Εύρεση του σειριακού αριθμού του προϊόντος Apple

Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό ενός iPhone, iPad, iPod, HomePod, Mac ή άλλου προϊόντος Apple.

Ελέγξτε πρώτα εδώ

Ανάλογα με το προϊόν, μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ελέγξτε την επιφάνεια του προϊόντος σας αναζητώντας τον σειριακό αριθμό τυπωμένο.

  • Σε Mac, επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac.

  • Σε iPhone, iPad, iPod touch ή Apple Watch, επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες.

  • Αν χρησιμοποιείτε το Finder ή το iTunes για να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή σας, συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια επιλέξτε τη συσκευή σας στο Finder ή το iTunes.

Αν δεν έχετε το προϊόν μαζί σας ή αν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίησή του

Αν έχετε την αρχική συσκευασία του προϊόντος σας, μπορείτε να ελέγξετε τον γραμμικό κωδικό για να βρείτε τον σειριακό αριθμό. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας στην αρχική απόδειξη ή στο τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ένα προϊόν παρακάτω, για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον εντοπισμό του σειριακού αριθμού.

iPhone, iPad, iPod

Apple Watch

Mac

Apple TV

HomePod

AirPods

AirTag

Beats

Οθόνες

Συσκευές εισόδου

Πακέτο μπαταρίας MagSafe

AirPort

Οι αριθμοί δήλωσης Apple και οι σειριακοί αριθμοί των προϊόντων υλικού της Apple χρησιμοποιούν τους αριθμούς 0 (μηδέν) και 1 (ένα) αντί για τα γράμματα "O" ή "I".

Ημερομηνία δημοσίευσης: