Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες

Ενημερωθείτε για τη νέα βάση για καθηγητές και μαθητές.

Οι Εργασίες είναι μια ισχυρή εφαρμογή iPad η οποία βοηθά τους καθηγητές και τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη δύναμη του iPad πιο αποτελεσματικά. Οι καθηγητές μπορούν εύκολα να διανέμουν και να συγκεντρώνουν τις εργασίες, να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών σε εκπαιδευτικές εφαρμογές και να συνεργάζονται σε προσωπικό επίπεδο με τους μαθητές από οπουδήποτε και σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή είναι εύχρηστη και για τους μαθητές. Οι εργασίες εμφανίζονται αυτόματα στις συσκευές iPad, ταξινομημένες κατά προθεσμία και τάξη. Επίσης, οι Εργασίες βοηθούν τους καθηγητές να ενημερώνονται για την πρόοδο όλων των μαθητών στην τάξη, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Ορισμένο από το πιο εύχρηστο εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται σε εφαρμογές. Με την εφαρμογή Εργασίες, οι καθηγητές μπορούν να περιηγηθούν στις υποστηριζόμενες εφαρμογές για να βρουν περιεχόμενο το οποίο είναι κατάλληλο για το πρόγραμμα σπουδών τους και κατόπιν να κοινοποιήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες των εφαρμογών στους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να μεταβούν απευθείας στην κατάλληλη δραστηριότητα με ένα μόνο πάτημα.

Η εφαρμογή Εργασίες είναι διαθέσιμη στο App Store και απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμών σχολείου και τάξεων στο Apple School Manager από τον διαχειριστή IT του σχολείου. Μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε διαμόρφωση για τις Εργασίες και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις στον Οδηγό χρήσης για τις Εργασίες.

Η εφαρμογή Εργασίες 2.5.1 απαιτεί iPadOS 16.4 ή νεότερη έκδοση. Για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Εργασίες, ελέγξτε την καρτέλα «Ενημερώσεις» στο App Store του iPad ή απευθυνθείτε στον διαχειριστή IT σας.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.5.1

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις της απόδοσης, της σταθερότητας και της χρηστικότητας.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.5

 • Κατανοήστε τα δεδομένα των μαθητών πιο γρήγορα με κάρτες πληροφοριών οι οποίες εμφανίζουν συνολικές τάσεις που σχετίζονται με την απόδοση, τη συχνότητα, τον χρόνο και την πρόοδο.

 • Προβάλετε τα αποτελέσματα των δελτίων αξιολόγησης για μια ολόκληρη τάξη με γραφήματα, ώστε να συνοψίσετε και να οπτικοποιήσετε τις πιο συχνά επιλεγμένες απαντήσεις και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης.

 • Εκχωρήστε μια ολόκληρη εφαρμογή την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

 • Επαναφέρετε τα συνθηματικά των μαθητών και δημιουργήστε νέους κωδικούς επαλήθευσης για μαθητές εντός της εφαρμογής.

 • Επιτρέψτε στους μαθητές να προσθέσουν μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα σχέδιο ή ένα αρχείο ήχου στην απάντησή τους στην ερώτηση ανοιχτής απάντησης του δελτίου αξιολόγησης.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.4.1

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.4

 • Προσθέστε φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο και αρχεία ήχου στις οδηγίες και δοκιμάστε ξανά τα μηνύματα για μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία

 • Χρησιμοποιήστε πολυμέσα για να σχεδιάσετε ακόμα πιο ελκυστικές ερωτήσεις και απαντήσεις δελτίων αξιολόγησης

 • Δημιουργήστε και προγραμματίστε εργασίες για να τις στείλετε στους μαθητές μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα

 • Λάβετε συνδέσμους σε ιστοσελίδες για αιτήματα παράδοσης ώστε να παρέχετε στους μαθητές περισσότερους τρόπους ανάδειξης των γνώσεών τους

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.3.2

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την αποθήκευση αλλαγών κατά τη χρήση της Σήμανσης σε ένα έγγραφο

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.3.1

 • Βελτιωμένη απόδοση και εύκολος έλεγχος των εργασιών των μαθητών

 • Βελτιώσεις στη χρηστικότητα και τη σταθερότητα

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.3

 • Έναρξη χρήσης της εφαρμογής Εργασίες χρησιμοποιώντας τη σχολική διεύθυνση email που διαθέτετε για να ζητήσετε τη δημιουργία λογαριασμού

 • Γρήγορη δημιουργία λογαριασμών μαθητών και κοινοποίηση διαπιστευτηρίων εισόδου

 • Δημιουργία ελκυστικών δελτίων αξιολόγησης με διάφορους τύπους απόκρισης για καλύτερες πληροφορίες σχετικά με την εκμάθηση των μαθητών

 • Εμφάνιση προόδου μαθητών στα δελτία αξιολόγησης με πληροφορίες, όπως είναι ο χρόνος που αφιερώθηκε, ο αριθμός των ερωτήσεων που απαντήθηκαν και τον μέσο όρο απαντήσεων της τάξης

 • Η υποστήριξη για Εγγραφή χρήστη* δίνει τη δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να χρησιμοποιούν το προσωπικό τους iPad για πρόσβαση στις Εργασίες

 • Χρήση των νέων, οριζόντιων καρτελών κατά την προβολή εργασιών, για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δραστηριοτήτων

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.2.2

 • Υποστήριξη για αραβικά και εβραϊκά

 • Βελτιωμένη απόδοση όπως, για παράδειγμα, κατά την υποβολή παραδόσεων και τη χρήση του Split View

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.2

 • Προβολή του χρόνου που δαπανήθηκε για εργασίες, οι οποίες περιέχουν αρχεία ή συνδέσμους που ανοίχτηκαν μέσω της εφαρμογής Εργασίες

 • Κοινή χρήση εργασιών με άλλους καθηγητές μέσω εξαγωγής στη μορφή αρχείου Common Cartridge

 • Χρήση της πλοήγησης στην ενημερωμένη πλαϊνή στήλη για γρήγορη πρόσβαση σε τάξεις, εργασίες και μαθητές

 • Εύκολη επεξεργασία, δημιουργία αντιγράφου, κοινή χρήση και πολλά άλλα με παρατεταμένο πάτημα σε μια κάρτα ανάθεσης

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.1.2

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις της χρηστικότητας και της σταθερότητας.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.1.1

 • Από προεπιλογή, τα PDF και οι φωτογραφίες που ανατίθενται στο Εκπαιδευτικό υλικό πλέον ανοίγουν στις Εργασίες

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.1

 • Εισαγωγή περιεχομένου από συστήματα διαχείρισης εκμάθησης με χρήση της μορφής αρχείου Common Cartridge

 • Τράβηγμα για ανανέωση δεδομένων στην καρτέλα «Εκπαιδευτικό υλικό»

 • Προβολή ημερομηνιών και ωρών υποβολής μαθητή για δραστηριότητες Εκπαιδευτικού υλικού (απαιτείται iPadOS 14)

 • Νέο κέντρο κατάστασης στο κάτω μέρος του αριστερού τμήματος πλοήγησης στην καρτέλα «Εκπαιδευτικό υλικό»

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2.0.1

 • Πιο γρήγορη φόρτωση τάξεων και εκπαιδευτικού υλικού

 • Πιο συνεπής εμπειρία κύλισης σε ολόκληρη την εφαρμογή

 • Βελτιωμένη σταθερότητα κατά τη σύνδεση, την περιήγηση σε τάξεις και Εκπαιδευτικό υλικό και τη χρήση του Split View

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 2

Ολοκαίνουρια σχεδίαση

 • Κάντε εύκολη εναλλαγή μεταξύ των προβολών «Εκπαιδευτικό υλικό» και «Μαθητές», με τη νέα πλοήγηση μέσω καρτελών

 • Η νέα πλαϊνή στήλη σάς παρέχει άμεση πρόσβαση σε τρέχουσες τάξεις, πρόσφατο, αγαπημένο, προσχέδιο και αρχειοθετημένο Εκπαιδευτικό υλικό, με ένα μόνο πάτημα

 • Απλοποιημένες επιλογές για προσθήκη περιεχομένου, όπως δραστηριοτήτων εφαρμογών, φωτογραφιών, βίντεο, συνδέσμων και εγγράφων κατά τη δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού

 • Δείτε ποιες εφαρμογές έχουν ενεργοποιημένη την πρόοδο μαθητών και προβάλετε εμπλουτισμένες προεπισκοπήσεις δραστηριοτήτων όταν προσθέτετε δραστηριότητες εφαρμογών στο Εκπαιδευτικό υλικό σας

Νέες δυνατότητες

 • Νέες επιλογές για το Εκπαιδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου του κλειδώματος Εκπαιδευτικού υλικού, της επισήμανσης ως «Προβλήθηκε», του αιτήματος για αναθεωρήσεις και της επιστροφής αρχείων

 • Πληροφορίες σχετικά με τη συνολική πρόοδο της τάξης και την πρόοδο μεμονωμένων μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων, του χρόνου που δαπανήθηκε, καθώς και των ημιτελών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που ανατέθηκαν εκ νέου

 • Γνωστοποιήσεις προς τους καθηγητές όταν φτάσει η προθεσμία του Εκπαιδευτικού υλικού ή όταν το Εκπαιδευτικό υλικό είναι έτοιμο προς έλεγχο

 • Γνωστοποιήσεις προς τους μαθητές όταν ανατίθεται νέο Εκπαιδευτικό υλικό ή μία ημέρα πριν από την προθεσμία υποβολής του Εκπαιδευτικού υλικού, όταν είναι διαθέσιμη μια εβδομαδιαία σύνοψη Εκπαιδευτικού υλικού με παλαιότερη προθεσμία και όταν ένας καθηγητής ζητήσει επανάληψη της προσπάθειας

 • Βιβλιοθήκη καθηγητή που οργανώνει τα προσχέδια, τα αγαπημένα και τα αντίγραφα των Υλικών από αρχειοθετημένες τάξεις

 • Η νέα αρχειοθήκη Εκπαιδευτικού υλικού αποθηκεύει το Εκπαιδευτικό υλικό από τις τάξεις αφού αυτές τελειώσουν, διευκολύνοντας την επαναχρησιμοποίηση των δραστηριοτήτων

 • Αναζήτηση εντός εφαρμογής και αναζήτηση με Spotlight για τάξεις, Εκπαιδευτικό υλικό και μαθητές

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 1.3.1

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 1.3

 • Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τάξεις στις Εργασίες. Απαιτείται iPadOS.

 • Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε προσωνύμια για τις τάξεις στις Εργασίες.

 • Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις χρηστικότητας, απόδοσης και σταθερότητας.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 1.2.1

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 1.2

 • Οι καθηγητές μπορούν πλέον να δημιουργούν δραστηριότητες με σάρωση εγγράφων σε έντυπη μορφή. Απαιτεί iOS 12. Μάθετε περισσότερα

 • Οι μαθητές μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις εργασίες τους στις Εργασίες με σάρωση εγγράφων σε έντυπη μορφή. Απαιτεί iOS 12. Μάθετε περισσότερα

 • Οι εφαρμογές αναφοράς προόδου μπορούν πλέον να ορίσουν αυτόματα μια δραστηριότητα εφαρμογής στις Εργασίες ως ολοκληρωμένη όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη δραστηριότητα. Απαιτεί iOS 12.2 ή νεότερη έκδοση. Αν είναι ενεργοποιημένες οι γνωστοποιήσεις στις Εργασίες, η εφαρμογή εμφανίζει ένα μήνυμα στους μαθητές όταν μια δραστηριότητα εφαρμογής οριστεί αυτόματα ως ολοκληρωμένη.

 • Για εφαρμογές αναφοράς προόδου που χρησιμοποιούν μια νέα επέκταση στις Εργασίες, οι καθηγητές μπορούν πλέον να βρουν και να αναθέσουν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή χωρίς να προβούν σε εκκίνησή της.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 1.1.1

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιώσεις σταθερότητας.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 1.1

 • Πλέον είναι διαθέσιμοι πόροι βοήθειας για τους μαθητές.

 • Οι καθηγητές μπορούν τώρα να αναζητούν δραστηριότητες εντός άλλων εφαρμογών που συνεργάζονται με τις Εργασίες.

 • Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις χρηστικότητας, απόδοσης και σταθερότητας.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 1.0.2

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιώσεις σταθερότητας.

Τι νέο υπάρχει στις Εργασίες 1.0.1

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιώσεις σταθερότητας.

Δυνατότητες της εφαρμογής Εργασίες 1.0

Κοινοποιήστε οτιδήποτε με το Handouts

 • Χρησιμοποιήστε το Handouts για να κοινοποιήσετε εύκολα μια ανάθεση εργασίας, μια υπενθύμιση για μελέτη ή μια ανακοίνωση για την τάξη στους μαθητές.

 • Προσθέστε αρχεία PDF, έγγραφα, συνδέσμους ιστού, φωτογραφίες, βίντεο ή ακόμη και συνδέσμους σε δραστηριότητες μιας εφαρμογής.

 • Για εφαρμογές που συνεργάζονται με τις Εργασίες, κατευθύνετε τους μαθητές απευθείας σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα εντός μιας εφαρμογής.

 • Δώστε τη δυνατότητα στους μαθητές να υποβάλουν εύκολα ένα τελικό έργο ή να δείξουν ότι κατανοούν.

Βοηθήστε τους μαθητές να παραμένουν συγκεντρωμένοι και οργανωμένοι

 • Κατευθύνετε τους μαθητές σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όταν τους αναθέτετε μια δραστηριότητα σε μια εφαρμογή.

 • Οι μαθητές βλέπουν ποιες εργασίες πρέπει να εκτελεστούν κατά τη συγκεκριμένη εβδομάδα σε όλες τις τάξεις τους.

 • Στις εφαρμογές Pages, Keynote και Numbers, οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν εργασίες κατευθείαν από την εφαρμογή.

Συνεργαστείτε και παράσχετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο

 • Συνεργαστείτε εύκολα με μεμονωμένους μαθητές ή με ολόκληρη την τάξη με λίγα μόνο πατήματα.

 • Προσθέστε σχόλια στις εργασίες των μαθητών για να τους παράσχετε ανατροφοδότηση, ενώ εργάζονται σε μια εργασία.

 • Χρησιμοποιήστε τις νέες δυνατότητες Σχεδίασης και Έξυπνου σχολιασμού στο iWork, για να προσθέσετε σχόλια απευθείας στα έγγραφα των μαθητών.

 • Χρησιμοποιήστε το Apple Pencil ή το δάχτυλό σας για να επισημάνετε PDF, φωτογραφίες και πολλά άλλα.

Ελέγξτε την πρόοδο των μαθητών

 • Ελέγξτε ποιοι μαθητές έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν αυτήν την εβδομάδα.

 • Ελέγξτε την πρόοδο των μαθητών σε όλες τις αναθέσεις στην εφαρμογή Εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών, των βαθμολογιών στα τεστ, των βαθμών που έλαβαν και του χρόνου που δαπάνησαν.

 • Οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν τις εργασίες τους στην εφαρμογή Εργασίες μέσα από οποιαδήποτε εφαρμογή.

Εξατομικεύστε τη διδασκαλία

 • Αποκτήστε μια σφαιρική άποψη για έναν μαθητή, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που υπέβαλε και της προόδου του στις εφαρμογές, από ένα σημείο.

 • Προσαρμόστε το Handouts σε έναν μεμονωμένο μαθητή ή σε μια ομάδα μαθητών με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

 • Χρησιμοποιήστε την πρόοδο μαθητών για να βρείτε μαθητές που ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερη πρόκληση ή υποστήριξη.

Απόρρητο

Η Apple έχει αναλάβει την ισχυρή δέσμευση για την τήρηση του απορρήτου των καθηγητών και των μαθητών. Τα σχολεία υποχρεούνται να συμμετέχουν στη δυνατότητα προόδου των μαθητών της εφαρμογής Εργασίες με χρήση του Apple School Manager. Η πρόοδος των μαθητών καταγράφεται μόνο για δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί από καθηγητές και έχουν ολοκληρωθεί με χρήση ενός διαχειριζόμενου Apple ID που παρέχεται από το σχολείο. Όλα τα δεδομένα προόδου των μαθητών κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά τους και ενώ είναι αδρανή. Αν ένα σχολείο επιλέξει να μην συμμετέχει, οι καθηγητές και οι μαθητές εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Εργασίες χωρίς αυτήν τη δυνατότητα.

Για να βελτιώσει την εφαρμογή Εργασίες και να βοηθήσει το σχολείο σας να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές και οι καθηγητές χρησιμοποιούν τις Εργασίες, η Apple συλλέγει ανώνυμα δεδομένα για τη δραστηριότητά σας στην εφαρμογή Εργασίες, τα οποία ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει στο σχολείο σας. Αυτά τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό και δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου.

Μάθετε περισσότερα για το απόρρητο και την ασφάλεια για προϊόντα Apple στην εκπαίδευση.

Μάθετε περισσότερα

Η εφαρμογή Εργασίες ονομάζεται «Classwork» στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: