Udskiftning af Apple I/O-kort i din Mac Pro (2019)

Læs mere om, hvordan du fjerner og udskifter Apple I/O-kort i din Mac Pro.

Hvis du vil bestille et nyt Apple I/O-kort, skal du kontakte Apple.

Det korrekte værktøj

 • Phillips-skruetrækker (nr. 1)

Sådan fjerner du kabinettet

 1. Sluk (luk) din Mac Pro.
 2. Hvis computeren er varm at røre ved, skal du vente 5-10 minutter, indtil den er kølet ned.
 3. Rør ved metalhuset på ydersiden af Mac Pro for at aflade al statisk elektricitet.
  Du skal altid aflade statisk elektricitet, før du rører ved dele eller monterer komponenter i din Mac Pro. Hvis du vil undgå at generere statisk elektricitet, må du ikke bevæge dig rundt i rummet, før du er færdig med at installere Apple I/O-kortet og har sat kabinettet tilbage på computeren igen.
 4. Fjern alle kabler og strømledningen fra Mac Pro.
 5. Vip topgrebet op, og drej det til venstre for at frigøre kabinettet.
 6. Løft kabinettet lige op, og fjern det fra computeren. Læg det forsigtigt til side.

Sådan fjerner og installerer du Apple I/O-kortet

 1. Brug en Phillips-skruetrækker nr. 1 til at løsne skruerne på spændepladen øverst til højre, og fjern derefter pladen.
  Skruerne sidder fast og forbliver på spændepladen.
 2. Skub PCI-fastholdelseslåsen til højre for at låse den op.
 3. Tag fat i kanterne af Apple I/O-kortet, og træk det lige ud af plads 8.
 4. Skub det nye Apple I/O-kort ind på plads 8. Skub i en jævn bevægelse, indtil kortet er skubbet helt på plads.
 5. Skub PCI-fastholdelseslåsen til venstre for at låse den.
 6. Placer spændepladen øverst til højre over plads 5-8, og spænd de to skruer fast med din Phillips-skruetrækker nr. 1.

Sådan sætter du kabinettet på igen

 1. Sænk forsigtigt kabinettet ned over Mac Pro, og pas på ikke at røre nogle af kredsløbskortene.
 2. Når kabinettet er på plads, skal du dreje topgrebet til højre og trykke det ned for at låse det.
 3. Tilslut strømledning, skærm og andre eksterne enheder.

Læs mere

Hvis du har modtaget en erstatningsreservedel fra Apple, skal du følge trinnene i følgende artikel for at sende den originale del tilbage til Apple.

Udgivelsesdato: