Hvis du ikke kan finde symbolet "i" på dit Apple Watch

Når du parrer et Apple Watch manuelt, bliver du bedt om at trykke på symbolet "i". Hvis du ikke kan se symbolet "i", kan du måske være nødt til først at ophæve pardannelsen eller slette dataene på uret.

Sørg for, at uret ikke allerede er parret

Du kan kun danne par mellem et Apple Watch og din iPhone, hvis uret ikke allerede er parret. Hvis klokkeslæt, låseskærmen eller apps stadig vises på dit Apple Watch, er uret muligvis stadig parret med en iPhone.

Før du kan danne par igen, skal du ophæve pardannelsen mellem uret og din iPhone eller slette dataene på uret. Du kan bruge en af følgende metoder:

Brug din iPhone til at ophæve en pardannelse

 1. Åbn appen Watch på iPhone, tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Alle ure øverst på skærmen.
 2. Tryk på "i"-symbolet ud for det ur, du vil ophæve pardannelsen for, og tryk derefter på Ophæv pardannelse med Apple Watch.
 3. Tryk igen for at bekræfte, og vent derefter på, at pardannelsen for uret ophæves.
 4. Når dit Apple Watch helt har fået ophævet pardannelsen, kan du danne par igen

Sådan sletter du dataene på dit Apple Watch

 1. Åbn appen Indstillinger på dit ur, og tryk derefter på Generelt> Nulstil.
 2. Tryk på Slet alt indhold og alle indstillinger, og tryk igen for at bekræfte.
 3. Vent, indtil pardannelsen er ophævet for uret.
 4. Når dit Apple Watch helt har fået ophævet pardannelsen, kan du danne par igen

Hvis parringsprocessen går i stå

Hvis det ser ud til, at Apple Watch-parringsprocessen er gået i stå – hvis parringsanimationen f.eks. bliver på skærmen i flere minutter – kan det muligvis hjælpe at nulstille uret:

 1. Tryk på Digital Crown, og hold den nede, mens dit Apple Watch er i parringstilstand.
 2. Tryk på Nulstil, når det vises på dit ur.
 3. Når dit ur er nulstillet, kan du danne par igen.

Sådan finder du "i"-symbolet

Hvis du har ophævet pardannelsen eller har slettet dataene på dit Apple Watch, og du indstiller det manuelt, skal du finde symbolet "i"  nederst til højre på skærmen. Tryk på "i"-symbolet for at se navnet på dit ur og parre det manuelt.

Beskeden

"i"-symbolet på et ikke-parret Apple Watch

 

Animationsskærm for parring, der viser knappen Info nederst til højre.

"i"-symbol på animationsskærmen for parring

 

Udgivelsesdato: