Statusindikatorers funktionsmåde på Mac Pro (2019)

Læs mere om de forskellige statusindikatormønstre, du kan få vist på din Mac Pro.

Mac Pro (2019) og Mac Pro (rack, 2019) har begge en statusindikator øverst eller foran på computeren ved siden af afbryderknappen. Der er også en anden statusindikator på bagsiden af Mac Pro ved strømstikket.


Slukket

Når Mac Pro er slukket, lyser statusindikatoren ikke.


Tændt eller vågeblus

Når Mac Pro er tændt eller i tilstanden vågeblus, lyser statusindikatoren hvidt og er tændt, til computeren slukkes.


Hukommelsesfejl

Hvis der er en hukommelses- eller datafejl, lyser statusindikatoren gult i 0,2 sekunder, og mønsteret gentages hvert sekund. Bekræft hukommelsen, og installer eller udskift hukommelsen om nødvendigt.


Kabinettet låses op, eller topdækslet fjernes, mens computeren er tændt

Hvis computeren er tændt, mens du låser kabinettet op eller åbner topdækslet eller adgangsdækslet på rack-monterede modeller, lyser statusindikatoren gult i 0,3 sekunder, og dette mønster gentages, indtil kabinettet låses, eller topdækslet eller adgangsdækslet sættes på igen.


Der trykkes på afbryderknappen, mens kabinettet er låst op, eller topdækslet fjernes

Hvis der trykkes på afbryderknappen, mens kabinettet er låst op eller topdækslet er fjernet på rack-monterede modeller, lyser statusindikatoren gult i et halvt sekund. Sørg for, at kabinettet sidder helt på og er låst, eller at topdækslet sidder på, og låsene er låst, og prøv derefter at starte din Mac Pro igen.


PCIe-kortfejl

Hvis Mac Pro registrerer en fejl i PCIe-kortet, blinker statusindikatoren gult to gange, og dette mønster gentages, indtil computeren slukkes. Hvis du har installeret et PCIe-kort for nyligt, kan du læse mere om, hvordan du løser PCIe-kortfejl på din Mac Pro.


Tilstanden Gendannelse af firmware

Hvis Mac Pro er i tilstanden Gendannelse af firmware, blinker statusindikatoren hurtigt gult tre gange og blinker derefter kort gult tre gange og derefter hurtigt gult tre gange. Dette gentages sig, indtil computeren slukkes. Du er muligvis nødt til at gendanne firmwaren på din Mac Pro. Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du kontakte en Apple-autoriseret serviceudbyder.


Udgivelsesdato: