Udskiftning af Apple I/O-kort i din Mac Pro (2019)

Læs mere om, hvordan du fjerner og udskifter Apple I/O-kort i din Mac Pro.

Det korrekte værktøj

 • Phillips-skruetrækker (nr. 1)

Hvis du vil bestille et nyt Apple I/O-kort, skal du kontakte Apple.

Fjern kabinettet eller topdækslet

Følg trinnene til at fjerne kabinettet på Mac Pro (2019) eller topdækslet på Mac Pro (rack, 2019) igen.

Mac Pro (2019)

 1. Sluk din Mac Pro.
 2. Vent ca. 5-10 minutter på, at computeren køler ned.
 3. Fjern alle kabler fra Mac Pro med undtagelse af strømkablet.
 4. Rør ved metalkabinettet på ydersiden af Mac Pro for at aflade evt. statisk elektricitet, og fjern derefter strømkablet.
  Du skal altid aflade statisk elektricitet, før du rører ved reservedele eller monterer komponenter inde i Mac Pro. Hvis du vil undgå at generere statisk elektricitet, må du ikke bevæge dig rundt i rummet, før du er færdig med at installere Apple I/O-kortet og har sat kabinettet tilbage på computeren igen.
 5. Åbn den øverste luge, og drej til venstre for at åbne kabinettet.
 6. Løft kabinettet lige op, og fjern det fra computeren. Læg det forsigtigt til side.
  Mac Pro kan ikke tændes, når kabinettet er fjernet.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Sluk din Mac Pro.
 2. Vent ca. 5-10 minutter på, at computeren køler ned.
 3. Fjern alle kabler fra Mac Pro med undtagelse af strømkablet.
 4. Rør ved metalkabinettet på ydersiden af Mac Pro for at aflade evt. statisk elektricitet, og fjern derefter strømkablet.
  Du skal altid aflade statisk elektricitet, før du rører ved reservedele eller monterer komponenter inde i Mac Pro. Hvis du vil undgå at generere statisk elektricitet, må du ikke bevæge dig rundt i rummet, før du er færdig med at installere Apple I/O-kortet og har sat topdækslet tilbage på computeren igen.
 5. Skub topdækslets frigørelseslåse til den ulåste position, løft topdækslet, træk det væk fra frontpladen, og sæt det derefter til side.

Sådan fjerner og installerer du Apple I/O-kortet

 1. Brug en Phillips-skruetrækker nr. 1 til at løsne de to skruer på spændepladen over plads 5-8, og fjern derefter pladen.
  Skruerne sidder fast og forbliver på spændepladen.
 2. Skub PCI-fastholdelseslåsen til den ulåste position.
 3. Tag fat i kanterne af Apple I/O-kortet, og træk det lige ud af plads 8.
 4. Skub det nye Apple I/O-kort ind på plads 8. Skub i en jævn bevægelse, indtil kortet er skubbet helt på plads.
 5. Skub PCI-fastholdelseslåsen til den låste position.
 6. Placer spændepladen over plads 5-8, og spænd de to skruer fast med din Phillips-skruetrækker nr. 1.

Monter kabinettet eller topdækslet igen

Følg trinnene til at montere kabinettet på Mac Pro (2019) eller topdækslet på Mac Pro (rack, 2019) igen.

Mac Pro (2019)

 1. Sænk forsigtigt kabinettet ned over Mac Pro, og pas på ikke at røre nogle af kredsløbskortene.
 2. Når kabinettet er helt på plads, skal du dreje den øverste luge til højre og trykke den ned for at låse den.

  Øverst: Låst (prikkerne matcher)
  Nederst: Låst op (prikkerne matcher ikke)
 3. Tilslut strømforsyning, skærm og andre eksterne enheder.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Juster kanten af topdækslet med pladsen i frontpladen, tryk derefter fast i nærheden af frigørelseslåsene. Du kan høre, når de klikker på plads.
 2. Tilslut strømforsyning, skærm og andre eksterne enheder. 

Læs mere

Hvis du har modtaget en erstatningsreservedel fra Apple, skal du følge trinnene i følgende artikel for at sende den originale del tilbage til Apple.

Udgivelsesdato: