Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα στο iCloud

Μάθετε τι να κάνετε, αν χρειάζεστε βοήθεια για να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του iPhone, του iPad ή του iPod touch με το Εφεδρικό αντίγραφο iCloud.

Αν μια ειδοποίηση σας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος αποθήκευσης iCloud

 1. Σε iOS ή iPadOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας].

 2. Αγγίξτε την επιλογή «iCloud». Στην κορυφή, μπορείτε να ελέγξετε πόσο χώρο αποθήκευσης iCloud έχετε χρησιμοποιήσει.

 3. Πατήστε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης λογαριασμού» ή «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης».

 4. Αγγίξτε «Εφεδρικά αντίγραφα» και κατόπιν αγγίξτε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Στην ενότητα «Τελευταίο αντίγραφο» και «Μέγεθος αντιγράφου», μπορείτε να ελέγξετε το στοιχείο «Μέγεθος επόμενου». Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά μέχρι η συσκευή σας να υπολογίσει το μέγεθος του επόμενου εφεδρικού αντιγράφου.

 5. Αν το εφεδρικό αντίγραφο χρειάζεται περισσότερο χώρο από όσον είναι διαθέσιμος στο iCloud, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 6. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν ένα μήνυμα σας ενημερώνει ότι η τελευταία προσπάθεια δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου σας δεν ολοκληρώθηκε

 1. Σε iOS ή iPadOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi.

 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά και αγγίξτε «Ενημέρωση λογισμικού». Κατεβάστε και εγκαταστήστε τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις για τη συσκευή σας.

 3. Δοκιμάστε να δημιουργήσετε το εφεδρικό αντίγραφο σε ένα άλλο δίκτυο Wi-Fi.

 4. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο αποθήκευσης iCloud για τη δημιουργία του εφεδρικού αντιγράφου.

 5. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν η δημιουργία του εφεδρικού αντιγράφου iCloud διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο

 1. Σε iOS ή iPadOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi.

 2. Ελέγξτε την ταχύτητα ανεβάσματος.

 3. Αφήστε τη συσκευή σας συνδεδεμένη στο ρεύμα και στο δίκτυο Wi-Fi για 24 ώρες. Αν ακόμα και τότε δεν έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του εφεδρικού σας αντιγράφου, αρχειοθετήστε σημαντικά δεδομένα και κατόπιν επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν η επιλογή «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud» εμφανίζεται ανενεργή

 1. Ελέγξτε αν εκτελείται ακόμα κάποια επαναφορά. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud > Εφεδρικό αντίγραφο iCloud. Αν γίνεται ακόμη επαναφορά της συσκευής σας, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Αυτήν τη στιγμή, γίνεται ανάκτηση αυτού του [συσκευή]. Θα δημιουργηθεί εφεδρικό αντίγραφό του όταν ολοκληρωθεί η ανάκτηση». Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο εφεδρικό αντίγραφο αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά της συσκευής σας.

 2. Ελέγξτε αν έχετε εγκαταστήσει κάποιο προφίλ που περιορίζει το Εφεδρικό αντίγραφο iCloud. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > VPN και διαχείριση συσκευών για να δείτε μια λίστα των εγκατεστημένων προφίλ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια με την επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud

Λάβετε βοήθεια αν εμφανιστεί σφάλμα κατά την επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud, αν δεν βλέπετε το εφεδρικό αντίγραφο που θέλετε να επαναφέρετε και άλλα.

Μάθετε τι να κάνετε αν απέτυχε η επαναφορά από το iCloud

Ημερομηνία δημοσίευσης: