Statusindikatorers funktionsmåde på Mac Pro (2019)

Læs mere om de forskellige statusindikatormønstre, du kan få vist på din Mac Pro.

Mac Pro (2019) har en statusindikator øverst på computeren, ved siden af afbryderknappen. Der er også en anden statusindikator på bagsiden af Mac Pro ved strømstikket.

 

Slukket

Når Mac Pro er slukket, lyser statusindikatoren ikke.


Tændt eller vågeblus

Når Mac Pro er tændt eller i tilstanden vågeblus, lyser statusindikatoren hvidt og er tændt, til computeren slukkes.


Hukommelsesfejl

Hvis der er en hukommelses- eller datafejl, lyser statusindikatoren gult i 0,2 sekunder og gentager dette mønster hvert sekund. Bekræft hukommelsen, og installer eller udskift hukommelsen om nødvendigt.


Kabinettet er låst op, mens computeren er tændt

Hvis kabinettet er låst op, mens computeren er tændt, lyser statusindikatoren gult i 0,3 sekunder og gentager dette mønster, til kabinettet låses. Kontroller, at den øverste luge er helt låst:

Øverst: Låst (prikkerne matcher)
Nederst: Låst op (prikkerne matcher ikke)


PCIe-kortfejl

Hvis Mac Pro registrerer en fejl i PCIe-kortet, blinker statusindikatoren gult to gange og gentager dette mønster, til computeren slukkes. Hvis du har installeret et PCIe-kort for nyligt, kan du læse mere om de PCIe-kort, du kan installere i din Mac Pro.


Der trykkes på afbryderknappen, mens kabinettet er fjernet fra computeren

Hvis kabinettet er låst op, og der trykkes på afbryderknappen, lyser statusindikatoren gult i et halvt sekund. Kontroller, at kabinettet sidder ordentligt på plads og er låst, og prøv så at tænde din Mac Pro igen.


Tilstanden Gendannelse af firmware

Hvis Mac Pro er i tilstanden Gendannelse af firmware, blinker statusindikatoren hurtigt gult tre gange og blinker derefter kort gult tre gange og derefter hurtigt gult tre gange. Dette gentager sig, indtil computeren slukkes. Du er muligvis nødt til at gendanne T2-sikkerhedschippen på din Mac Pro. Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du kontakte en Apple-autoriseret serviceudbyder.


Udgivelsesdato: