Opret scener og automatiseringer med appen Hjem

Du kan automatisk slukke alle lys, når du går, tænde dem, når der registreres bevægelse, eller køre en scene, når du låser din hoveddør op. Med appen Hjem kan du automatisere dit tilbehør og dine scener, så de gør, hvad du ønsker, når du ønsker det.

Du skal gøre følgende

HomePod og Apple TV er ikke tilgængelige i alle lande og områder.

Opret en scene

Med scener kan du betjene forskelligt tilbehør samtidigt. Opret en scene kaldet "Godnat", der slukker alle lysene og låser hoveddøren – på én gang. Eller du kan indstille en "Godmorgen"-scene, der afspiller din foretrukne playliste på din HomePod, dit Apple TV eller din AirPlay 2-aktiverede højttaler. Følg trinnene nedenfor for at oprette en scene på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

 1. I appen Hjem: Tryk eller klik på Tilføj , og vælg derefter Tilføj scene.
 2. Vælg en foreslået scene. Hvis du vil oprette en brugerdefineret scene, skal du starte med at give scenen et navn.
 3. Tryk eller klik på Tilføj tilbehør.
 4. Vælg det tilbehør, du vil tilføje, og tryk eller klik derefter på Udført.
 5. Hvis du vil justere indstillingerne for et tilbehør på en iOS- eller iPadOS-enhed, skal du holde nede på tilbehøret i appen. På en Mac skal du dobbeltklikke på tilbehøret i appen. Klik på Test denne scene for at afprøve scenen. Slå Inkluder i favoritter til for at få adgang til din scene i Kontrolcenter, under fanen Hjem og på Apple Watch.
 6. Tryk eller klik på OK.

Tryk eller klik på en scene for at slå den til. Eller spørg Siri. Hvis du indstiller en hub for hjemmet, kan du også automatisere en scene.

Hvis du vil tilføje eller fjerne tilbehør fra en scene på din iOS- eller iPadOS-enhed, skal du trykke på scenen og holde nede og derefter trykke på Indstillinger. På Mac: Dobbeltklik på en scene, og klik derefter på Indstillinger.

Opret en automatisering

Med automatiseringer kan du udløse et tilbehør eller en scene på baggrund af tidspunktet, din placering, registrering af sensorer og meget mere. Opret en automatisering, der udløser din "Jeg er hjemme"-scene, når nogen i din familie kommer hjem. Eller få alle lysene i et rum tændt, når en bevægelsessensor registrerer bevægelse. Brug følgende trin til at oprette en automatisering på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Opret en automatisering på baggrund af et tilbehørs handling

Når et tilbehør aktiveres, deaktiveres eller registrerer noget, kan du automatisere andet tilbehør og scener til at reagere og udføre handlinger.

 1. I appen Hjem skal vælge fanen Automatisering og derefter trykke eller klikke på .
 2. Hvis du vil starte en automatisering, når et tilbehør aktiveres eller deaktiveres, skal du vælge Et tilbehør er under kontrol. Du kan også vælge En sensor registrerer noget.
 3. Vælg det tilbehør, der starter automatiseringen, og tryk eller klik derefter på Næste.
 4. Vælg den handling, som udløser automatiseringen, f.eks. hvis tilbehøret aktiveres eller åbnes, og tryk eller klik derefter på Næste.
 5. Vælg tilbehøret og scenerne, som skal reagere på handlingen, og klik eller tryk på Næste.
 6. Hvis du vil justere et tilbehør på iPhone, iPad eller iPod touch, skal du holde nede på tilbehøret i appen. På Mac skal du dobbeltklikke på tilbehøret i appen. 
 7. Tryk eller klik på Udført.

Vil du modtage en meddelelse, når et tilbehør registrerer noget? Læs om, hvordan du indstiller notifikationer for dit HomeKit-tilbehør.

Opret en automatisering, der er afhængig af, hvem der er hjemme

Automatiser dit tilbehør og dine scener, så de aktiveres eller deaktiveres, når du eller en anden bruger ankommer til eller forlader hjemmet.

Hvis du vil oprette en automatisering, som udløses af placeringen, skal du og de personer, du inviterer til at styre dit hjem, aktivere Del min lokalitet for den primære iOS- eller iPadOS-enhed1, som bruges til at styre dit hjem. Gå til Indstillinger > [dit navn] > Del min lokalitet, tryk på Fra, og sørg for, at "Denne enhed" er valgt.

 1. I appen Hjem skal vælge fanen Automatisering og derefter trykke eller klikke på Tilføj .
 2. Vælg, om automatiseringen skal udføres, når Personer ankommer eller Personer forlader dit hjem. Hvis du vil vælge en bestemt person for at starte automatiseringen, skal du trykke eller klikke på Information . Du kan også vælge en placering2 og et tidspunkt for automatiseringen.
 3. Vælg de scener og det tilbehør, som skal automatiseres, og tryk eller klik på Næste.
 4. Hvis du vil justere et tilbehør på iPhone, iPad eller iPod touch, skal du holde nede på tilbehøret i appen. På Mac skal du dobbeltklikke på tilbehøret i appen. 
 5. Tryk eller klik på OK.

1. Du kan ikke bruge en Mac til at udløse en placeringsbaseret automatisering.

2. Hvis du vælger en anden placering end dit hjem, er det kun dig, der kan udløse automatiseringen, og andre brugere, som du har inviteret til at styre dit hjem, fjernes fra automatiseringen.

Automatiser et tilbehør på et bestemt tidspunkt

Opret en automatisering, som køres på et specifikt tidspunkt, på visse dage og baseret på, hvem der er hjemme. 

 1. I appen Hjem skal du vælge fanen Automatisering og trykke eller klikke på Tilføj 
 2. Vælg Et konkret tidspunkt på dagen, og vælg derefter et tidspunkt og en dag. Tryk eller klik på Personer for at få automatiseringen til at finde sted på et specifikt tidspunkt, når nogen er hjemme. Tryk eller klik på Næste. 
 3. Vælg de scener og det tilbehør, som skal automatiseres, og tryk eller klik på Næste.
 4. Hvis du vil justere et tilbehør på iPhone, iPad eller iPod touch, skal du holde nede på tilbehøret i appen. På din Mac skal du dobbeltklikke på tilbehøret i appen. 
 5. Tryk eller klik på Udført.

Deaktiver eller slet en automatisering

Sådan aktiverer og deaktiverer du en automatisering:

 1. Åbn appen Hjem på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, og gå til fanen Automatisering.
 2. Tryk eller klik på automatiseringen.
 3. Aktiver eller deaktiver Slå denne automatisering til.

Tryk eller klik på Slå fra, eller vælg et tidsrum, hvorefter tilbehøret deaktiveres i en automatisering. Hvis du for eksempel opretter en automatisering, som tænder lyset, når du kommer hjem, kan du få lyset til at slukke igen efter en time.

Hvis du vil slette en automatisering, skal du trykke eller klikke på automatiseringen og derefter rulle ned til bunden og trykke eller klikke på Slet automatisering. På din iOS- eller iPadOS-enhed kan du også skubbe til venstre over automatiseringen og trykke på Slet.

Udgivelsesdato: