Sådan sender du dine AirPods Max til Apple med Express Replacement Service i USA og Canada

Sådan sender du dine AirPods Max tilbage til Apple, efter at du har modtaget en erstatning.

Send dine AirPods Max til Apple

  1. Find navnet på kureren på returforsendelsesmærkaten.
  2. Gå til kurerens websted for at aftale afhentning eller finde et afleveringssted.
  3. Få en kvittering af kureren.
  4. Tjek status for din serviceanmodning.

© 2022 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder. AppleCare er et servicemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt i dette dokument, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

MEDDELELSE TIL FORBRUGERE I CALIFORNIEN

1. Kunden skal gives et skriftligt overslag som påkrævet (paragraf 9844 i den californiske lov California Business and Professions Code) for reparationer, der skal udføres af serviceforhandleren, og serviceforhandleren må ikke opkræve betaling for udført arbejde eller leverede dele, der overstiger overslaget, uden forudgående samtykke fra kunden. Såfremt det er skriftligt aftalt, må serviceforhandleren opkræve et rimeligt gebyr for leverede serviceydelser, der har til hensigt at fastlægge arten af en fejl som forberedelse til et skriftligt overslag for reparationen. Få flere oplysninger ved at kontakte Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814. 

2. En køber af dette produkt i Californien er berettiget til at få udført service eller reparation af dette produkt i garantiperioden. Garantiperioden forlænges med det antal hele dage, hvor produktet ikke har været til rådighed for køberen på grund af garantireparationer. Hvis der opstår en defekt i løbet af garantiperioden, udløber garantien ikke, før defekten er blevet repareret. 

Garantiperioden forlænges også, hvis garantireparationerne ikke er blevet udført på grund af forsinkelser uden for købers kontrol, eller hvis garantireparationerne ikke har udbedret defekten, og køber informerer producenten eller sælgeren om den mislykkede reparation inden for 60 dage, efter at reparationen er udført. 

Hvis defekten ikke er blevet udbedret efter et rimeligt antal forsøg, kan køber returnere produktet for at få et nyt produkt eller en refusion, og i begge tilfælde fratrækkes et rimeligt beløb for brug. Denne tidsforlængelse har ikke nogen indvirkning på den beskyttelse eller de retsmidler, som køber er berettiget til i henhold til anden lov. 

Udgivelsesdato: