Om sikkerheden i AirPort Base Station med 2010-001 opdateringen

Dette dokument beskriver sikkerhedsindholdet i 2010-001 opdateringen til AirPort Base Station.

Med henblik på beskyttelse af vores kunder videregiver, drøfter eller bekræfter Apple ikke sikkerhedsanliggender, før en fuldstændig undersøgelse har fundet sted, og relevante programrettelser eller versioner er tilgængelige. Hvis du vil læse mere om Apple Produktsikkerhed, kan du besøge webstedet Apple Produktsikkerhed.

Gå til Sådan bruges PGP-nøglen til Apple Produktsikkerhed for at få oplysninger om PGP-nøglen til Apple Produktsikkerhed.

Hvor det er muligt, anvendes CVE-id'er til at referere til yderligere oplysninger om sikkerhedsproblemer.

Gå til Apple-sikkerhedsopdateringer, hvis du vil læse om andre sikkerhedsopdateringer.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.
  • CVE-ID: CVE-2009-2822

    Tilgængelige for: Mac OS X v10.5.7 eller senere, Windows 7, Vista, XP

    Effekt: En uautoriseret bruger kan få forbindelse til et begrænset netværk, der bruger en netværksudvidelsesenhed

    Beskrivelse: En AirPort administrator kan begrænse adgangen til et netværk ved at specificere MAC-adresse ACL (Acces Control List). Der er situationer, hvor MAC-adresse ACL'er ikke spredes til netværksudvidelsesenheder. Dette kan sætte uautoriserede brugere i stand til at forbinde sig til et netværk, hvortil adgang skulle være begrænset gennem en MAC-adresse ACL. Denne opdatering løser problemet gennem en forbedret distribuering af indstillinger til netværksudvidelsesenheder. Tak til Guido Lamberty for at have rapporteret dette problem.

Vigtigt: Oplysninger om produkter, som ikke produceres af Apple, er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for Apples anbefaling eller godkendelse. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: