Om omkalibrering af rapportering af batteritilstanden i iOS 14.5

Om omkalibrering af systemet til rapportering af batteritilstanden på iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.

Omkalibrering i iOS 14.5 og nyere

iOS 14.5 inkluderer en opdatering, hvor systemet til rapportering af batteritilstanden omkalibrerer maksimal batterikapacitet* og maksimal ydeevnekapacitet på iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max for at løse problemer med unøjagtige estimater i batteritilstandsrapporteringen for nogle brugere. Symptomer på denne fejl omfatter uventet afladning af batteriet eller reduceret maksimal ydeevnekapacitet i et lille antal forekomster. Denne unøjagtige rapportering af batteritilstanden er ikke tegn på et problem med den faktiske batteritilstand.

Mens systemet til rapportering af batteritilstanden omkalibreres, kan du se en meddelelse i Indstillinger > Batteri > Batteritilstand. Omkalibrering af maksimumkapaciteten og den maksimale ydeevnekapacitet sker i løbet af regelmæssige opladningscyklusser, og denne proces kan tage et par uger. Den viste procentdel af maksimumkapacitet ændres ikke under omkalibrering. Den maksimale ydeevnekapacitet opdateres muligvis, men det bemærker de fleste brugere ikke. Hvis der tidligere er vist en meddelelse om forringet batteri, fjernes denne meddelelse efter opdateringen til iOS 14.5. 

Når omkalibreringen er gennemført, opdateres procentdelen for maksimumkapacitet og den maksimale ydeevnekapacitet. Meddelelsen om omkalibrering fjernes også, hvilket indikerer, at processen er gennemført. 

Hvis omkalibrering af rapportering af batteritilstanden angiver, at batteritilstanden er væsentligt forringet, vises der en meddelelse om batteriservice.  

I et lille antal forekomster lykkes omkalibrering muligvis ikke, og der vises en ny meddelelse om batteriservice. Hvis det er tilfældet, kan en Apple-autoriseret serviceudbyder udskifte batteriet gratis, så enhedens fulde ydeevne og kapacitet genetableres. Dette er ikke tegn på et sikkerhedsproblem, og batteriet kan stadig bruges.

* Batteriets maksimumkapacitet afgøres ved hjælp af et sæt algoritmer og målinger, der tages under brug. Disse algoritmer opdateres muligvis over tid for at levere mere nøjagtige værdier for batteriets maksimumkapacitet.

Meddelelser om omkalibrering af batteri

Når du har opdateret til iOS 14.5 på din iPhone 11, iPhone 11 Pro eller iPhone 11 Pro Max, får du muligvis vist en af følgende meddelelser i Indstillinger > Batteri > Batteritilstand.

 

Batteri omkalibreres

Hvis du får vist meddelelsen nedenfor, betyder det, at systemet til rapportering af batteritilstanden på din iPhone omkalibreres.

Systemet til rapportering af batteritilstanden omkalibrerer maksimumkapaciteten og den maksimale ydeevnekapacitet. Denne proces kan tage et par uger. Læs mere…

Omkalibrering for at opnå maksimumkapacitet og maksimal ydeevnekapacitet sker over tid med regelmæssige opladningscyklusser. Hvis processen lykkes, fjernes meddelelsen om omkalibrering, og procentdelen for maksimumkapacitet opdateres.

 

Kan ikke anbefale service

Hvis du får vist meddelelsen nedenfor, betyder det, at systemet til rapportering af batteritilstanden på din iPhone omkalibreres. I løbet af denne proces kan din iPhone ikke anbefale batteriservice.

Systemet til rapportering af batteritilstanden omkalibrerer maksimumkapaciteten og den maksimale ydeevnekapacitet. Denne proces kan tage et par uger. Kan ikke anbefale service på nuværende tidspunkt. Læs mere…

Hvis der tidligere er vist en meddelelse om forringet batteri, fjernes denne meddelelse, når du har opdateret til iOS 14.5. Omkalibrering for at opnå maksimumkapacitet og maksimal ydeevnekapacitet sker over tid med regelmæssige opladningscyklusser. Hvis processen lykkes, fjernes meddelelsen om omkalibrering, og procentdelen for maksimumkapacitet opdateres.

 

Omkalibrering lykkedes ikke

 Hvis du får vist meddelelsen nedenfor, betyder det, at omkalibrering af systemet til rapportering af batteritilstanden ikke lykkedes.

Omkalibrering af systemet til rapportering af batteritilstanden lykkedes ikke. En Apple-autoriseret serviceudbyder kan udskifte batteriet gratis, så fuld ydeevne og kapacitet genetableres. Mere om servicemuligheder…

Denne meddelelse angiver ikke et sikkerhedsproblem. Dit batteri kan stadig bruges. Du kan dog opleve mere mærkbare batteri- og ydeevneproblemer. En Apple-autoriseret serviceudbyder kan udskifte batteriet gratis, så fuld ydeevne og kapacitet gendannes. Læs mere om, hvordan du får service til dit batteri.

Batteriservice

Da den nuværende rapportering af batteritilstanden kan være upræcis, anbefaler vi, at du venter, indtil omkalibreringsprocessen er gennemført, før du kontakter en Apple-autoriseret serviceudbyder. Hvis din enhed er dækket af garantien, AppleCare+ eller forbrugerlovgivningen, udvides servicedækning for et batteri med dette problem midlertidigt til at omfatte omkalibreringsperioden. Hvis din iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro eller iPhone 11 Pro Max anbefaler batteriservice eller omkalibrering, skal du kontakte Apple-support for at få mere at vide om servicemuligheder. Hvis din iPhone 11, iPhone 11 Pro eller iPhone 11 Pro Max har en skade, der medfører, at vi ikke kan gennemføre reparationen, f.eks. en revnet skærm, skal problemet løses, før der kan udføres service. I visse tilfælde kan der være omkostninger forbundet med den ekstra reparation.

Du kan også kontakte Apple-support, hvis du tidligere har betalt for service uden for garantien for et batteri til din iPhone 11, iPhone 11 Pro eller iPhone 11 Pro Max efter at have set en meddelelse om forringet batteritilstand eller efter at have oplevet uventet batterifunktionalitet.

Læs mere

Læs om batteri og ydeevne for iPhone for at få mere at vide om iPhones ydeevne og dens relation til batteriet.

Udgivelsesdato: