AirPods Pro og AirPods Max med Aktiv støjreduktion og Transparent lyd

AirPods Pro og AirPods Max har tre støjkontrolfunktioner: Aktiv støjreduktion, Transparent lyd og Fra. Du kan skifte mellem dem, afhængigt af hvor meget af den omgivende lyd du vil høre.

Hvad er Aktiv støjreduktion og Transparent lyd?

Med Aktiv støjreduktion registrerer en eller flere udadrettede mikrofoner lyde i omgivelserne, som dine AirPods Pro eller AirPods Max udligner med antistøj, der fjerner lydene fra omgivelserne, før du når at høre dem. En indadrettet mikrofon lytter efter uønskede lyde inde i dit øre, som dine AirPods Pro eller AirPods Max også udligner ved hjælp af antistøj.

Transparent lyd lader lyd fra omgivelserne komme ind, så du kan høre, hvad der sker omkring dig. Aktiv støjreduktion og Transparent lyd fungerer bedst, når dine AirPods Pro sidder godt.

Skift mellem støjkontrolfunktioner

Du kan skifte mellem støjkontrolfunktionerne direkte fra dine AirPods Pro eller AirPods Max, eller du kan bruge din iPhone, iPad, dit Apple Watch eller en Mac. Når du skifter mellem tilstandene, høres en klokke.

Når du bruger iOS, iPadOS, watchOS eller macOS til at skifte mellem støjkontrolfunktionerne, vises Aktiv støjreduktion som Støjreduktion.

Skift mellem støjkontrolfunktionerne på AirPods Max

Når du bruger dine AirPods Max, skal du trykke på knappen Støjkontrol for at skifte mellem Aktiv støjreduktion og Transparent lyd. Du kan tilpasse, hvilke tilstande du vil skifte mellem (Aktiv støjreduktion, Transparent lyd og Fra), i Bluetooth-indstillinger på din iPhone, iPad eller Mac.

Knappen Støjkontrol på AirPods Max

 

Skift mellem støjkontrolfunktioner på AirPods Pro

Tryk på stavens tryksensor, og hold fingeren nede, indtil du hører en ringen.
Tryksensor på AirPods Pro
Når du har begge AirPods i, kan du trykke på tryksensoren på en af dem for at skifte mellem Aktiv støjreduktion og Transparent lyd. Du kan tilpasse, hvilke tilstande du vil skifte mellem (Aktiv støjreduktion, Transparent lyd og Fra), i Bluetooth-indstillinger på din iPhone, iPad eller Mac.

Hvis du kun vil bruge Aktiv støjreduktion med den ene AirPod, skal du bruge din iPhone eller iPad til at gå til Indstillinger > Tilgængelighed > AirPods og slå Støjreduktion med kun en AirPod til. Tryk derefter på tryksensoren, og hold den nede for at skifte mellem Aktiv støjreduktion, Transparent lyd og Fra. 

Skift mellem støjkontrolfunktionerne på iPhone eller iPad

     

Støjreduktion og Transparent lyd på iPhone

 1. Åbn Kontrolcenter på din iOS- eller iPadOS-enhed.
 2. Tag dine AirPods Max på, eller sæt begge AirPods i ørerne, tryk på lydstyrkemærket, og hold fingeren nede, indtil der vises flere betjeningsindstillinger.
 3. Tryk på ikonet Støjreduktion i nederste venstre hjørne.
 4. Tryk på Støjreduktion, Transparent lyd eller Fra.

Bluetooth-indstillinger på iPhone

Du kan også tilpasse og skifte mellem støjkontrolfunktioner i Indstillinger:

 1. Gå til Indstillinger > Bluetooth på din iPhone eller iPad. 
 2. Når du har dine AirPods Max eller begge AirPods på, skal du trykke på knappen Flere oplysninger  ud for dine AirPods på listen over enheder.
 3. Tryk på Støjreduktion, Transparent lyd eller Fra for at skifte mellem støjkontrolfunktioner. For at vælge de støjkontrolfunktioner, du vil bruge sammen med tryksensoren på AirPods Pro eller knappen Støjkontrol på AirPods Max, skal du vælge to eller tre tilstande under Knap skifter mellem.

Skift mellem støjkontrolfunktioner på Apple Watch

 1. Når du lytter til lyd via dit ur, skal du trykke på AirPlay-symbolet .
  AirPlay-symbol på Apple Watch
 2. Tryk på Støjreduktion, Transparent lyd eller Fra.
  Støjreduktion og Transparent lyd på Apple Watch

Skift mellem støjkontrolfunktioner på Mac

 1. Slut dine AirPods Pro eller AirPods Max til din Mac, og klik på Lydstyrke  på menulinjen på din Mac.*
 2. Vælg dine AirPods Pro eller AirPods Max, og vælg derefter Støjreduktion, Transparent lyd eller Fra.
  Støjreduktion og Transparent lyd på Mac

Du kan også vælge de to eller tre støjkontrolfunktioner, du vil bruge sammen med tryksensoren på AirPods Pro eller knappen Støjkontrol på AirPods Max:

 1. Slut dine AirPods Pro eller AirPods Max til din Mac, og vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger.
 2. Klik på Bluetooth i vinduet Systemindstillinger.
 3. Vælg dine AirPods Pro eller AirPods Max, og klik derefter på Indstillinger.
 4. Ud for Støjkontrol skifter mellem skal du vælge de to eller tre støjkontrolfunktioner, du vil skifte mellem.
  Bluetooth-indstillinger på Mac

* Hvis du ikke kan se lydstyrken i menulinjen, skal du vælge Apple-menuen  > Systemindstillinger. Klik på Lyd. Klik på fanen Output, og vælg derefter "Vis lyd på menulinje".

Udgivelsesdato: