Brug AssistiveTouch på dit Apple Watch

Med AssistiveTouch kan du bruge håndbevægelser til at navigere på og bruge dit Apple Watch.

Du skal bruge følgende

AssistiveTouch er kompatibel med Apple Watch Series 4 og nyere versioner, Apple Watch SE (1. generation) og nyere versioner og Apple Watch Ultra. Sørg for, at du har installeret den nyeste version af watchOS.

Sådan slår du AssistiveTouch til på dit Apple Watch

 1. Åbn appen Indstillinger på dit Apple Watch. 
 2. Tryk på Tilgængelighed, og tryk derefter på AssistiveTouch.
 3. Tryk på AssistiveTouch for at slå funktionen til, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Du kan også trykke på Afprøv for at få vist en visuel introduktion.

Du kan også bruge Siri på dit Apple Watch til at slå AssistiveTouch til. Eller brug appen Apple Watch på din iPhone til at slå alle AssistiveTouch-funktionerne til og tilpasse dem.

Naviger på dit Apple Watch med håndbevægelser

Når du løfter håndleddet, indikerer en blå ring rundt om Apple Watch-skærmen, at AssistiveTouch er slået til. Knyt hånden to gange hurtigt efter hinanden for at aktivere AssistiveTouch. Du kan ændre farven på dette visuelle signal i Tilgængelighed > AssistiveTouch > Farve. Du kan også slå det visuelle signal fra ved at gå til Tilgængelighed > AssistiveTouch > Håndbevægelser > Aktiveringsbevægelse.

Når du har aktiveret AssistiveTouch, vises der en fokusring omkring det første emne på din skærm. Fokusringen angiver, at du kan trykke på emnet med AssistiveTouch.

Med standardhandlingerne kan du navigere på dit Apple Watch med følgende håndbevægelser:

 • Gå til det næste emne: Knib (tryk din pegefinger mod din tommelfinger)
 • Gå et emne tilbage: Knib to gange (tryk din pegefinger mod din tommelfinger to gange hurtigt efter hinanden)
 • Tryk på et emne: Knyt hånden (luk hånden til en knytnæve)
 • Åbn en handlingsmenu: Knyt hånden to gange (luk hånden til en knytnæve to gange hurtigt efter hinanden). Handlingsmenuen giver dig mulighed for at udføre en række handlinger med AssistiveTouch, f.eks. rulning, tryk på Digital Crown og meget mere.

Sådan tilpasser du AssistiveTouch-håndbevægelser

 1. Åbn appen Indstillinger på dit Apple Watch eller appen Apple Watch på din iPhone.
 2. Tryk på Tilgængelighed > AssistiveTouch > Håndbevægelser.
 3. Tryk på en bevægelse, og vælg derefter den handling, du vil udføre, når du laver den pågældende bevægelse.

Du kan også tilpasse den håndbevægelse, der aktiverer AssistiveTouch. Gå til Tilgængelighed > AssistiveTouch > Håndbevægelser > Aktiveringsbevægelse.

Brug Manuel scanning eller Autoscanning

Hvis du har slået Manuel scanning til i Indstillinger > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Scanningsformat, skal du bruge håndbevægelser til at styre, når AssistiveTouch flytter til det næste emne på skærmen, og når der trykkes på et emne.

Hvis du har slået Autoscanning til, flytter dit Apple Watch automatisk fra emne til emne.

Følgende standardbevægelser kan bruges med Autoscanning:

 • Åbn handlingsmenuen: Knib
 • Vend retning: Knib to gange
 • Hvis du knytter hånden én eller to gange, når du har slået Autoscanning til, udføres den handling, som du har tildelt de pågældende bevægelser.

Brug funktionen Bekræft med AssistiveTouch

Du kan bruge AssistiveTouch til at trykke to gange på Apple Watch-sideknappen, f.eks. når du bekræfter en betaling via Apple Pay eller låser din Mac op.

 1. Åbn appen Indstillinger på dit Apple Watch.
 2. Tryk på Tilgængelighed > AssistiveTouch.
 3. Tryk på Bekræft med AssistiveTouch, og tryk derefter på Fortsæt.
 4. Tryk to gange på sideknappen, og indtast din kode.
 5. Tryk to gange på sideknappen igen for at bekræfte.

Når du har slået funktionen til, kan du bekræfte en Apple Pay-betaling med handlingsmenuen eller låse din Mac op ved at knytte hånden to gange.

Naviger på dit Apple Watch med bevægelsesmarkøren

En anden måde at bruge AssistiveTouch på er ved at bruge bevægelsesmarkøren. Bevægelsesmarkøren vises som et cirkelsymbol på Apple Watch-skærmen, og du kan styre dens bevægelse ved at vippe dit Apple Watch. Du kan aktivere bevægelsesmarkøren ved at ryste håndleddet eller ved at bruge handlingsmenuen.

Sådan aktiverer du bevægelsesmarkøren ved at ryste håndleddet

 1. Tryk på Indstillinger > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Bevægelsesmarkør > Pausebetjening.
 2. Tryk på Ryst for at starte for at slå funktionen til.
 3. Løft derefter dit Apple Watch, og ryst håndleddet for at få bevægelsesmarkøren vist.

Sådan aktiverer du bevægelsesmarkøren ved hjælp af handlingsmenuen

 1. Åbn handlingsmenuen med en håndbevægelse. Standardbevægelsen er at knytte hånden to gange.
 2. Gå fremad i handlingsmenuen ved hjælp af standardknibebevægelsen, indtil Interaktion er valgt, og tryk derefter på den ved at knytte hånden.
 3. Tryk på Bevægelsesmarkør.

Når du flytter bevægelsesmarkøren, og den holdes over et emne, kan du trykke på emnet ved hjælp af en håndbevægelse. Eller du kan lade bevægelsesmarkøren vælge emnet automatisk efter et bestemt stykke tid. Du kan også indstille bevægelsesmarkøren til at åbne handlingsmenuen, når den vælger et emne på din skærm.

Bevægelsesmarkøren kan hjælpe dig med at skubbe på din Apple Watch-skærm med aktive kanter. Når du placerer bevægelsesmarkøren i nærheden af kanten på din skærm, skubbes der i den pågældende retning. Du kan tilpasse de aktive kanter under Tilgængelighed > AssistiveTouch > Bevægelsesmarkør.

Brug handlingsmenuen AssistiveTouch

Handlingsmenuen er en liste over emner, som du kan trykke på for at udføre handlinger i alle områder af dit Apple Watch. Handlingsmenuen tilpasser sig konteksten, så den viser de handlinger, der er relevante for, hvordan du bruger dit Apple Watch.

Hvis du vil bruge handlingsmenuen, skal du udføre den håndbevægelse, der er knyttet til den (standardbevægelsen er at knytte hånden to gange). Brug derefter bevægelser til at gå frem eller tilbage på listen over emner og trykke på et emne.

Hvis du vil tilpasse AssistiveTouch-handlingsmenuen, skal du trykke på Indstillinger > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Tilpas menu. Du kan derefter gøre følgende:

 • Tryk på Tilføj handling under Favoritter, og tryk derefter på den handling, der skal vises sammen med standardemnerne i handlingsmenuen
 • Vælg, hvor handlingsmenuen skal vises
 • Slå en menu i stor størrelse til

Sådan bruger du Auto-rulning i handlingsmenuen

Auto-rulning gør det muligt at bruge håndbevægelser til at dreje på Digital Crown eller skubbe op eller ned på urets skærm.

 1. Åbn handlingsmenuen med en håndbevægelse. Standardbevægelsen er at knytte hånden to gange.
 2. Gå fremad i handlingsmenuen ved hjælp af standardknibebevægelsen, indtil Auto-rulning er valgt, og tryk derefter ved at knytte hånden.
 3. Brug knibebevægelsen til at gå gennem indstillingerne for Auto-rulning, og knyt derefter hånden for at vælge en.

Handlingerne ved Auto-rulning tilpasser sig konteksten, og hvad der er på din skærm. Hvis du f.eks. bruger en app med lyd, kan du skrue op for lyden ved at vælge Digital Crown. Når du bruger Auto-rulning, vises der en vejledning på skærmen, som hjælper dig med at bruge handlingen.

Brug hurtige kommandoer, når du modtager advarsler

Hurtige kommandoer hjælper dig med at reagere, når der vises en advarsel på dit Apple Watch. Når du f.eks. modtager et indgående opkald, får du besked om, at du kan knytte hånden to gange for at besvare det. Du kan også bruge hurtige kommandoer til at snooze en alarm eller stoppe en timer. Hvis du vil afvise en hurtig kommando, skal du knytte hånden to gange.

Du kan slå hurtige kommandoer til eller fra ved at gå til Indstillinger > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Håndbevægelser > Hurtige kommandoer.

Udgivelsesdato: