Føj et rejsekort til Apple Wallet

Føj et rejsekort til appen Wallet for at betale for ture med Apple Pay.

Du skal bruge følgende for at rejse med offentlig transport med Apple Pay:

Hvis du vil tilføje et nyt rejsekort, skal du have et kvalificeret betalingskort i appen Wallet.

Tilføj et rejsekort på din iPhone eller dit Apple Watch

Du kan føje et rejsekort til appen Wallet på din iPhone eller dit Apple Watch.

Sådan tilføjer du et rejsekort på din iPhone

 1. Åbn appen Wallet på din iPhone.
 2. Tryk på knappen Tilføj Knappen Tilføj.
 3. Tryk på Rejsekort for at tilføje et nyt rejsekort, eller tryk på Forrige kort for at tilføje et rejsekort, som du tidligere har føjet til appen Wallet.
 4. Vælg et rejsekort på listen, eller søg efter lokation eller kortnavn.
 5. Tryk på Fortsæt.
 6. Vælg et beløb, du vil sætte ind på kortet, og tryk på Tilføj.2
 7. Følg vejledningen på skærmen for at bekræfte dit køb og tilføje dit rejsekort.3

Sådan tilføjer du et rejsekort på dit Apple Watch

 1. Åbn appen Wallet på dit Apple Watch.
 2. Rul ned, og tryk på Tilføj kort.
 3. Tryk på Rejsekort for at tilføje et nyt rejsekort, eller tryk på Forrige kort for at tilføje et rejsekort, som du tidligere har føjet til appen Wallet.
 4. Vælg et rejsekort på listen.
 5. Tryk på Fortsæt.
 6. Vælg et beløb, du vil indsætte på kortet, og tryk på Tilføj penge.2
 7. Følg vejledningen på skærmen for at bekræfte dit køb og tilføje dit rejsekort.3

Når du tilføjer et kvalificeret rejsekort, bliver det pågældende kort muligvis automatisk indstillet til Eksprestilstand. Du kan muligvis også sætte penge ind på dit rejsekort i appen Wallet.

Brug og tilgængelighed af rejsekort kan være begrænset afhængigt af området. Kontakt din transportudbyder for at finde ud af, om appen Wallet understøtter tilføjelse af rejsekort i din by eller dit område.

Apple Watch-ure, der administreres med Indstil familie, kan muligvis ikke tilføje kort direkte på Apple Watch.

Overfør dit fysiske rejsekort til Apple Wallet

Hvis du har et fysisk rejsekort, kan du muligvis flytte det kort sammen med den aktuelle saldo til appen Wallet på din iPhone eller dit Apple Watch.

Overfør dit fysiske rejsekort til din iPhone

 1. Åbn appen Wallet på din iPhone.
 2. Tryk på knappen Tilføj Knappen Tilføj.
 3. Tryk på Rejsekort.
 4. Vælg et kort på listen, eller søg efter lokation eller kortnavn.
 5. Tryk på Fortsæt.
 6. Tryk på Overfør eksisterende kort.
 7. Indtast dit kortnummer og andre påkrævede oplysninger.4
 8. Anbring dit rejsekort på en plan overflade, og lad den øverste del af din iPhone hvile oven på kortet, indtil du kan se Kort tilføjet på skærmen. Processen kan tage et par minutter.

Overfør dit fysiske rejsekort til dit Apple Watch

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone.
 2. Tryk på Wallet og Apple Pay på fanen Mit ur.
 3. Tryk på Tilføj kort, og tryk derefter på Rejsekort.
 4. Vælg et kort på listen, eller søg efter lokation eller kortnavn.
 5. Tryk på Fortsæt.
 6. Tryk på Overfør eksisterende kort.
 7. Indtast dit kortnummer og andre påkrævede oplysninger.4
 8. Anbring dit rejsekort på en plan overflade, og lad den øverste del af din iPhone hvile oven på kortet, indtil du kan se Kort tilføjet på skærmen. Processen kan tage et par minutter.

 

Hvis du får en fejl, som f.eks. Der er ikke registreret et kort eller Kunne ikke tilføje kort:

 • Hvis du har din iPhone i et etui, skal du fjerne etuiet eller eventuel metal mellem din iPhone og dit fysiske kort.
 • Sørg for, at toppen af din iPhone hviler på det fysiske kort og holdes stille.
 • Kontakt din transportudbyder for at finde ud af, om dit fysiske kort kan overføres.

Når du har overført dit fysiske kort til appen Wallet, fungerer dit fysiske kort muligvis ikke længere.

Brug Ekspresfunktion med dit rejsekort

Når du bruger Ekspresfunktion, kan du hurtigt betale for ture med blot et tryk. Du behøver ikke at aktivere enheden eller låse den op. Du behøver heller ikke at godkende med Face ID, Touch ID eller en adgangskode.

Når du tilføjer et kvalificeret rejsekort, er Ekspresfunktion muligvis aktiveret for det pågældende kort som standard. Eller du kan vælge et kvalificeret rejse- eller betalingskort som dit kort med Ekspresfunktion.

Læs mere om, hvordan du indstiller et rejse- eller betalingskort til Ekspresfunktion.

Flyt dit rejsekort mellem enheder

Du kan kun have ét rejsekort i appen Wallet på én enhed ad gangen. Hvis du vil bruge dit rejsekort på en anden enhed, kan du flytte det fra din iPhone til dit Apple Watch eller fra én iPhone til en anden.

Sådan flytter du dit rejsekort fra din iPhone til dit Apple Watch

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone.
 2. Tryk på Wallet og Apple Pay på fanen Mit ur.
 3. Tryk på knappen Tilføj ud for det rejsekort, du vil flytte.

Du kan bruge appen Apple Watch til at flytte kortet tilbage til din iPhone, når du ikke rejser.

Sådan flytter du dit rejsekort til en ny iPhone

 1. Åbn appen Wallet på din gamle iPhone, og tryk derefter på dit rejsekort.
 2. Tryk på knappen Mere, og tryk derefter på Kortoplysninger på symbolet for kortoplysninger.
 3. Rul ned, og tryk på Fjern kort. Tryk på Fjern for at bekræfte.
 4. Åben appen Wallet på din nye iPhone, og tryk på knappen Tilføj Knappen Tilføj.
 5. Tryk på Forrige kort, og vælg dit rejsekort.
 6. Føj dit rejsekort til den nye iPhone.

 1. Hvis du logger af iCloud eller slår Face ID, Touch ID eller din kode fra på din iPhone eller dit Apple Watch, fjernes alle kredit-, debet- og rejsekort fra den pågældende enhed. Når du fjerner et rejsekort fra en enhed, arkiveres restsaldoen – restsaldoen kan derefter overføres til den samme eller en anden iPhone eller et andet Apple Watch, der er sluttet til et netværk og logget på iCloud med samme Apple-id.
 2. Du skal bruge et Visa-, Mastercard- eller UnionPay-kort, der er udstedt i Hongkong, med Apple Pay, hvis du vil købe eller overføre midler til et Octopus-kort i appen Wallet. Hvis du har et kredit- eller debetkort, der ikke er udstedt i Hongkong, skal du i stedet bruge appen Octopus App for Tourists. Der kræves et China UnionPay-kredit- eller debetkort for at købe et rejsekort eller sætte penge ind på et rejsekort for Kina, fastlandet.
 3. Du skal muligvis gennemføre bekræftelsen, før du tilføjer eller bruger et rejsekort.
 4. I Hongkong kræves din fødselsdato og dit Hongkong-id for personlige Octopus-kort og kort med Automatic Add Value Service (AAVS) aktiveret.
Udgivelsesdato: