Επανεκκίνηση του iPad

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το iPad και κατόπιν να το ενεργοποιείτε ξανά.

Πώς να επανεκκινήσετε ένα iPad χωρίς κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου και το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.

    No alt supplied for Image
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Αν η συσκευή έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται, κάντε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής.

  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPad με κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.

    No alt supplied for Image
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Αν η συσκευή έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται, κάντε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής.

  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Δεν είναι δυνατή η επανεκκίνηση της συσκευής;

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε εάν το iPad σας έχει παγώσει, δεν ενεργοποιείται ή δεν αποκρίνεται.

Ημερομηνία δημοσίευσης: