Afspil film eller lyd på tværs af lysbilleder i Keynote på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac

Føj et film- eller lydarkiv til flere lysbilleder; arkivet afspilles, mens der skiftes fra det ene lysbillede til det næste – også selvom der er lysbilledovergange. 

Hvis der skal afspilles film eller lyd på tværs af lysbilleder, skal det samme arkiv føjes til de fortløbende lysbilleder. Du kan derefter justere indstillingerne for arkivet for at ændre, hvordan filmen eller lyden ser ud og lyder fra det ene lysbillede til det næste.

Du kan f.eks. indstille lydstyrken særskilt for hvert lysbillede eller få en film til at ændre position på lysbilledet, mens den afspilles. Og som altid ved filmafspilning fortsætter animationstrin som Byg ind, Handling og Byg ud for andre objekter på lysbilledet, mens filmen afspilles.


Føj et film- eller lydarkiv til lysbilleder

Hvis der skal afspilles film eller lyd på tværs af lysbilleder, skal du føje arkivet til de fortløbende lysbilleder i din præsentation.

Sådan føjes et film- eller lydarkiv til et lysbillede på iPhone eller iPad

 1. Vælg det lysbillede, hvor film- eller lydarkivet skal begynde afspilningen, og tryk på knappen Indsæt .
 2. Føj arkivet til lysbilledet:
  • Hvis du vil tilføje et arkiv fra dit fotobibliotek, skal du trykke på Foto eller Video , finde arkivet, trykke på det og derefter trykke på Vælg.
  • Hvis du vil tilføje et arkiv fra iCloud Drive eller en anden placering, skal du trykke på "Indsæt fra", finde arkivet og derefter trykke på det.
 3. Føj arkivet til hvert fortløbende lysbillede, som filmen eller lyden skal afspilles på.
 4. Tryk på film- eller lydarkivet på hvert lysbillede for at vælge det, tryk på knappen Format, og slå derefter "Afspil på alle lysbilleder" til.
 5. Slå "Afspil på alle lysbilleder" fra for det sidste lysbillede, som arkivet skal afspilles på.

Når du slår "Afspil på alle lysbilleder" til for et lysbillede, afspilles filmen eller lyden også over det næste lysbillede, selvom du slår indstillingen fra for det næste lysbillede. Hvis du f.eks. vil afspille en film på tværs af fem lysbilleder, men ikke det sjette, skal du slå "Afspil på alle lysbilleder" til for de første fire lysbilleder. Indstillingen skal derefter slås fra for det femte lysbillede. Filmen afspilles på tværs af det femte lysbillede og stopper, når der fortsættes til det sjette lysbillede.

Sådan føjes et film- eller lydarkiv til et lysbillede på Mac

Brug film- og lydarkiver i et format, der understøttes af QuickTime på din Mac. Hvis du ikke kan tilføje eller afspille et film- eller lydarkiv, kan du prøve at bruge iMovie, QuickTime Player eller Compressor til at konvertere et lydarkiv til et MPEG-4-arkiv (med arkivendelsen .m4a) eller prøve at bruge et QuickTime-filmarkiv (med arkivendelsen .mov).

 1. Føj arkivet til det lysbillede, som arkivet skal starte afspilningen fra:
  • Hvis du vil tilføje et arkiv fra dit fotobibliotek eller en sang fra dit musikbibliotek, skal du klikke på knappen Medier på værktøjslinjen, klikke på Film eller Musik og derefter trække arkivet til lysbilledet.
  • Hvis du vil tilføje et arkiv fra iCloud Drive eller en anden placering, skal du klikke på Vælg, finde arkivet og derefter klikke på Indsæt.
 2. Føj arkivet til hvert fortløbende lysbillede, som filmen eller lyden skal afspilles på.
 3. Klik på arkivet på hvert lysbillede for at vælge det, klik på knappen Format, klik på Film, og slå derefter "Afspil film (lyd) på alle lysbilleder" til. 
 4. Slå "Afspil film (lyd) på alle lysbilleder" fra for det sidste lysbillede, som arkivet skal afspilles på.

Når du slår "Afspil film (lyd) på alle lysbilleder" til for et lysbillede, afspilles filmen eller lyden også over det næste lysbillede, selvom du slår indstillingen fra for det næste lysbillede. Hvis du f.eks. vil afspille en film på tværs af fem lysbilleder, men ikke det sjette, skal du slå "Afspil film på alle lysbilleder" til for de første fire lysbilleder. Indstillingen skal derefter slås fra for det femte lysbillede. Filmen afspilles på tværs af det femte lysbillede og stopper, når der fortsættes til det sjette lysbillede.

Brug lysbilledlayouts

Du kan også føje film- eller lydarkiver til et lysbilledlayout og derefter anvende lysbilledlayoutet på andre lysbilleder. Film- eller lydarkiver afspilles på alle fortløbende lysbilleder, der bruger samme lysbilledlayout. På denne måde kan du oprette baggrunde med bevægelse og garantere flydende afspilning og perfekt justering fra lysbillede til lysbillede.


Juster lydstyrken for film- eller lydarkivet for hvert lysbillede

Du kan indstille lydstyrken særskilt for et film- eller lydarkiv for hvert lysbillede på Mac eller for et lydarkiv på iPhone eller iPad. Du kan f.eks. skrue ned for lydstyrken på et lysbillede, som du taler ind over, og derefter skrue op for lydstyrken for et lysbillede, hvor du ikke taler.

Sådan justeres lydstyrken for et lydarkiv på iPhone eller iPad

 1. Tryk på det lysbillede, som du vil justere, og tryk derefter på lydarkivet.
 2. Tryk på knappen Format , tryk på Lyd, og træk derefter i lydstyrkejusteringen.

Sådan justeres lydstyrken for et film- eller lydarkiv på Mac

 1. Vælg film- eller lydarkivet på lysbilledet, og klik på knappen Format , og klik derefter på Film eller Lyd.
 2. Træk i lydstyrkejusteringen.


Juster andre indstillinger, og brug overgange, når der afspilles film på tværs af lysbilleder

Du kan justere en films placering, størrelse og rotation fra det ene lysbillede til det næste. Og hvis du bruger andre overgange, fortsætter filmen afspilningen både ved overgangens start og slutning.

Nogle animationer skaber spændende effekter, når der afspilles film på tværs af lysbilleder. Når du bruger Magisk flytning som overgangsanimation, afspilles filmen, mens den udvides til at fylde hele lysbilledet, efterhånden som præsentationen skifter fra det ene lysbillede til det næste.

Hvis din film eller lyd ikke afspilles på tværs af lysbillederne, skal du kontrollere indstillingerne for hvert lysbillede.


Afspil på tværs af lysbilleder, når du har lange præsentationsnoter

Afspilning af en film på tværs af lysbilleder kan være nyttigt, når du har lange præsentationsnoter, der ikke kan være på præsentationsskærmen. Ved at duplikere et lysbillede med en film flere gange og opdele præsentationsnoterne på tværs af de pågældende lysbilleder, kan du klikke for at afspille det næste segment af noter, mens filmen afspilles uden afbrydelse, uanset hvilken overgang der bruges.


Hvis din film eller lyd ikke afspilles på tværs af lysbilleder

Hvis din film ikke afspilles på tværs af lysbillederne, skal du kontrollere følgende for hvert lysbillede, som arkivet skal afspilles på:

 • Indstillingen Gentag (Ingen, Sløjfe og Afspil sløjfe frem og tilbage) for filmen skal være den samme for hvert lysbillede.
 • Indstillingen Tilpas skal være den samme for hvert lysbillede (kun Mac).
 • Filmen afspilles ikke på tværs af lysbilleder, hvis du bruger Byg ud på det ene lysbillede og Byg ind på det næste lysbillede.
Udgivelsesdato: