Udskiftning af strømforsyning i Mac Pro (2019)

Læs mere om, hvordan du fjerner og udskifter strømforsyningen i din Mac Pro.

Det korrekte værktøj

 • Torx-skruetrækker (T8)
 • Phillips-skruetrækker (nr. 1)

Hvis du vil bestille en ny strømforsyning, skal du kontakte Apple.

Fjern kabinettet eller topdækslet

Følg trinnene til at fjerne kabinettet på Mac Pro (2019) eller topdækslet på Mac Pro (rack, 2019) igen.

Mac Pro (2019)

 1. Sluk din Mac Pro.
 2. Vent ca. 5-10 minutter på, at computeren køler ned.
 3. Fjern alle kabler fra Mac Pro med undtagelse af strømkablet.
 4. Rør ved metalkabinettet på ydersiden af Mac Pro for at aflade evt. statisk elektricitet, og fjern derefter strømkablet.
  Du skal altid aflade statisk elektricitet, før du rører ved reservedele eller monterer komponenter inde i Mac Pro. Hvis du vil undgå at generere statisk elektricitet, må du ikke bevæge dig rundt i rummet, før du er færdig med at installere strømforsyningen og har sat kabinettet tilbage på computeren igen.
 5. Åbn den øverste luge, og drej til venstre for at åbne kabinettet.
 6. Løft kabinettet lige op, og fjern det fra Mac Pro. Læg det forsigtigt til side.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Sluk din Mac Pro.
 2. Vent ca. 5-10 minutter på, at computeren køler ned.
 3. Fjern alle kabler fra Mac Pro med undtagelse af strømkablet.
 4. Rør ved metalkabinettet på ydersiden af Mac Pro for at aflade evt. statisk elektricitet, og fjern derefter strømkablet.
  Du skal altid aflade statisk elektricitet, før du rører ved reservedele eller monterer komponenter inde i Mac Pro. Hvis du vil undgå at generere statisk elektricitet, må du ikke bevæge dig rundt i rummet, før du er færdig med at installere strømforsyningen og har sat topdækslet tilbage på computeren igen.
 5. Skub topdækslets frigørelseslåse til den ulåste position, løft topdækslet, træk det væk fra frontpladen, og sæt det derefter til side.

Sådan fjerner du strømforsyningen

 1. Skru alle seks skruer på spændeplade 1 og 3 løs med Phillips-skruetrækkeren (nr. 1), og fjern begge spændeplader.
  Skruerne sidder fast og forbliver på spændepladen.
 2. Fjern en T8-skrue fra jordingsbeslaget til strømforsyningen.
 3. Tag fat i begge sider af strømforsyningen, og træk den ud. Du kan eventuelt fjerne MPX-modulet over strømforsyningen, så der er nemmere adgang til strømforsyningen.  

Sådan installerer du den nye strømforsyning

 1. Skub den nye strømforsyning ind på den nederste plads.
 2. Skub i en jævn bevægelse, indtil strømforsyningen er skubbet helt på plads. Hvis du har fjernet MPX-moduler, skal du sætte dem i igen. 
 3. Skru T8-skruen på jordingsbeslaget til strømforsyningen.
 4. Sæt spændeplade 1 og 3 på igen, og skru de seks skruer fast med Phillips-skruetrækkeren (nr. 1).

Monter kabinettet eller topdækslet igen

Følg trinnene til at montere kabinettet på Mac Pro (2019) eller topdækslet på Mac Pro (rack, 2019) igen.

Mac Pro (2019)

 1. Sænk forsigtigt kabinettet ned over Mac Pro, og pas på ikke at røre nogle af kredsløbskortene.
 2. Når kabinettet er helt på plads, skal du dreje den øverste luge til højre og trykke den ned for at låse den.
  Øverst: Låst (prikkerne matcher)
  Nederst: Låst op (prikkerne matcher ikke)
 3. Tilslut strømforsyning, skærm og andre eksterne enheder. 

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Juster kanten af topdækslet med pladsen i frontpladen, tryk derefter fast i nærheden af frigørelseslåsene. Du kan høre, når de klikker på plads.
 2. Tilslut strømforsyning, skærm og andre eksterne enheder. 

Læs mere

Hvis du har modtaget en erstatningsreservedel fra Apple, skal du følge trinnene i følgende artikel for at sende den originale del tilbage til Apple.

Udgivelsesdato: