Hvis du ikke kan danne par mellem et Apple Watch og din iPhone

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis din iPhone viser meddelelsen "Kan ikke oprette forbindelse til Apple Watch", når du prøver at danne par mellem dem.

Tjek, at dit Apple Watch ikke allerede er parret

Når du indstiller et Apple Watch, beder din iPhone dig om at holde uret op til kameraet på din iPhone. Hvis din iPhone viser meddelelsen "Kan ikke oprette forbindelse til Apple Watch" – eller hvis uret viser en urskive – danner dit Apple Watch muligvis allerede par med en iPhone.

Hvis du har den pardannede iPhone, skal du ophæve parringen af dit Apple Watch

 1. Åbn appen Watch på iPhone, tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Alle ure øverst på skærmen.
 2. Tryk på "i"-symbolet I-knappen ud for det ur, du vil ophæve pardannelsen for, og tryk derefter på Ophæv pardannelse med Apple Watch.
 3. Tryk igen for at bekræfte, og vent derefter på, at pardannelsen for uret ophæves.
 4. Når Apple Watch har ophævet parringen, kan du parre igen.

Hvis du ikke har den parrede iPhone, skal du slette dit Apple Watch

Hvis du ikke kan ophæve pardannelsen af Apple Watch, fordi du ikke har den parrede iPhone, kan du slette uret.

Når du sletter Apple Watch i stedet for at ophæve pardannelsen for det, er uret stadig beskyttet af Aktiveringslås. Inden du kan danne par med dit Apple Watch igen, skal du indtaste det Apple-id og den adgangskode, der blev brugt til at indstille uret.

 1. Åbn appen Indstillinger på dit ur, og tryk derefter på Generelt> Nulstil.
 2. Tryk på Slet alt indhold og alle indstillinger, og tryk igen for at bekræfte.
 3. Vent på, at pardannelsen for uret ophæves.
 4. Når Apple Watch har ophævet pardannelsen helt, kan du parre igen. Du skal bruge det Apple-id og den adgangskode, der blev brugt til at indstille uret.

Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du nulstille dit Apple Watch

Hvis du ikke kan ophæve pardannelsen eller slette dit Apple Watch, fordi du har glemt adgangskoden, kan du nulstille uret.

Når du nulstiller Apple Watch i stedet for at ophæve pardannelsen for det, er uret stadig beskyttet af Aktiveringslås. Inden du kan danne par med dit Apple Watch igen, skal du indtaste det Apple-id og den adgangskode, der blev brugt til at indstille uret.

 1. Sæt dit Apple Watch i opladeren.
 2. Tryk og hold sideknappen nede, indtil du ser skærmen med tænd/sluk-knappen  nederst til højre, og slip derefter sideknappen. Hvis dit Apple Watch har en tidligere version af watchOS, vises skyderen Sluk i stedet for tænd/sluk-knappen.
 3. Tryk og hold Digital Crown nede, indtil du ser den røde nulstillingsknap.
 4. Tryk på Nulstil, og tryk derefter på Nulstil igen for at bekræfte.
 5. Når Apple Watch har ophævet pardannelsen helt, kan du parre igen. Husk, at du skal bruge det Apple-id og den adgangskode, der blev brugt til at indstille uret.

Hvis pardannelsesprocessen går i stå

Hvis det ser ud til, at pardannelsesprocessen for dit ur er gået i stå – f.eks. hvis pardannelsesanimationen bliver på skærmen i flere minutter – kan det muligvis hjælpe at nulstille dit Apple Watch:

 1. Tryk på Digital Crown, og hold fingeren nede, mens dit Apple Watch er i pardannelsesfunktion.
 2. Tryk på Nulstil, når det vises på dit ur.
 3. Når dit ur er nulstillet, kan du danne par igen.
Udgivelsesdato: