Sådan zoomer du ind eller ud på Mac

Brug disse tilgængelighedsfunktioner til at zoome ind eller ud på hele eller en del af din skærm.

Du kan indstille zoomfunktionen ved at vælge Apple-menuen  > Systemindstillinger og derefter klikke på Tilgængelighed. Klik på Zoom i sideoversigten, og vælg derefter en af disse zoomfunktioner:

Vindue med zoomindstillinger


Brug tastaturgenveje til at zoome

Når du har valgt "Brug tastaturgenveje til at zoome", kan du bruge disse tastekombinationer til at zoome:

Zoom ind

Du kan zoome ind ved at trykke på disse tre taster samtidig: Alternativ, Kommando og lighedstegn (=).

Zoom ud

Du kan zoome ud ved at trykke på disse tre taster samtidig: Alternativ, Kommando og minus (-).

Zoom til/fra

Du kan skifte mellem ingen zoom og den seneste mængde zoom ved at trykke på disse tre taster samtidig: Alternativ, Kommando og 8.


Brug rullebevægelse med kombitaster til at zoome

Når du har valgt "Brug rullebevægelse med kombitaster til at zoome", kan du trykke på og holde ctrl-tasten nede, mens du ruller med din mus eller dit pegefelt for at zoome. Brug menuen "Zoomformat" til at vælge mellem tre zoomformater: Fuld skærm, Delt skærm eller Billede i billede.

Zoomformatet Fuld skærm

Zoomformatet Delt skærm

Zoomformatet Billede i billede

 


Slå fremhævet tekst til

Når du har valgt "Slå fremhævet tekst til", kan du trykke på Kommando-tasten og holde den nede og derefter flytte markøren hen over et emne for at få vist emnet i en større version i høj opløsning.

Eksempel på Slå fremhævet tekst til

Brug knappen Indstillinger i zoomruden til at indstille tekstens størrelse, skrift, placering og farve. Læs mere om fremhævet tekst.


Slå zoom på Touch Bar til

Når du har valgt "Slå zoom på Touch Bar til", kan du trykke på og holde ned på Touch Bar på din MacBook Pro for at få vist en større version af Touch Bar på skærmen. Læs mere om at zoome ind på Touch Bar.

 


Læs mere

Udgivelsesdato: