Brug af appen Measure på din iPhone eller iPad

Læs mere om, hvordan du måler størrelsen på genstande i den virkelige verden med appen Measure og kameraet på din iPhone eller iPad.

Appen Measure bruger AR-teknologi (augmented reality) til at omdanne din iOS-enhed til et målebånd. Du kan hurtigt måle størrelsen på genstande, automatisk registrere målene på rektangulære genstande og gemme et billede af målingen til senere.

   

Før du går i gang


brug af appen Measure til at lave en enkelt måling

Sådan laver du en enkelt måling

 1. Åbn appen Measure, og følg derefter vejledningen på skærmen, der beder dig om at bevæge din iPhone eller iPad rundt. Det giver enheden en referenceramme for den genstand, du måler, og overfladen på den. Bliv ved med at bevæge enheden, indtil der vises en cirkel med en prik i midten. 
 2. Bevæg enheden, så prikken er over startpunktet for målingen, og tryk derefter på plussymbolet.
 3. Bevæg enheden langsomt, indtil prikken er over slutpunktet for målingen, og tryk derefter på plussymbolet igen.

Når du har taget en måling, kan du justere start- og slutpunkterne. Tryk på et af punkterne, og hold inde, og træk det derefter hen til det ønskede sted. Måleresultaterne ændrer sig, i takt med at du flytter punktet.

Arkiver din måling

Mens målingen vises, kan du trykke på tallet for at få det vist i tommer og centimeter. Tryk på Kopier, så sendes tallet til din udklipsholder, så du kan indsætte det i en anden app. Tryk på Ryd for at starte forfra.

Du kan også tage et billede, der viser genstanden og dens mål. Tryk blot på symbolet for kameraets lukkerknap, hvorefter billedet vises nederst til venstre på skærmen. Tryk på det for at lave redigeringer ved hjælp af Markering, eller skub til venstre for at arkivere det i appen Fotos.

brug af appen Measure til at tage flere målinger af en genstand

Sådan tager du flere målinger

 1. Når du har taget den første måling, skal du bevæge din iPhone eller iPad for at placere prikken over et andet sted på eller i nærheden af genstanden.
 2. Tryk på plussymbolet for at starte den anden måling, og bevæg derefter enheden for at placere prikken et sted langs den eksisterende måling.*
 3. Tryk på plussymbolet igen, hvorefter den anden måling vises.
 4. Gentag disse trin for at tage lige så mange målinger, som du ønsker.

Tryk på fortryd-pilen for at fjerne den seneste måling, eller tryk på Ryd for at starte forfra.

* Yderligere målinger skal starte eller slutte et sted langs en eksisterende måling. Ellers bliver alle tidligere målinger erstattet af den seneste.

brug af appen Measure til at måle en rektangel

Mål en rektangel

Hvis din iPhone eller iPad registrerer, at den genstand, du måler, er en firkant eller en rektangel, anbringer den automatisk en målekasse rundt om genstanden. Tryk på plussymbolet, så vises målingerne for genstandens bredde og længde. Bevæg enheden en lille smule, så vises genstandens beregnede område.

Mens målingen vises, kan du trykke på det beregnede områdenummer for at se længden på diagonalen samt området i kvadrattommer eller kvadratmeter.

Brug vaterpasset

Appen Measure har også et vaterpas, du kan bruge til at rette hældningen af en lodret genstand, f.eks. en billedramme, eller hældningen af en flad overflade, f.eks. et bord.

Sådan retter du hældningen af en lodret genstand

 1. Tryk på Vaterpas i appen Measure.
 2. Anbring en af kanterne på din iPhone eller iPad på den genstand, du vil rette hældningen på. Vaterpasset viser dig, hvor mange grader genstanden hælder væk fra at være i vater. Juster genstanden, indtil appen viser 0 grader og lyser grønt.
  brug af funktionen vaterpas i appen Measure

Sådan retter du hældningen på en plan overflade

 1. Tryk på Vaterpas i appen Measure.
 2. Anbring enheden fladt ned på overfladen. Appen bruger to cirkler og grader til at vise dig, hvor langt fra nul hældningen er. Når overfladen er i vater, vises der en enkelt cirkel med 0 grader, og hældningen lyser grønt.
  brug af funktionen vaterpas i appen Measure

Du kan også kalibrere hældningen for at bruge et startpunkt, du selv vælger. Hold enheden i den ønskede position, og tryk derefter på skærmen for at indstille hældningen på 0 grader. Enhver efterfølgende bevægelse af enheden viser, hvor mange grader den er fra at være i vater fra det startpunkt, du har indstillet.

Udgivelsesdato: