Sådan bruger du Faldregistrering med Apple Watch Series 4

Hvis Apple Watch Series 4 registrerer, at du er ude for et slemt fald, kan det hjælpe dig med at kontakte alarmcentralen om nødvendigt.

Sådan fungerer det

Hvis Apple Watch Series 4 registrerer, at du er ude for et slemt, hårdt fald, mens du har uret på, vil det trykke dig på håndleddet, afgive en alarm og vise en alarmmeddelelse. Du kan vælge enten at kontakte alarmcentralen eller afvise alarmen ved at trykke på "Jeg faldt, men jeg er ok" eller "Jeg faldt ikke".

Apple Watch, der viser beskeden

Hvis dit Apple Watch registrerer, at du bevæger dig, venter det på, at du besvarer alarmen i stedet for automatisk at ringe til alarmcentralen. Hvis dit Apple Watch ikke registrerer nogen bevægelse i cirka et minut, begynder det en nedtælling på 15 sekunder, mens det trykker dig på håndleddet og afgiver en alarm. Alarmen bliver højere, så du og personer i nærheden kan høre den. Når nedtællingen slutter, ringer dit Apple Watch automatisk til alarmcentralen. Derefter sender det en besked til dine nødkontakter med din placering og en besked om, at Apple Watch har registreret, at du har været ude for et slemt fald, og at alarmcentralen er blevet kontaktet.

Dit Apple Watch får dine nødkontakter fra din Nødinfo. For at uret kan ringe til alarmcentralen, skal Registrering af håndled være slået til: Åbn appen Indstillinger på dit Apple Watch, tryk på Generelt, og kontroller, at Registrering af håndled er slået til. Fald registreres automatisk i appen Sundhed, medmindre du giver Apple Watch besked om, at du ikke er faldet, når uret spørger dig om dette. Hvis du vil kontrollere din faldhistorik, skal du åbne appen Sundhed på din iPhone, trykke på fanen Sundhedsdata og derefter trykke på Resultater.

Sådan ringer du til alarmcentralen

Hvis du vil ringe til alarmcentralen, skal du trække i mærkaten Nødopkald SOS i alarmmeddelelsen. Apple Watch foretager automatisk opkaldet, hvis det ikke registrerer nogen bevægelse i cirka et minut. Hvis Apple Watch registrerer, at du bevæger dig, vil det automatisk undlade at foretage opkaldet. 

Nogle lande og områder har forskellige telefonnumre til redningstjenesterne. I disse lande vil Apple Watch ringe til det nummer, der er tilknyttet ambulancetjenesten.

Afslut et opkald

Hvis du modtager en meddelelse, der spørger, om du er faldet, kan du afvise alarmen ved at trykke på "Jeg faldt, men jeg er ok" eller "Jeg faldt ikke". Hvis nedtællingen er begyndt, skal du trykke på Annuller. 

Hvis du ringer til alarmcentralen, kan du afslutte opkaldet, når det er færdigt, eller hvis du ikke længere har brug for lægehjælp:

 1. Tryk på knappen Afslut opkald.
 2. På skærmen til afslutning af opkald skal du trykke på Ja. 

Indstillinger for Nødopkald SOS på din iPhone.

Sådan slår du Faldregistrering til eller fra

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur. 
 2. Tryk på Nødopkald SOS.
 3. Slå Faldregistrering til eller fra. 

Hvis du har angivet din alder under indstilling af dit Apple Watch eller i appen Sundhed, og du er over 65 år, vil funktionen automatisk være slået til.

Apple Watch kan ikke registrere alle faldulykker. Er du fysisk aktiv, kan du komme til at udløse Faldregistrering grundet stød, der kan registreres som fald. 

Derek Parkers Nødinfo i appen Sundhed.

Sådan indstiller du Nødinfo og tilføjer dine nødkontakter

 1. Åbn appen Sundhed på din iPhone, og tryk derefter på fanen Nødinfo. 
 2. Tryk på Rediger. 
 3. Angiv din fødselsdato og andre sundhedsoplysninger.
 4. Hvis du vil tilføje en nødkontakt, skal du trykke på det grønne plussymbol under nødkontakter. Klik på en kontakt, og tilføj vedkommendes relation. 
 5. Hvis du vil fjerne en nødkontakt, skal du trykke på symbolet Fjern ud for kontakten og derefter trykke på Slet.
 6. Hvis du vil gøre din Nødinfo tilgængelig fra låseskærmen, skal du slå Vis på låst skærm til. Disse oplysninger vises til personer, der kommer dig til hjælp ved nødstilfælde.
 7. Tryk på OK.

Du kan ikke indstille alarmcentralen som en nødkontakt. 

Udgivelsesdato: