Brug Stemmekontrol på din Mac

Med Stemmekontrol kan du navigere og interagere med din Mac med kun din stemme i stedet for en traditionel inputenhed.

macOS Catalina introducerer Stemmekontrol, en ny måde at styre din Mac på udelukkende med din stemme. Stemmekontrol bruger stemmegenkendelsessystemet fra Siri til at forbedre funktionen Forbedret diktering, der var tilgængelig i tidligere versioner af macOS.1

Sådan slår du Stemmekontrol til

Følg disse trin for at slå Stemmekontrol til efter opgradering til macOS Catalina:

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Tilgængelighed.
 2. Klik på Stemmekontrol i indholdsoversigten. 
 3. Vælg Slå Stemmekontrol til. Første gang, du slår Stemmekontrol til, downloader din Mac en pakke fra Apple.2
  Indstillinger for Stemmekontrol
   

Når Stemmekontrol er slået til, vil du få vist en mikrofon på skærmen, der repræsenterer mikrofonen valgt under indstillinger for Stemmekontrol.

Hvis du vil sætte Stemmekontrol på pause, så den ikke længere lytter, skal du sige "Gå på vågeblus" eller klikke på Vågeblus. Hvis du vil genoptage Stemmekontrol, skal du sige eller klikke på "Afbryd vågeblus".

 


Sådan bruger du Stemmekontrol

Lær Stemmekontrol bedre at kende ved at gennemgå listen over tilgængelige stemmekommandoer: Sig "Vis kommandoer" eller "Vis mig, hvad jeg kan sige". Listen varierer alt efter kontekst, og du opdager muligvis variationer, der ikke optræder på listen. For at gøre det nemmere at vide, om Stemmekontrol har opfattet frasen som en kommando, kan du vælge "Afspil lyd, når kommando genkendes" under indstillinger for Stemmekontrol.

Grundlæggende navigation

Stemmekontrol genkender navnet på mange apps, mærker, kontrolfunktioner og andre elementer på skærmen, så du kan navigere ved at kombinere disse navne med bestemte kommandoer. Her er nogle eksempler:

 • Åbn Pages: "Åbn Pages". Opret derefter et nyt dokument: "Klik på Nyt dokument". Vælg derefter en af brevskabelonerne: "Klik på Breve. Klik på Klassisk brev". Arkiver derefter dit dokument: "Arkiver dokument". 
 • Opret en ny besked i Mail: "Klik på Ny besked". Vælg derefter modtager: "John Appleseed".
 • Slå Mørk tilstand til: "Åbn Systemindstillinger. Klik på Generelt. Klik på Mørk". Slut derefter Systemindstillinger: "Slut Systemindstillinger" eller "Luk vindue".
 • Genstart din Mac: "Klik på Apple-menuen. Klik på Start igen" (eller brug nummeroverliggeren, og sig "Klik på 8"). 

Du kan også oprette dine egne stemmekommandoer.

Nummeroverliggere

Brug nummeroverliggere til hurtigt at interagere med de dele af skærmen, som Stemmekontrol genkender som klikbare, f.eks. menuer, afkrydsningsfelter og knapper. Sig "Vis numre" for at slå nummeroverliggere til. Derefter skal du blot sige et nummer for at klikke på det.

Nummeroverliggere gør det nemmere at interagere med komplekse grænseflader som f.eks. websider. Du kan f.eks. sige "Søg efter Apple-butikker i nærheden" i din webbrowser. Brug derefter nummeroverliggeren til at vælge et af resultaterne: "Vis numre. Klik på 64." (Hvis navnet på linket er unikt, kan du muligvis også klikke på det uden overliggere ved blot at sige "Klik" efterfulgt af navnet på linket).

Stemmekontrol viser automatisk numre i menuer og alle steder, hvor du har brug for at skelne mellem emner med samme navn.


Gitteroverliggere

Brug gitteroverliggere til at interagere med dele af skærmen, der ikke har kontrolfunktioner, eller som Stemmekontrol ikke genkender som klikbare.

Sig "Vis gitter" for at få vist et nummereret gitter på din skærm eller "Vis vinduesgitter" for at begrænse gitteret til det aktive vindue. Sig et gitternummer for at underinddele det pågældende område af gitteret, og gentag efter behov for at forfine dit valg yderligere.

Hvis du vil klikke på emnet bag et gitternummer, skal du sige "Klik" efterfulgt af nummeret. Eller sig "Zoom" efterfulgt af nummeret for at zoome ind på det pågældende område af gitteret og derefter automatisk skjule gitteret. Du kan også bruge gitternumrene til at trække et emne, du har valgt, fra et område af gitteret til et andet: "Træk 3 til 14".

Sig "Skjul numre" for at skjule gitternumrene. Sig "Skjul gitter" for at skjule både numrene og gitteret. 

Diktering

Når markøren er placeret i et dokument, en e-mail, en tekstbesked eller et andet tekstfelt, kan du diktere uden stop. Diktering konverterer tale til tekst.

 • Hvis du vil indtaste et tegnsætningstegn, et symbol eller en emoji, skal du bare sige navnet, f.eks. "Spørgsmålstegn", "Procenttegn" eller "Glad emoji". Disse kan variere i henhold til sprog og dialekt.
 • Hvis du vil vælge og flytte tekst rundt, kan du bruge kommandoer som f.eks. "Gå to sætninger op" eller "Gå et afsnit frem" eller "Vælg forrige ord" eller "Vælg næste afsnit".
 • Sig f.eks. "Gør fed" eller "Skriv med stort" for at formatere tekst. Sig "Numerisk" for at formatere din næste frase som et nummer.
 • Der er mange kommandoer, som du kan vælge mellem, hvis du vil slette tekst. Hvis du f.eks. siger "Slet det", ved Stemmekontrol, at du ønsker at slette det, du lige har indtastet. Eller sig "Slet alt" for at slette alt og starte forfra. 

Stemmekontrol forstår kontekstuelle signaler, så du kan skifte problemfrit mellem tekstdiktering og kommandoer. Hvis du f.eks. vil diktere og derefter sende en fødselsdagshilsen i Beskeder, kunne du sige "Tillykke med fødselsdagen. Klik på Send." Eller hvis du vil erstatte en frase, kan du sige "Erstat Jeg er der næsten med Jeg er lige ankommet".

Du kan også oprette dit eget ordforråd til brug med diktering.

 


Opret dine egne stemmekommandoer og dit eget ordforråd

Opret dine egne stemmekommandoer

 1. Åbn indstillinger for Stemmekontrol ved f.eks. at sige "Åbn indstillinger for Stemmekontrol". 
 2. Klik på Kommandoer, eller sig "Klik på Kommandoer." Dette åbner listen over alle kommandoer.
 3. Klik på knappen Tilføj (+), eller sig "Klik på Tilføj" for at tilføje en ny kommando. Konfigurer derefter disse indstillinger for at definere kommandoen:
  • Når jeg siger: Indtast det ord eller den frase, som du vil sige for at udføre handlingen.
  • Ved brug af: Vælg, om din Mac kun skal udføre handlingen, når du bruger et bestemt program.
  • Udfør: Vælg handlingen, der skal udføres. Du kan åbne et Finder-emne, åbne en URL, indsætte tekst, indsætte data fra udklipsholderen, trykke på en tastaturgenvej, vælge en menu eller starte en Automator-arbejdsgang. 
 4. Brug afkrydsningsfelterne til at slå kommandoer til eller fra. Du kan også vælge en kommando for at finde ud af, om andre fraser virker med den pågældende kommando. For eksempel er der flere fraser tilknyttet "Fortryd dette", bl.a. "Fortryd det" og "Streg dette ud".

Hvis du vil tilføje en ny kommando hurtigt, kan du sige "Gør dette talestyret". Stemmekontrol hjælper dig med at konfigurere den nye kommando baseret på konteksten. Hvis du f.eks. siger denne kommando, mens et menupunkt er valgt, hjælper Stemmekontrol dig med at oprette en kommando til at vælge menupunktet. 

Opret dit eget ordforråd til diktering

 1. Åbn indstillinger for Stemmekontrol ved f.eks. at sige "Åbn indstillinger for Stemmekontrol". 
 2. Klik på Ordforråd, eller sig "Klik på Ordforråd".
 3. Klik på knappen Tilføj (+), eller sig "Klik på Tilføj".
 4. Indtast et nyt ord eller en ny frase, som du ønsker, at det skal siges.

 


Læs mere

 


1. Stemmekontrol bruger kun stemmegenkendelsessystemet fra Siri til amerikansk-engelsk. De øvrige sprog og dialekter bruger stemmegenkendelsessystemet fra Forbedret diktering.

2. Hvis du er på et firma- eller skolenetværk, der bruger proxyserver, kan Stemmekontrol muligvis ikke downloades. Få din netværksadministrator til at se på de netværksporte, der bruges af Apple-softwareprodukter.

Udgivelsesdato: