Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του Xcode 13

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του Xcode 13.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

Xcode 13

Κυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

IDE Xcode Server

Διατίθεται για: macOS Big Sur 11.3 και νεότερες εκδόσεις

Αποτέλεσμα: Πολλά προβλήματα με το nginx

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με ενημέρωση του nginx στην έκδοση 1.21.0.

CVE-2016-0742

CVE-2016-0746

CVE-2016-0747

CVE-2017-7529

CVE-2018-16843

CVE-2018-16844

CVE-2018-16845

CVE-2019-20372

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: