Keynote: Sådan importeres Flash-arkiver

Lær, hvordan du importerer Flash 5-arkiver i Keynote.

Sådan importeres Flash 5-arkiver i Keynote:

  1. Brug Flash MX til at gemme arkivet som en Flash 5-film. Det skal have arkivendelsen ".swf". Vigtigt: Keynote kan ikke importere Flash-standardarkiver, hvis arkivendelse er ".fla".
  2. Vælg Rediger > Placer > Vælg i Keynote.
  3. Vælg arkivet, og klik på Placer for at indsætte det i lysbilledet.
Udgivelsesdato: