Αν χρησιμοποιείτε το FaceTime και το iMessage πίσω από τείχος προστασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FaceTime και το iMessage με τα περισσότερα δίκτυα. Αν χρησιμοποιείτε δίκτυο πίσω από τείχος προστασίας, ενδέχεται να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένες θύρες.

Ορισμένα δίκτυα χρησιμοποιούν τείχη προστασίας για λόγους ασφαλείας. Τα τείχη προστασίας εμποδίζουν συγκεκριμένη εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση δεδομένων στο Internet μέσω του δικτύου. Η κίνηση δεδομένων στο Internet διέρχεται μέσω του τείχους προστασίας με τη χρήση θυρών. Για να χρησιμοποιήσετε το FaceTime και το iMessage πίσω από ορισμένα τείχη προστασίας, ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσετε από τον διαχειριστή του δικτύου σας να ενεργοποιήσει αυτές τις θύρες:

FaceTime

iMessage

  • 80 (TCP)

  • 443 (TCP)

  • 3478 έως 3497 (UDP)

  • 5223 (TCP)

  • 16384 έως 16387 (UDP)

  • 16393 έως 16402 (UDP)

  • 80 (TCP)

  • 443 (TCP)

  • 5223 (TCP)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση των υπηρεσιών NAT του δρομολογητή και του δικτύου σας, μπορεί να χρησιμοποιούνται πρόσθετες θύρες για την αποστολή και τη λήψη βίντεο. Ορισμένες δυνατότητες του δρομολογητή, όπως η αντιστοίχιση θυρών, η απόρριψη SIP ή το δυναμικό άνοιγμα θυρών μέσων ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία του FaceTime και του iMessage. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου, αν χρειάζεστε βοήθεια με την προώθηση μέσω θυρών.

Αν χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi, ενημερωθείτε για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για δρομολογητές και σημεία πρόσβασης Wi-Fi.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.
Ημερομηνία δημοσίευσης: