Slå Privat browser til eller fra på din iPad

Når du bruger Privat browser, kan du besøge websteder, uden at der oprettes en søgehistorik i Safari.

Privat browser beskytter dine personlige oplysninger og forhindrer, at bestemte websteder sporer dine søgevaner. Safari husker ikke de sider, du besøger, din søgehistorik og de oplysninger, der udfyldes automatisk.

Sådan slås Privat browser til

  1. Åbn Safari på din iPad.
  2. Tryk på knappen Ny side 
  3. Tryk på Privat, og tryk derefter på OK. 

Når Privat browser er slået til, vises Safari som sort eller mørk i stedet for hvid eller grå.

Sådan slås Privat browser fra

  1. Åbn Safari på din iPad.
  2. Tryk på knappen Ny side 
  3. Tryk på Privat, og tryk derefter på OK.

Læs mere

Læs mere om, hvordan du bruger Privat browser på iPhone eller iPod touch.

Udgivelsesdato: