Tilføj verificerbare oplysninger om COVID-19-vaccination i Apple Wallet og Sundhed

Tilføj verificerbare oplysninger om COVID-19-vaccination som et vaccinationskort i Wallet, og hent og gem verificerbare vaccinationsjournaler og testresultater i appen Sundhed.

Om verificerbare vaccinationsjournaler og testresultater

Du kan på sikker vis gemme verificerbare versioner af dine COVID-19-vaccinationsjournaler, -testresultater og -bedringscertifikater i appen Sundhed på din iPhone eller iPod touch. Vaccinationsjournaler og testresultater, der er hentet i dette verificerbare format, bliver digitalt signeret af en udbyder eller sundhedsmyndighed. Dette svarer til papirdokumenter med et officielt stempel. Verificerbare helbredsjournaler er angivet med et flueben i appen Sundhed. Det betyder, at posten ikke er blevet ændret, siden den oprindeligt blev oprettet.

Du kan hente verificerbare vaccinationsjournaler og testresultater, hvis din udbyder af vacciner eller testresultater understøtter dette format. Spørg din udbyder, om de understøtter verificerbare helbredsjournaler. 

I iOS 15.4 og nyere understøttes EU's digitale covidcertifikat (EU DCC).Læs mere om den understøttede teknologi til verificerbare helbredsjournaler.

Tilføj et vaccinationskort i Apple Wallet

Med iOS 15.1 kan du hente og gemme verificerbare oplysninger om dine COVID-19-vaccinationer sikkert i appen Sundhed og tilføje et vaccinationskort i Wallet.2

iPhone-skærm, der viser en COVID-19-vaccinationsjournal, som kan tilføjes i Wallet og Sundhed 

Hvis du har fået en QR-kode

Du kan tilføje dine verificerbare helbredsjournaler i appen Sundhed ved at scanne en QR-kode, du har fået fra din udbyder af COVID-19-vaccinationer eller -tests.

 1. Åbn appen Kamera fra hjemmeskærmen, Kontrolcenter eller den låste skærm på din iPhone eller iPod touch.
 2. Vælg kameraet på bagsiden.
 3. Hold enheden, så QR-koden vises i søgeren i appen Kamera. Enheden genkender QR-koden og viser en notifikation fra appen Sundhed.
 4. Tryk på notifikationen fra appen Sundhed.
 5. Hvis det drejer sig om en verificerbar vaccinationsjournal, skal du trykke på Føj til Wallet og Sundhed for at tilføje journalen i appen Sundhed og appen Wallet.
 6. Tryk på OK.

Hvis din vaccinationsjournal ændres, f.eks. fordi du får en ekstra dosis, skal du tilføje en ny QR-kode.

Hvis du har gemt et billede af en QR-kode

Du kan bruge Livetekst i appen Fotos til at tilføje dine verificerbare sundhedsjournaler til appen Sundhed.

 1. Åbn appen Fotos.
 2. Tryk på billedet af din QR-kode.
 3. Tryk på QR-koden på billedet, og hold nede, og tryk derefter på Åbn i Sundhed.
 4. Hvis det drejer sig om en verificerbar vaccinationsjournal, skal du trykke på Føj til Wallet og Sundhed for at tilføje journalen i appen Sundhed og appen Wallet.
 5. Tryk på OK.

Hvis din vaccinationsjournal ændres, f.eks. fordi du får en ekstra dosis, skal du tilføje en ny QR-kode.

Hvis du har fået et arkiv til hentning

Du kan føje en verificerbar helbredsjournal til dine journaler i appen Sundhed ved at hente et arkiv, du har fået fra din udbyder af COVID-19-vaccinationer eller -tests.

 1. Tryk på linket til hentning på din iPhone eller iPod touch.
 2. Hvis det drejer sig om en verificerbar vaccinationsjournal, skal du trykke på Føj til Wallet og Sundhed for at tilføje journalen i appen Sundhed og appen Wallet.
 3. Tryk på OK.

iPhone-skærm, der viser fanen Oversigt i appen Sundhed med en vaccinationsjournal, som kan tilføjes i Wallet 

Hvis du allerede har en verificerbar vaccinationsjournal i appen Sundhed

Hvis du tidligere har scannet en QR-kode, hentet et arkiv eller oprettet forbindelse til din sundhedsudbyder for at tilføje dine helbredsjournaler på din iPhone eller iPod touch, kan du føje din gemte verificerbare COVID-19-vaccinationsjournal til Wallet.

 1. Åbn appen Sundhed.
 2. Tryk på Oversigt nederst til venstre.
 3. Under Vaccinationsjournal skal du trykke på Føj til Wallet.

Hvis du ikke kan se indstillingen Føj til Wallet:

 1. Tryk på Browse nederst til højre og derefter på Vaccinationer.
 2. Tryk på typen af vaccinationsjournal.
 3. Tryk på den verificerbare vaccinationsjournal, der er markeret med et flueben.
 4. Tryk på Føj til Wallet.

iPhone-skærm, der viser et vaccinationskort i appen Wallet 

Om vaccinationskort i Wallet

Når du tilføjer dit vaccinationskort i appen Wallet, kan du se og fremvise det når som helst. Forsiden af kortet viser dit navn, vaccinetypen, vaccinedatoer, udsteder og QR-kode.

De detaljerede oplysninger på vaccinationskortet vises først, når du har godkendt dette med Face ID, Touch ID eller adgangskode.

Dit vaccinationskort kan ikke deles med andre iPhone-, iPod touch- eller Apple Watch-brugere.

 

Tilføj dine verificerbare helbredsjournaler

Afhængigt af hvor du har modtaget dine COVID-19-vaccinationer og -tests, kan du hente og gemme dine verificerbare helbredsjournaler sikkert i appen Sundhed ved hjælp af en QR-kode eller et arkiv til hentning.

Hvis du har fået dine COVID-19-vaccinationer og -tests via en sundhedsudbyder, der understøtter Helbredsjournaler på iPhone og verificerbare helbredsjournaler, kan du oprette forbindelse til din udbyder i appen Sundhed. Når du har oprettet forbindelse, bliver dine tilgængelige verificerbare helbredsjournaler automatisk hentet.

Læs mere om, hvordan du tilføjer dine helbredsjournaler.

 

Få vist en verificerbar helbredsjournal

Når du har hentet og gemt en verificerbar helbredsjournal i appen Sundhed, kan du til enhver tid få den vist.

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk derefter på Browse.
 2. Tryk på Vaccinationer eller Prøveresultater.
 3. Tryk på den verificerbare helbredsjournal, du vil have vist.

Den verificerbare helbredsjournal i appen Sundhed indeholder oplysninger som for- og efternavn, fødselsdato, vaccine eller udført test samt den QR-kode, der er tilknyttet den pågældende verificerbare helbredsjournal.

Del en verificerbar helbredsjournal

Du kan vælge at dele verificerbare helbredsjournaler med tredjepartsapps, når en godkendt app anmoder om adgang til disse oplysninger. Når apps anmoder om verificerbare helbredsjournaler, kan du vælge, hvilke specifikke journaler du vil dele. Disse journaler bliver kun delt én gang med appen. Tredjepartsapps har ikke kontinuerlig adgang til de verificerbare helbredsjournaler, du deler.

Eftersom disse journaler er i et verificerbart format, kan tredjepartsapps bekræfte, at journalen er udstedt af udbyderen af prøvetesten eller vaccinen og ikke er blevet ændret, siden den blev udstedt, hvis du vælger at dele disse prøveresultater og vaccinationsjournaler med tredjepartsapps – som f.eks. virksomheder eller til arrangementer. 

Apple er ikke en del af tredjepartens verificeringsproces og vil ikke have adgang til disse data, når de importeres eller deles.


1. Det er muligt at tilføje verificerbare vaccinationsjournaler, testresultater og bedringscertifikater alle steder, hvor teknologien understøttes.

2. Du kan ikke gemme testresultater eller bedringscertifikater i Wallet.

Udgivelsesdato: