Brug funktionen Altid til med dit Apple Watch

Apple Watch Series 5 og Series 6 kan vise tiden og andre hurtige oplysninger, også selvom dit håndled er nede.

Altid til er som standard slået til på Apple Watch Series 5 og Series 6. I denne tilstand er tiden altid synlig sammen med din urskive eller den seneste aktive app.

For at forlænge batterilevetiden nedtones skærmen, når håndleddet er nede, eller når du gør en hurtig bevægelse for at dække for skærmen med din hånd. Når håndleddet løftes, eller du trykker på skærmen, ændres der til fuld lysstyrke igen, og urets skærm bliver aktiv, så du kan interagere med dit ur.

Sådan vises oplysninger

Mens håndleddet er nede, opdateres tiden og komplikationerne på urskiven én gang i minuttet, og oplysningerne vises på følgende måde:

  • Tidskomplikationer, f.eks. Stopur og Tidtagning, afrunder de viste oplysninger til hele minutter.
  • Komplikationer, der viser dynamiske data, f.eks. Kompas og Støj, er ikke aktive.
  • Andre komplikationer, f.eks. Kalender, Vejr og apps fra andre producenter, opdateres én gang i minuttet eller efter behov.

Appen Træning forbliver synlig, mens du træner, så du nemt kan se oplysningerne om din træning.

Meddelelser vises ikke på urskiven, når dit håndled er nede.

Sådan interagerer du med dit ur

Når skærmen er dæmpet, ignorerer den de fleste skub for at forhindre utilsigtet input. Selv med håndleddet nede kan du stadig trykke på en komplikation for at åbne dens app, skubbe ned fra toppen af skærmen for at se meddelelser eller skubbe op fra bunden for at bruge Kontrolcenter.

Du kan også løfte dit håndled, trykke på Digital Crown eller trykke på sideknappen for at skrue helt op for lysstyrken på dit ur.


Administration af indstillinger for Altid til

Altid til har indstillinger, som du kan bruge til at slå funktionen fra og dermed øge batterilevetiden. Du kan også skjule følsomme komplikationer.

  1. Åbn appen Indstillinger på dit Apple Watch. Dette kan du gøre ved at trykke på Digital Crown, så hjemmeskærmen vises, og derefter trykke på symbolet Indstillinger .
  2. Tryk på Skærm & lysstyrke.
  3. Tryk på Altid til for at slå funktionen til eller fra. Du kan også vælge Skjul følsomme komplikationer, hvis du ønsker, at oplysninger som kalenderbegivenheder, beskeder og puls altid skal være skjulte, når håndleddet er nede.

Udgivelsesdato: