Sådan scanner du dokumenter på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruge appen Noter til at scanne dokumenter og tilføje underskrifter på din iPhone, iPad eller iPod touch.

iPhone, der viser, hvordan du scanner et dokument i Noter

Scan et dokument

  1. Åbn Noter, og vælg en note, eller opret en ny.
  2. Tryk på kameraknappen Tryk på kameraknappen for at begynde at scanne et dokument i Noter, og tryk derefter på Scan dokumenter symbolet for scanning af dokument.
  3. Anbring dit dokument i kameraets synsfelt.
  4. Hvis din enhed har Autofunktion slået til, scannes dokumentet automatisk. Hvis du har brug for at foretage en manuel scanning, skal du trykke på udløserknappen Tryk på udløserknappen for at scanne eller en af lydknapperne. Træk derefter i hjørnerne for at tilpasse scanningen til siden, og tryk derefter på Behold scanning.
  5. Tryk på Gem, eller tilføj yderligere scanninger til dokumentet.

Læs mere om, hvordan du bruger Kontinuitetskamera til at scanne noter fra din iPhone eller iPad til din Mac.

iPhone, der viser, hvordan du underskriver et dokument i Noter

 

Sådan underskriver du et dokument

  1. Åbn Noter, og tryk derefter på dokumentet i noten.
  2. Tryk på knappen Del knappen Del, og tryk derefter på Markering symbol for markering.
  3. Tryk på knappen Tilføj knappen Tilføj, og tryk derefter på Underskrift symbol for underskrift, og tilføj en gemt underskrift eller opret en ny underskrift. Derefter kan du justere størrelsen på underskriftsfeltet og placere det hvor som helst på dokumentet.
  4. Tryk på OK.

Hvis du vil underskrive et dokument manuelt, skal du følge trin 1-2 og derefter vælge et værktøj og skrive under med fingeren eller en Apple Pencil med en kompatibel iPad.

Flere muligheder med Noter

Udgivelsesdato: