Brug Nat-tilstand på din iPhone

På understøttede iPhone-modeller kan du bruge Nat-tilstand til at tage billeder, når kameraet registrerer et miljø med svag belysning.

Du kan bruge Nat-tilstand med iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.

 

Tag billeder ved svag belysning med Nat-tilstand

Nat-tilstand aktiveres automatisk, når kameraet registrerer omgivelser med svag belysning. Symbolet for Nat-tilstand  øverst på skærmen bliver gult, når funktionen er aktiv. Afhængigt af hvor mørke omgivelserne er, kan din iPhone tage et billede i Nat-tilstand hurtigt eller langsomt – det kan vare op til flere sekunder. Du kan også justere indstillingen for eksponering.

Du opnår det bedste resultat ved at holde din iPhone i ro, indtil billedet er taget. Placer din iPhone på en stabil og sikker overflade, eller brug et stativ til at opnå stabilitet og kontrollere eksponeringens klarhed.

Hvis du har iOS 14 eller en nyere version, og hvis din iPhone registrerer bevægelse, når du prøver at tage et billede, kan du justere trådkorset i rammen, da det kan hjælpe med at undgå rystelser og give et bedre billede. Hvis du vil afbryde et billede midt i optagelsen i Nat-tilstand i stedet for at vente på, at kameraet har taget billedet, kan du blot trykke på stopknappen under skyderen.

Juster optagelsestiden

Når du tager et billede i Nat-tilstand, vises der et tal ud for symbolet Nat-tilstand, der angiver, hvor lang tid det vil tage at tage billedet.

Hvis du vil tage billeder i Nat-tilstand med længere optagelsestid, skal du trykke på symbolet for Nat-tilstand. Brug derefter mærket over udløserknappen til at vælge Maks., hvilket forlænger optagelsestiden. Når du tager billedet, bliver skyderen til en timer, der tæller ned for optagelsestiden.

Tag selfies med Nat-tilstand

  1. Åbn appen Kamera.
  2. Tryk på frontkamera-knappen .
  3. Hold din iPhone foran dig.
  4. Tag din selfie.

Selfies i Nat-tilstand understøttes på iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max.

Optag videoer med tidsforløb i Nat-tilstand

Under forhold med svag belysning kan du bruge tidsforløb i Nat-tilstand med et stativ for at optage videoer med længere intervaller. Åbn appen Kamera, og skub helt til venstre, indtil Tidsforløb vises. Tryk på udløserknappen  for at optage din video.

Tidsforløb i Nat-tilstand er tilgængeligt på iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max.

Brug Portræt i Nat-tilstand

  1. Åbn appen Kamera, og skub til funktionen Portræt.
  2. Følg tipsene på skærmen.
  3. Tryk på udløserknappen .

Portræt i Nat-tilstand er tilgængeligt på iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max.

Slå Live Photos og blitz til

Når din iPhone er i Nat-tilstand, er Live Photos og blitzen ikke aktiveret. Du kan slå disse funktioner til manuelt. Vær opmærksom på, at når du slår Live Photos eller blitzen til, deaktiveres Nat-tilstand.

Hvis du har blitzen indstillet til Auto, bliver den slået til automatisk, hvis du er i omgivelser med svag belysning. Hvis du vil slå blitzen til manuelt, skal du trykke på pilen  over søgeren. Tryk på knappen for blitz , der vises under søgeren, og vælg derefter Til.

Læs mere

Udgivelsesdato: