Sådan gentager du musik på din Android-enhed

Læs om, hvordan du slår gentagelse til eller fra i appen Apple Music på din Android-enhed.

Sådan gentager du et album eller en playliste

 1. Åbn appen Apple Music.
 2. Afspil et album eller en playliste.
 3. Tryk nederst på skærmen på den sang, der afspilles.
 4. Tryk på knappen Næste knappen Næste i nederste højre hjørne af den skærm, der vises.
 5. Øverst på skærmen Næste skal du trykke på knappen Gentag knappen Gentag, indtil den ændres til Gentag alle. Når knappen Gentag er fremhævet, er Gentag alle slået til.


Sådan gentager du en sang

 1. Åbn appen Apple Music.
 2. Afspil en sang.
 3. Tryk nederst på skærmen på den sang, der afspilles.
 4. Tryk på knappen Næste knappen Næste i nederste højre hjørne af den viste skærm.
 5. Tryk på knappen Gentag knappen Gentag øverst på skærmen Næste, indtil knappen ændres til Gentag en. Når knappen Gentag er fremhævet og viser tallet 1, er Gentag en slået til.


Sådan slår du gentagelse fra

 1. Åbn appen Apple Music.
 2. Tryk nederst på skærmen på den sang, der afspilles.
 3. Tryk på knappen Næste knappen Næste i nederste højre hjørne af den viste skærm.
 4. Tryk på Gentag en eller Gentag alle øverst på skærmen Næste, indtil knappen ændres til Gentag fra. Når knappen Gentag ikke er fremhævet, er gentagelse slået fra.


Hvis du ikke kan se knappen Gentag

 • Sørg for, at appen Apple Music er opdateret til den nyeste version.
 • Hvis du spiller musik i din Autoafspil-kø, forsvinder knappen Gentag. Du kan ikke gentage sange i din Autoafspil-kø. Hvis du afspiller musik med Gentag slået til, afspilles kun den valgte musik. Du får ikke vist Autoafspil-køen, før du slår Gentag fra. Læs mere om Autoafspil.


Læs om, hvordan du gentager musik på andre enheder

Tilgængeligheden af Apple Music kan variere afhængigt af land eller område. Læs om, hvad der er tilgængeligt i dit land eller område.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: