Sådan scanner du dokumenter på din iPhone eller iPad

Du kan bruge appen Noter til at scanne dokumenter og tilføje signaturer på din iPhone eller iPad.

En bruger scanner en kontrakt om musikundervisning i Noter på sin iPhone. 

Sådan scanner du et dokument

  1. Åbn Noter, og vælg en note, eller opret en ny.
  2. Tryk på kameraknappen Tryk på kameraknappen for at begynde at scanne et dokument i Noter, og tryk derefter på Scan dokumenter symbolet for scanning af dokument.
  3. Anbring dit dokument i kameraets synsfelt.
  4. Hvis din enhed har Autofunktion slået til, scannes dokumentet automatisk. Hvis du har brug for at foretage en manuel scanning, skal du trykke på udløserknappen Tryk på udløserknappen for at scanne eller en af lydstyrkeknapperne. Træk derefter i hjørnerne for at tilpasse scanningen til siden, og tryk derefter på Behold scanning.
  5. Tryk på Gem, eller tilføj yderligere scanninger til dokumentet.

Læs mere om, hvordan du bruger Kontinuitetskamera til at scanne noter fra din iPhone eller iPad til din Mac.

I Noter på din iPhone kan du bruge Markering til at underskrive et scannet dokument. 

 

Sådan underskriver du et dokument

  1. Åbn Noter, og tryk derefter på dokumentet i noten.
  2. Tryk på knappen Del knappen Del, og tryk derefter på Markering symbol for markering.
  3. Tryk på knappen Tilføj knappen Tilføj, tryk på Signatur symbol for signatur, og tilføj derefter en gemt signatur, eller opret en ny. Derefter kan du justere størrelsen på underskriftsfeltet og placere det hvor som helst på dokumentet.
  4. Tryk på OK.

Hvis du vil underskrive et dokument manuelt, skal du følge trin 1-2, vælge et værktøj, du vil bruge, og derefter underskrive dokumentet med fingeren eller en Apple Pencil med en kompatibel iPad.

Flere muligheder med Noter

Udgivelsesdato: