Brug af Faldregistrering med Apple Watch

Hvis Apple Watch Series 4 eller en nyere model registrerer, at du er ude for et slemt fald, kan det hjælpe dig med at kontakte alarmcentralen om nødvendigt.

Sådan fungerer det

Hvis Apple Watch Series 4 eller en nyere model registrerer, at du er ude for et slemt fald, mens du har uret på, vil det trykke dig på håndleddet, afgive en alarm og vise en alarmmeddelelse. Du kan vælge at kontakte alarmcentralen eller afvise alarmen ved at trykke på Digital Crown, trykke på Luk i øverste venstre hjørne eller trykke på "Jeg er OK". 

Beskeden     

Hvis dit Apple Watch registrerer, at du bevæger dig, venter det på, at du besvarer alarmen i stedet for automatisk at ringe til alarmcentralen. Hvis uret registrerer, at du ikke har bevæget dig i cirka et minut, foretager det automatisk et opkald til alarmcentralen. Efter opkaldet sender det en besked til dine nødkontakter med din placering og en besked om, at Apple Watch har registreret, at du har været ude for et slemt fald, og at alarmcentralen er blevet kontaktet. Uret henter dine nødkontakter fra din Nødinfo.

Nogle lande og områder har forskellige telefonnumre til redningstjenesterne. I disse lande vil Apple Watch ringe til det nummer, der er tilknyttet ambulancetjenesten.

Sådan foretager du et opkald

Hvis du vil ringe til alarmcentralen, skal du trække i mærket Nødopkald SOS i advarslen. 

Sådan afslutter du et opkald

Hvis du ringer til alarmcentralen, kan du afslutte opkaldet, når det er færdigt, eller hvis du ikke længere har brug for lægehjælp:

 1. Tryk på knappen Afslut opkald .
 2. På skærmen til afslutning af opkald skal du trykke på Ja. 

Dette sker, hvis dit Apple Watch registrerer, at du ikke bevæger dig

Hvis dit Apple Watch ikke registrerer bevægelse i ca. et minut, begynder det en nedtælling på 30 sekunder, mens det trykker dig på håndleddet og afgiver en alarm. Alarmen bliver højere, så du og personer i nærheden kan høre den. Tryk på Annuller, hvis du ikke vil kontakte alarmcentralen. Når nedtællingen slutter, ringer dit Apple Watch automatisk til alarmcentralen. 

Når opkaldet går igennem, afspiller dit Apple Watch en lydbesked, der informerer alarmcentralen om, at Apple Watch har registreret et slemt fald, og at det deler din aktuelle lokalitet via koordinater for længde- og breddegrader. Første gang beskeden afspilles, er lyden skruet helt op, men derefter skrues der ned for lydstyrken, så du eller en anden person kan tale med medarbejderen på alarmcentralen. Beskeden afspilles, indtil du trykker på Stop besked, eller opkaldet afsluttes. 

For at uret automatisk kan ringe til alarmcentralen, skal Registrering af håndled være slået til: Åbn appen Indstillinger på dit Apple Watch, tryk på Adgangskode, og kontroller, at Registrering af håndled er slået til.

Når et fald registreres

Fald registreres automatisk i appen Sundhed, medmindre du giver Apple Watch besked om, at du ikke er faldet, når uret spørger dig om dette. Hvis du vil kontrollere din faldhistorik, skal du åbne appen Sundhed på din iPhone, trykke på fanen Sundhedsdata og derefter trykke på Resultater.

Sådan slår du Faldregistrering til eller fra

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur. 
 2. Tryk på Nødopkald SOS.
 3. Slå Faldregistrering til eller fra. 

Hvis du har angivet din alder under indstilling af dit Apple Watch eller i appen Sundhed, og du er over 65 år, vil funktionen automatisk være slået til. Sørg for, at din korrekte alder fremgår under Nødinfo og på din Sundhedsprofil.

Apple Watch kan ikke registrere alle faldulykker. Er du fysisk aktiv, kan du komme til at udløse Faldregistrering grundet stød, der kan registreres som fald. 

Sådan indstiller du Nødinfo og tilføjer dine nødkontakter

 1. Åbn Indstillinger på din iPhone, og tryk på Sundhed > Nødinfo.
 2. Tryk på Rediger. 
 3. Angiv din fødselsdato og andre sundhedsoplysninger.
 4. Hvis du vil tilføje en nødkontakt, skal du trykke på knappen Tilføj  under nødkontakter. Klik på en kontakt, og tilføj vedkommendes relation. 
 5. Hvis du vil fjerne en nødkontakt, skal du trykke på knappen Fjern  ud for kontakten og derefter trykke på Slet.
 6. Hvis du vil gøre din Nødinfo tilgængelig fra låst skærm, skal du slå Vis på låst skærm til. I nødsituationer vises oplysningerne for personer, der kommer dig til hjælp.
 7. Tryk på OK.

Du kan ikke indstille alarmcentralen som en nødkontakt. 

Udgivelsesdato: