehrnezhad, Ehsan Toreini, Siamak F. Shahandashti και Feng Hao από τη Σχολή Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ, στο Ηνωμένο Βασίλειο

 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να αποκαλύψει την τρέχουσα τοποθεσία ενός χρήστη

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα στην ανάλυση αιτημάτων γεωεντοπισμού. Αυτό αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης της προέλευσης ασφαλείας για τα αιτήματα γεωεντοπισμού.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1779: xisigr από το Xuanwu Lab της Tencent (http://www.tencent.com)

 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος ιστότοπος μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε περιορισμένες θύρες σε τυχαίους διακομιστές

  Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανακατεύθυνσης θύρας αντιμετωπίστηκε μέσω επιπλέον επικύρωσης θύρας.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1782: Muneaki Nishimura (nishimunea) από τη Recruit Technologies Co.,Ltd.

 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Το άνοιγμα ενός κακόβουλου ιστότοπου μπορεί να έχεις ως συνέπεια την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα στην ανακατεύθυνση μιας διεύθυνσης URL όταν ο XSS auditor χρησιμοποιήθηκε σε λειτουργία αποκλεισμού. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης πλοήγησης διευθύνσεων URL.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1864 : Takeshi Terada από τη Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.

 • Ιστορικό WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου web μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενο σφάλμα στο Safari

  Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εξάντλησης πόρων αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης εισαγωγής.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1784: Moony Li και Jack Tang από την TrendMicro και 李普君 από την ομάδα 无声信息技术PKAV (PKAV.net)

 • Φόρτωση σελίδων WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση του περιβάλλοντος χρήστη

  Περιγραφή: Απαντήσεις ανακατεύθυνσης ενδέχεται να έχουν επιτρέψει σε έναν κακόβουλο ιστότοπο να εμφανίζει μια τυχαία διεύθυνση URL και να διαβάζει προσωρινά αποθηκευμένα περιεχόμενα της προέλευσης προορισμού. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης λογικής εμφάνισης διευθύνσεων URL.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1786: ma.la από τη LINE Corporation

 • Φόρτωση σελίδων WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος ιστότοπος ενδέχεται να αποσπάσει δεδομένα μεταξύ προελεύσεων

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα προσωρινής αποθήκευσης με την κωδικοποίηση χαρακτήρων. Αυτό αντιμετωπίστηκε μέσω επιπλέον ελέγχου αιτημάτων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-1785: ένας ανώνυμος ερευνητής

 • Wi-Fi

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επικύρωσης πλαισίου και αλλοίωσης μνήμης για ένα συγκεκριμένο ethertype. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω επιπλέον επικύρωσης ethertype και βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2016-0801: ένας ανώνυμος ερευνητής

  CVE-2016-0802: ένας ανώνυμος ερευνητής

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: