Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας της Ενημέρωσης ασφάλειας 2021-002 Catalina

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας της Ενημέρωσης ασφάλειας 2021-002 Catalina.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

Ενημέρωση ασφάλειας 2021-002 Catalina

Κυκλοφόρησε στις 26 Απριλίου 2021

APFS

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση αυθαίρετων αρχείων

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη λογική δικαιωμάτων.

CVE-2021-1797: Thomas Tempelmann

Archive Utility

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να παρακάμψει τους ελέγχους του Gatekeeper

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-1810: Rasmus Sten (@pajp) of F-Secure

Audio

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2021-1808: JunDong Xie του Ant Security Light-Year Lab

CFNetwork

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα προετοιμασίας μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-1857: ανώνυμος ερευνητής

CoreAudio

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση της περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2021-1809: JunDong Xie του Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής

Περιγραφή: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου ήχου μπορεί να αποκαλύψει περιορισμένη μνήμη.

CVE-2021-1846: JunDong Xie του Ant Security Light-Year Lab

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουλίου 2021

CoreGraphics

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Το άνοιγμα ενός κακόβουλου αρχείου μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2021-1847: Xuwei Liu του Purdue University

CoreText

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης γραμματοσειράς μπορεί να επιτρέψει την αποκάλυψη της μνήμης διεργασιών

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-1811: Xingwei Lin του Ant Security Light-Year Lab

curl

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος διακομιστής ενδέχεται να μπορεί να αποκαλύψει ενεργές υπηρεσίες

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2020-8284: Marian Rehak

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Μαΐου 2021

curl

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2020-8285: xnynx

curl

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας ενδέχεται να παρέχει μια κακόβουλη απόκριση OCSP που θα εμφανίζεται ως έγκυρη

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2020-8286: ανώνυμος ερευνητής

DiskArbitration

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να τροποποιεί προστατευμένα τμήματα του συστήματος αρχείων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα δικαιώματα στη Διαιτησία δίσκου. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με πρόσθετους ελέγχους ιδιοκτησίας.

CVE-2021-1784: Mikko Kenttälä (@Turmio_) της SensorFu, Csaba Fitzl (@theevilbit) της Offensive Security και ένας ανώνυμος ερευνητής

FontParser

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου γραμματοσειράς μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-1881: Hou JingYi (@hjy79425575) της Qihoo 360, ένας ανώνυμος ερευνητής, Xingwei Lin του Ant Security Light-Year Lab και Mickey Jin της Trend Micro

FontParser

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου γραμματοσειράς μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2020-27942: ανώνυμος ερευνητής

Foundation

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει προνόμια ρίζας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη λογική.

CVE-2021-1813: Cees Elzinga

Foundation

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2021-1882: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2021-1843: Ye Zhang της Baidu Security

ImageIO

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων

Περιγραφή: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα.

CVE-2021-1858: Mickey Jin και Qi Sun της Trend Micro σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουλίου 2021

Intel Graphics Driver

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2021-1834: ABC Research s.r.o. σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Zero Day Initiative της Trend Micro

Intel Graphics Driver

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων

Περιγραφή: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα.

CVE-2021-1841: Jack Dates της RET2 Systems, Inc.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουλίου 2021

Kernel

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκαλύψει τη μνήμη πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα προετοιμασίας μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-1860: @0xalsr

Kernel

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-1851: @0xalsr

Kernel

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει τα προνόμιά του

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2021-1840: Zuozhi Fan (@pattern_F_) του Ant Group Tianqiong Security Lab

Kernel

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη λογική δικαιωμάτων

Περιγραφή: Τα αντιγραμμένα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν τα αναμενόμενα δικαιώματα αρχείων.

CVE-2021-1832: ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουλίου 2021

libxpc

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει προνόμια ρίζας

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2021-30652: James Hutchins

libxslt

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός αρχείου με κακόβουλη δομή μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση σωρού

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «double free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2021-1875: Εντοπίστηκε από το OSS-Fuzz

Login Window

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή με προνόμια ρίζας ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένα δικαιώματα.

CVE-2021-1824: Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing

NSRemoteView

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2021-1876: Matthew Denton της Google Chrome

Preferences

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορεί να τροποποιεί προστατευμένα τμήματα του συστήματος αρχείων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα με τον χειρισμό διαδρομών καταλόγων αντιμετωπίστηκε με βελτίωση της επικύρωσης διαδρομών.

CVE-2021-1739: Zhipeng Huo (@R3dF09) και Yuebin Sun (@yuebinsun2020) του Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

CVE-2021-1740: Zhipeng Huo (@R3dF09) και Yuebin Sun (@yuebinsun2020) του Tencent Security Xuanwu Lab (https://xlab.tencent.com)

smbx

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε μια προνομιακή θέση δικτύου μπορεί να καταφέρει να διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες χρηστών

Περιγραφή: Μια υπερχείλιση ακεραίων αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισαγωγής.

CVE-2021-1878: Aleksandar Nikolic της Cisco Talos (talosintelligence.com)

System Preferences

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να παρακάμψει τους ελέγχους του Gatekeeper. Η Apple έχει λάβει υπόψη της μια αναφορά ότι αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλεί ενεργή εκμετάλλευση ευπάθειας.

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-30657: Cedric Owens (@cedowens)

Εγγραφή προστέθηκε στις 27 Απριλίου 2021, ενημερώθηκε στις 30 Απριλίου 2021

Tailspin

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει τα προνόμιά του

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-1868: Tim Michaud της Zoom Communications

tcpdump

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2020-8037: ανώνυμος ερευνητής

Time Machine

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει τα προνόμιά του

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη λογική δικαιωμάτων.

CVE-2021-1839: Tim Michaud (@TimGMichaud) της Zoom Video Communications και Gary Nield της ECSC Group plc

Wi-Fi

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό συστήματος ή να πραγματοποιήσει εγγραφή σε μνήμη πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2021-1828: Zuozhi Fan (@pattern_F_) του Ant Group Tianqiong Security Lab

Wi-Fi

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη λογική δικαιωμάτων

Περιγραφή: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος.

CVE-2021-30655: Gary Nield της ECSC Group plc και Tim Michaud (@TimGMichaud) της Zoom Video Communications, Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουλίου 2021

wifivelocityd

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη λογική δικαιωμάτων.

CVE-2020-3838: Dayton Pidhirney (@_watbulb)

WindowServer

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να έχει δυνατότητα μη αναμενόμενης διαρροής των διαπιστευτηρίων ενός χρήστη από ασφαλή πεδία κειμένου

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα API στα δικαιώματα TCC Προσβασιμότητας αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2021-1873: ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Επιπλέον αναγνώριση

CoreCrypto

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Andy Russon της Orange Group για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Μαΐου 2021

Intel Graphics Driver

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jack Dates της RET2 Systems, Inc. για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Μαΐου 2021

Kernel

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Antonio Frighetto της Politecnico di Milano, GRIMM, Keyu Man, Zhiyun Qian, Zhongjie Wang, Xiaofeng Zheng, Youjun Huang, Haixin Duan καθώς και έναν ανώνυμο ερευνητή για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Μαΐου 2021

Mail

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Petter Flink, SecOps της Bonnier News και έναν ανώνυμο ερευνητή για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Μαΐου 2021

Safari

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Μαΐου 2021

Security

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Xingwei Lin του Ant Security Light-Year Lab και john (@nyan_satan) για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 6 Μαΐου 2021

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: