Deling på Facebook fra iMovie til macOS, Final Cut Pro X eller Compressor

Del en film med din Mac eller en anden lokal lagringsenhed som et videoarkiv, og overfør derefter videoarkivet til Facebook.

Da der er sket en opdatering af den måde, som Facebook håndterer deling på, er det ikke længere muligt at dele direkte på Facebook fra iMovie til macOS, Final Cut Pro X eller Compressor. Følg trinnene i denne artikel for den version af appen, som du bruger:

For at finde versionen af din app skal du vælge [appens navn]> Om [appens navn]. Vælg f.eks. iMovie > Om iMovie.

Deling på Facebook med iMovie til macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 eller Compressor 4.4.2 eller en nyere version

I iMovie 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4, Compressor 4.4.2 eller en nyere version skal du bruge destinationen Prepare for Facebook (Forbered til Facebook) for at arkivere en fil, et projekt eller klip som et videoarkiv, der er klar til at blive publiceret på Facebook. Derefter kan du overføre videoarkivet til Facebook ved hjælp af en browser.

Sådan deler du en iMovie til macOS-projekter

Følge disse trin for at dele et projekt på Facebook, hvis du bruger iMovie 10.1.10 til macOS eller en nyere version.

 1. Klik på Projekter på værktøjslinjen, og vælg derefter en film.
 2. Klik på knappen Del  på værktøjslinjen, og vælg derefter Prepare for Facebook (Forbered til Facebook).
 3. I den dialogboks, der vises, skal du angive titlen, en beskrivelse med mere.
  • Hvis du vil angive titlen på den delte film, skal du klikke på navnet øverst og derefter skrive et nyt navn.
  • Hvis du vil angive en beskrivelse af den delte film, skal du klikke i feltet Beskrivelse og derefter skrive den nye tekst.
  • Hvis du vil angive mærker for den delte film, skal du klikke i feltet Mærker og derefter skrive mærkenavnene adskilt af kommaer.
  • Hvis du vil ændre opløsningen af den delte film, skal du klikke på lokalmenuen Opløsning og vælge en mulighed.
 4. Klik på Næste, og arkiver derefter arkivet på din Mac eller en anden lokal lagringsenhed.
 5. Ved hjælp af Safari eller en anden webbrowser skal du logge ind på din Facebook-konto og derefter overføre videoarkivet.

Sådan deler du et Final Cut Pro-projekt eller -klip

Følg disse trin til at dele et projekt eller klip på Facebook, hvis du bruger Final Cut Pro 10.4.4 eller en nyere version.

 1. Vælg dit klip eller projekt i Final Cut Pro browseren, klik på knappen Share (Del)  og vælg derefter "Prepare for Facebook" ("Forbered til Facebook").  Eller vælg File (Arkiv) > Share (Del) > Prepare for Facebook (Forbered til Facebook).
 2. I vinduet Share (Del) kan du klikke på Info for at ændre navnet på klippet, beskrivelsen og meget mere.
 3. Klik på Næste, og arkiver derefter arkivet på din Mac eller en anden lokal lagringsenhed.
 4. Med Safari eller en anden webbrowser skal du logge ind på din Facebook-konto og derefter overføre videoarkivet.

Sådan deler du et klip eller projekt med Compressor

Følg disse trin for at dele et videoarkiv på Facebook, hvis du bruger Compressor 4.4.2 eller en nyere version.

 1. I Compressor skal du klikke på Add File (Tilføj arkiv) i batchområdet, vælge det kildearkiv, du vil dele, og derefter klikke på Add (Tilføj).
 2. I vinduet Settings (Indstillinger), der åbner, skal du vælge Prepare for Facebook (Forbered til Facebook), vælge en lokation til det omkodede arkiv og derefter klikke på OK (OK).
 3. Hvis kildearkivet allerede er i batchområdet, kan du trække Prepare for Facebook (Forbered til Facebook) fra det indbyggede afsnit i fanen Settings (Indstillinger) og over til kildearkivet i batchområdet.
 4. Klik på Start Batch (Start batch).
 5. Med Safari eller en anden webbrowser skal du logge ind på din Facebook-konto og derefter overføre videoarkivet.

Deling på Facebook med iMovie til macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3 eller Motion 5.4.1 eller en nyere version

Følg nedenstående trin for at dele på Facebook i iMovie til macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3, Motion 5.4.1 eller en tidligere version.

Sådan deler du en iMovie til macOS-projekter

Følge disse trin for at dele et projekt på Facebook, hvis du bruger iMovie til macOS 10.1.9 eller en tidligere version.

 1. Klik på Projekter på værktøjslinjen, og vælg derefter et projekt.
 2. Klik på knappen Del  på værktøjslinjen, og vælg derefter Arkiv.
 3. Vælg lokalmenuen Kvalitet i vinduet del, og vælg derefter Lav, Mellem eller Høj.
 4. Indstil en anden mulighed, klik på Næste, og arkiver derefter arkivet på din Mac eller en anden lokal lagringsenhed.
 5. Ved hjælp af Safari eller en anden webbrowser skal du logge ind på din Facebook-konto og derefter overføre videoarkivet.

Sådan deler du et Final Cut Pro-projekt

Følge disse trin til at dele et projekt eller klip på Facebook, hvis du bruger Final Cut Pro 10.4.3 eller en tidligere version.

 1. Vælg dit projekt i Final Cut Pro-browseren, klik på knappen Share (Del),  og vælg derefter Master File (Masterarkiv). 
 2. Klik på Settings (Indstillinger) i vinduet Share (Del).
 3. Klik på lokalmenuen Format (Format), og vælg derefter Web Hosting (Webvært).
 4. Klik på lokalmenuen "When done" ("Når udført"), og vælg derefter Do Nothing (Gør ingenting).
 5. Indstil en anden mulighed, klik på Næste, og arkiver derefter arkivet på din Mac eller en anden lokal lagringsenhed.
 6. Ved hjælp af Safari eller en anden webbrowser skal du logge ind på din Facebook-konto og derefter overføre videoarkivet.

Sådan deler du et Motion-projekt

Følge disse trin for at dele et projekt eller klip på Facebook, hvis du bruger Motion 5.4.1 eller en tidligere version.

 1. Når dit Motion-projekt er åbent, skal du klikke på knappen Share (Del) , og derefter vælge Export Movie (Eksporter film).
 2. Klik på lokalmenuen Export (Eksporter), og vælg derefter H.264.
 3. Indstil en anden mulighed, klik på Næste, og arkiver derefter arkivet på din Mac eller en anden lokal lagringsenhed.
 4. Ved hjælp af Safari eller en anden webbrowser skal du logge ind på din Facebook-konto og derefter overføre videoarkivet.

Sådan deler du et projekt fra Compressor

Følge disse trin for at dele et projekt på Facebook, hvis du bruger Compressor 4.4.1 eller en tidligere version.

 1. I Compressor skal du klikke på Add File (Tilføj arkiv), vælge det kildearkiv, du vil dele, og derefter klikke på Add (Tilføj).
 2. Klik på infotrekanten ved siden af Built-In (Indbygget) om nødvendigt, og vælg derefter "Publish to Facebook" ("Publicer på Facebook"). 
 3. Vælg en lokalitet til det omkodede arkiv fra lokalmenuen Location (Lokalitet), og klik derefter på OK (OK).
 4. Vælg kildearkivet i batchområdet.
 5. Vælg Window (Vindue) > Show Inspector (Vis oplysninger).
 6. I Handlingsområdet af oplysningerne skal du vælge Do Nothing (Gør ingenting) fra lokalmenuen "When done" ("Når udført").
 7. Klik på Start Batch (Start batch).
 8. Ved hjælp af Safari eller en anden webbrowser skal du logge ind på din Facebook-konto og derefter overføre videoarkivet.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: