Om Tilgængelighedsbegivenheder

Tilgængelighedsbegivenheder er en eksperimentel webudviklingsfunktion, der fås til macOS 10.14 og nyere og iOS 12 og nyere, og som kræver, at AOM-funktionen (Accessibility Object Model) er slået til i avancerede indstillinger i Safari.

Sådan bruges Tilgængelighedsbegivenheder

Den nye funktion Tilgængelighedsbegivenheder gør det muligt for webudviklere at sikre, at deres specielle indstillingsmuligheder, f.eks. tilpassede webmærker, er tilgængelige for brugere af teknologiske hjælpemidler. Disse handlinger kan nu sættes i gang ved hjælp af teknologiske hjælpemidler som VoiceOver og Knapbetjening, eller via almindelige inputenheder som tastaturer. Tilgængelighedsbegivenheder er en underfunktion af AOM-projektet (Accessibility Object Model), en ny webteknologi, der i øjeblikket er under udvikling af Apple, Google og Mozilla Foundation som et fælles W3C-projekt. AOM er som standard slået fra i iOS og macOS.

Slå Tilgængelighedsbegivenheder til

Selvom betjeningsfunktionen Tilgængelighedsbegivenheder er slået til som standard, så fungerer funktionen kun, når AOM-indstillingen er aktiveret. AOM er en udviklerfunktion, der som standard er slået fra.

Sådan slår du Tilgængelighedsbegivenheder til på Mac:

  1. Vælg Safari > Indstillinger.
  2. Klik på Avanceret, og vælg derefter Vis menuen Udvikler på menulinjen.
  3. På Safari-menulinjen skal du vælge Udvikler > Eksperimentelle funktioner > Accessibility Object Model (Objektmodel for tilgængelighed).
  4. Sørg for, at Tilgængelighedsbegivenheder er slået til i  > Systemindstillinger > Tilgængelighed > VoiceOver > Åbn Hjælpeprogrammet VoiceOver > Web > Generelt > Tilgængelighedsbegivenheder.

På Mac følger Knapbetjening indstillingen Tilgængelighedsbegivenheder i Hjælpeprogrammet VoiceOver.

Sådan slår du Tilgængelighedsbegivenheder til på iPhone, iPad og iPod touch:

  1. Gå til Indstillinger > Safari > Avanceret > Eksperimentelle funktioner.
  2. Tryk for at slå AOM til.
  3. Tryk på Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed for at sikre dig, at Tilgængelighedsbegivenheder er slået til for VoiceOver og Knapbetjening. For VoiceOver: Tryk på VoiceOver > Web > Tilgængelighedsbegivenheder. Eller for Knapbetjening: Tryk på Knapbetjening > Web > Tilgængelighedsbegivenheder.

Anonymitet

Tilgængelighed og anonymitet er vigtigt for Apple. Funktionen Tilgængelighedsbegivenheder giver ikke websteder mulighed for specifikt at spørge om, hvorvidt en person bruger en skærmlæser eller andre specifikke teknologiske hjælpemidler, og den videregiver heller ikke oplysninger om en brugers funktionsdygtighed eller handikap. Webudviklere kan dog være opmærksomme på, at teknologiske hjælpemidler er aktiveret på en enhed, så websteder kan tilpasses det teknologiske hjælpemiddel.

Udgivelsesdato: