Sådan bruger du appen Måle på din iPhone, iPad eller iPod touch

Læs mere om, hvordan du måler størrelsen på genstande i den virkelige verden med appen Måle og kameraet på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Appen Måle bruger AR-teknologi (augmented reality) til at omdanne din iOS-enhed til et målebånd. Du kan hurtigt måle størrelsen på genstande, automatisk registrere målene på rektangulære genstande og gemme et billede af målingen til senere.

   

Før du går i gang

Først skal du kontrollere, at du bruger iOS 12 på iPhone SE, iPhone 6s eller nyere, iPad (5. generation eller nyere) eller iPad Pro eller iPod touch (7. generation). Du skal også kontrollere, at du befinder dig et sted med godt lys.


brug af appen Måle til at lave en enkelt måling

Sådan laver du en enkelt måling

 1. Åbn Appen Måle, og følg derefter vejledningen på skærmen, der beder dig om at bevæge din enhed rundt. Det giver enheden en referenceramme for den genstand, du måler, og den overflade, den er placeret på. Bliv ved med at bevæge enheden, indtil der vises en cirkel med en prik i midten. 
 2. Bevæg enheden, så prikken er over startpunktet for målingen, og tryk derefter på plussymbolet.
 3. Bevæg enheden langsomt, indtil prikken er over slutpunktet for målingen, og tryk derefter på plussymbolet igen.

Når du har taget en måling, kan du justere start- og slutpunkterne. Tryk på et af punkterne, og hold inde, og træk det derefter hen til det ønskede sted. Måleresultaterne ændrer sig, i takt med at du flytter punktet.

Arkiver din måling

Mens målingen vises, kan du trykke på tallet for at få det vist i tommer og centimeter. Tryk på Kopier, så sendes tallet til din udklipsholder, så du kan indsætte det i en anden app. Tryk på Ryd for at starte forfra.

Du kan også tage et billede, der viser genstanden og dens mål. Tryk blot på symbolet for kameraets lukkerknap, hvorefter billedet vises nederst til venstre på skærmen. Tryk på det for at foretage redigeringer ved hjælp af Markering, eller skub til venstre for at arkivere det i appen Fotos.

brug af appen Måle til at tage flere målinger af en genstand

Sådan tager du flere målinger

 1. Når du har taget den første måling, skal du bevæge din enhed for at placere prikken over et andet sted på eller i nærheden af genstanden.
 2. Tryk på plussymbolet for at starte den anden måling, og bevæg derefter enheden for at placere prikken et sted langs den eksisterende måling.*
 3. Tryk på plussymbolet igen, hvorefter den anden måling vises.
 4. Gentag disse trin for at tage lige så mange målinger, som du ønsker.

Tryk på fortryd-pilen for at fjerne den seneste måling, eller tryk på Ryd for at starte forfra.

* Yderligere målinger skal starte eller slutte et sted langs en eksisterende måling. Ellers bliver alle tidligere målinger erstattet af den nyeste.

brug af appen Måle til at måle et rektangel

Mål et rektangel

Hvis din enhed registrerer, at den genstand, du måler, er en firkant eller et rektangel, anbringer den automatisk en målekasse rundt om genstanden. Tryk på plussymbolet, så vises målingerne for genstandens bredde og længde. Bevæg enheden en lille smule, så vises genstandens beregnede område.

Mens målingen vises, kan du trykke på det beregnede områdenummer for at se længden på diagonalen samt området i kvadrattommer eller kvadratmeter.

Brug vaterpasset

Appen Måle har også et vaterpas, du kan bruge til at rette hældningen af en lodret genstand, f.eks. en billedramme, eller hældningen af en flad overflade, f.eks. et bord.

Sådan retter du hældningen af en lodret genstand

 1. Tryk på Vaterpas i appen Måle.
 2. Anbring en af kanterne på din iPhone eller iPad på den genstand, du vil rette hældningen på. Vaterpasset viser dig, hvor mange grader genstanden hælder væk fra at være i vater. Juster genstanden, indtil appen viser 0 grader og lyser grønt.
  brug af funktionen vaterpas i appen Måle

Sådan retter du hældningen på en plan overflade

 1. Tryk på Vaterpas i appen Måle.
 2. Anbring enheden fladt ned på overfladen. Appen bruger to cirkler og grader til at vise dig, hvor langt fra nul hældningen er. Når overfladen er i vater, vises der en enkelt cirkel med 0 grader, og hældningen lyser grønt.
  brug af funktionen vaterpas i appen Måle

Du kan også kalibrere hældningen for at bruge et startpunkt, du selv vælger. Hold enheden i den ønskede position, og tryk derefter på skærmen for at indstille hældningen til 0 grader. Enhver efterfølgende bevægelse af enheden viser, hvor mange grader den er fra det startpunkt, du har indstillet.

Udgivelsesdato: