Skærmskånere med luftfotos på dit Apple TV

Se utrolige videoer optaget verden over, under vandet og sågar ude i rummet. Få lokalitetsoplysninger med et enkelt tryk, og skub for at skifte til et andet luftfoto – alt sammen på dit Apple TV.

Apple TV-skærmskånerlokalitet med sø i Skotland

Start skærmskåner med luftfotos

Dit Apple TV viser en skærmskåner, efter at det har været inaktivt i et bestemt antal minutter. Du kan også starte skærmskåneren manuelt, før skærmen bliver inaktiv. Tryk på og hold knappen Tilbage  eller knappen Menu nede for at vende tilbage til hjemmeskærmen, og tryk derefter to gange på knappen Tilbage  eller knappen Menu.

Hvis du vil ændre det antal minutter, der går, før skærmskåneren starter, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Skærmskåner og vælge Start efter.

Skærmskånere med luftfotos er ikke tilgængelige på Apple TV (2. og 3. generation).

Find ud af, hvor et luftfoto er taget

Er du nogle gange nysgerrig efter at vide, hvilken lokalitet du ser på skærmskåneren med luftfotos? Tryk blot på Touch-overfladen på din Apple TV Remote, mens lokaliteten vises.

Skift til en anden lokalitet

Du kan ikke vælge et bestemt luftfoto, der skal vises på dit Apple TV, men du kan vælge et tema. Gå til Indstillinger > Generelt > Skærmskåner > Temaer. Skub og vælg et tema for at vise eller skjule det, når luftfotoene vises.

Hvis du vil skifte mellem luftfotos fra forskellige steder, skal du skubbe til højre eller venstre på Touch-overfladen på din Apple TV Remote, mens luftfotoet vises. 

Læs mere

  • Hvis du lytter til musik på dit Apple TV, mens der vises et luftfoto, skal du trykke i højre eller venstre side af Touch-overfladen på din Apple TV Remote for at spille den næste eller den foregående sang.
  • Du kan vælge, hvor ofte der downloades nye luftfotos. Gå til Indstillinger > Generelt > Skærmskåner, og vælg Hent ny video for at ændre dine indstillinger.
  • Du kan også få vist Minder eller album fra appen Fotos som skærmskåner. Læs om, hvordan du opretter en fotoskærmskåner, på Apple TV.

Antallet af luftfotos, som du kan downloade, afhænger af, hvor meget lagerplads du har tilgængelig på dit Apple TV. Du kan administrere lagring på dit Apple TV ved at gå til Indstillinger > Generelt > Lagringsplads.

 

Udgivelsesdato: