Måling og kalibrering af Apple Pro Display XDR

Se, hvordan du måler din skærms kalibrering. Hvis du har brug for det, kan du også finjustere kalibreringen eller udføre intern rekalibrering af skærmen.

Alle Pro Display XDR gennemgår en avanceret skærmkalibreringsproces på fabrikkens samlebånd for at sikre, at skærmens brede P3-farveområde og de enkeltvise LED-baggrundslys er nøjagtige. Fabrikskalibreringsprocessen giver desuden sofistikerede indbyggede algoritmer mulighed for nøjagtigt at reproducere de forskellige farveområder, der bruges i nutidens mediearbejdsgange, herunder sRGB, BT.601, BT.709 og endda P3-ST.2084 (HDR).

Fabrikskalibreringsprocessen gør det muligt for brugerne at tage Pro Display XDR i brug med det samme og få en fantastisk visuel oplevelse. Hvis din arbejdsgang kræver tilpasset kalibrering, kan du finjustere kalibreringen af din Pro Display XDR eller rekalibrere den til en arbejdsgang, der er indstillet til et spektroradiometer fra tredjepart.


Mål din Pro Display XDR

Du kan bruge en række QuickTime-filmtestmønstre fra Apple til at evaluere kalibreringen af din Pro Display XDR. Disse korrekt farvemærkede SDR- og HDR-referencer giver dig mulighed for at bruge dit interne spektroradiometer til at måle og bekræfte primær- og sekundærfarver samt luminans, herunder EOTF (electro-optical transfer function). Før du måler kalibreringen af din skærm, skal du sørge for, at din Mac bruger macOS Catalina 10.15.6 eller nyere, og at din skærm bruger Display Firmware 4.2.37.

Download testmønstre

 1. Gå til AVFoundation-udviklersiden.
 2. I afsnittet Related Resources (Relaterede ressourcer) skal du klikke på Color Test Patterns (Farvetestmønstre) for at downloade testarkiverne. 
 3. Dobbeltklik på arkivet QuickTime-Test-Pattern.zip for at pakke arkivet ud.

Mål din skærm

 1. Juster spektroradiometret fra en tredjepart i forhold til skærmens midte.
 2. Sørg for, at det er mørkt i rummet, så spildlys eller lysskær ikke påvirker målingerne.
 3. Åbn mappen med QuickTime-testmønsterfilm, og vælg den række af mønstre, du vil teste. Hver mappe indeholder sekvenser af filmarkiver til måling af farve og luminans i HDR, BT.709 og BT.601.
 4. Åbn hvert arkiv i QuickTime Player, og mål hvert arkiv med testmønsterfilm i mappen. Kontroller, at den forudindstillede reference, der bruges i øjeblikket, matcher det valgte testmønster. Du skal f.eks. bruge forindstillingen HDR Video (P3–ST 2084), når du bruger HDR10-baserede mønstre.
 5. Sammenlign de farve- (kromatiske) og luminansværdier, du målte, med dem i arkivet Reference Values.txt i mappen med testmønstre. Afhængigt af dit spektroradiometers tolerance eller kalibrering kan der være visse forskelle i læsningerne i forhold til referenceværdierne.

Hvis dine målinger afviger markant fra referenceværdierne, kan du få tip til, hvordan du måler din skærm.


Finjuster kalibreringen

Hvis din arbejdsgang er indstillet til et bestemt mål, kan du finjustere kalibreringen af din Apple Pro Display XDR. Dette giver dig mulighed for at justere hvidpunkt og luminans på din skærm, så de mere præcist svarer til dit eget interne kalibreringsmål. Få mere at vide om de forskellige værdier, du kan justere

 1. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger (eller Systempræferencer) > Skærme.
 2. Vælg den forudindstillede reference, du vil finjustere, i menuen Forudindstilling.
 3. Vælg Finjuster kalibrering i menuen Forudindstilling.
 4. Indstil værdier for Hvidpunkt og Luminans, og angiv derefter en beskrivelse.
 5. Klik på OK for at gemme den finjusterede kalibrering.

Vælg Gendan standard i menuen Finjuster kalibrering for at fjerne finjusteringen af kalibreringen.

Hvis du vælger en anden forudindstillet reference, skal du muligvis finjustere kalibreringen igen for at få de bedste resultater.

Udfør intern rekalibrering

Hvis du har brug for at rekalibrere Pro Display XDR til en arbejdsgang, der er indstillet til et spektroradiometer fra tredjepart, skal du følge vejledningen i dette afsnit.

Kontroller krav

Intern rekalibrering kræver macOS Catalina 10.15.6 eller nyere, Display Firmware 4.2.37 og et af følgende instrumenter:

Photo Research

 • PR-740, PR-745 eller PR-788
 • Anbefalede båndbredder: 4 nm eller 5 nm
 • Påkrævet blænde: 0,1, 0,125, 0,2 eller 0,25

Colorimetry Research

 • CR-300

Kalibrer din skærm

Hvis du vil finde grundværdierne for din skærm, skal du måle din skærm før og efter kalibrering. Sørg for at bruge det samme spektroradiometer til måling og kalibrering.

 1. Indstil din skærm til den forudindstillede macOS-reference, du bruger mest.
 2. Download og åbn Pro Display XDR Calibrator, og klik derefter på Fortsæt.
 3. Tilslut et understøttet spektroradiometer til din Mac.
 4. Klik på Kalibrer, og sørg for, at hjælpeprogrammet er åbent på den Pro Display XDR, som du vil kalibrere. Klik derefter på Næste.
 5. Ret din måleenhed mod midten af den grønne prik, og klik derefter på Fortsæt. 
 6. Følg den krævede måleafstand for dit specifikke instrument. CR-300 skal f.eks. flugte med skærmen.
 7. Følg vejledningen på skærmen, og sørg for, at instrumentet står lodret med skærmen. Klik derefter på Start. Hvis din skærm er tilsluttet en bærbar Mac, må du ikke lukke låget, mens kalibrering er i gang.
  Det kan tage op til to timer, inklusive en opvarmningsperiode på 30 minutter, inden kalibreringen er gennemført.
 8. Når kalibreringen er afsluttet, skal du klikke på OK.

Hvis du vælger en anden forudindstillet reference, skal du finjustere kalibreringen, hvis det er nødvendigt for at få de bedste resultater.

Nulstil kalibrering

Hvis du vil gendanne skærmens oprindelige kalibrering, skal du åbne Pro Display XDR Calibrator, klikke på Nulstil kalibrering og derefter klikke på Nulstil.

Tips til måling og kalibrering af din skærm

Hvis du ikke får ensartede resultater, når du måler og kalibrerer din skærm, får du her nogle tips til, hvad du kan gøre.

Kontroller dit miljø

 • Kontroller det omgivende miljø for at minimere mængden af spildlys, der reflekterer over blændeområdet på skærmen.
 • Apple anbefaler, at du måler og kalibrerer i et miljø, hvor temperaturen er maks. 25° C. Du opnår de mest reproducerbare resultater, hvis temperaturen i rummet er den samme under kalibreringen som ved typisk brug.

Kontroller spektroradiometrets indstilling

 • Sørg for, at skærmen er varmet op i mindst 30 minutter, og at den er termisk stabil.
 • Anbring måleren, så den står lodret med skærmen og på niveau med x-aksen, så der er minimal polarisering.
 • Kontroller din målers eksponeringsindstilling. Hvis din måler har en tilstand for automatisk eksponering, skal du slå denne til – dette optimerer læsningerne på forskellige luminansniveauer. Hvis din måler ikke har en automatisk eksponeringsfunktion, skal du kontakte instrumentets producent for anbefalede indstillinger. Gennemgå konfigurationsindstillingerne for placering og brændvidde, blænde, båndbredde, eksponering, målehastighed, synkronisering af skærm og eventuelle automatiske eller dynamiske funktioner, som dit instrument måtte have.
 • Kontroller, om måleren har en indstilling til integrationstid. Brug en længere integrationstid, når det er muligt, for at få et mere nøjagtigt resultat.
 • Hvis din måler har en indstilling for automatisk ND-filter (Neural Density), skal du slå den fra.

Kontroller spektroradiometrets kalibrering

Kontroller producentens specifikationer for at vurdere spektroradiometrets tolerance. Observerede forskelle kan skyldes et af følgende forhold:

 • Forskellige instrumentkalibreringer, der bruger forskellige incidenser af illuminant A.
 • Usikkerhed, der er iboende i hver enkelt illuminant A.
 • Forskellige instrumenthardwaredesign og optiske stier, hvilket resulterer i forskellige nedarvede fejl.

Nulstil spektroradiometret

Hvis dit instrument ikke reagerer, skal du kontakte producenten for at få at vide, hvordan du nulstiller spektroradiometret.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: