Sådan optager du skærmen på din Mac

Du kan lave en videooptagelse af hele skærmen eller blot et udsnit af den.

Brug værktøjslinjen Skærmbillede

Hvis du vil have vist værktøjslinjen Skærmbillede, skal du trykke på disse tre taster samtidig: Skift, Kommando og 5. Du får vist kontrolelementer på skærmen, som du kan bruge til at optage hele skærmen, optage et valgt udsnit af skærmen eller tage et skærmbillede:

Sådan optager du hele skærmen

 1. Klik på knappen Optag hele skærmen i kontrolelementerne på skærmen. Markøren skifter til et kamera .
 2. Klik på en skærm for at gå i gang med at optage denne skærm, eller klik på Optag i kontrolelementerne på skærmen.
 3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du klikke på knappen Stop optagelse på menulinjen. Du kan også trykke på Kommando-Ctrl-Esc.
 4. Brug miniaturen til at tilpasse, dele, arkivere eller foretage andre handlinger.

Optag et valgt udsnit af skærmen

 1. Klik på knappen Optag det valgte udsnit i kontrolelementerne på skærmen. 
 2. Træk for at vælge et område af skærmen, du vil optage. Hvis du vil flytte hele udsnittet, skal du trække inden fra udsnittet.
 3. Klik på Optag i kontrolelementerne på skærmen for at begynde at optage.
 4. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du klikke på knappen Stop optagelse på menulinjen. Du kan også trykke på Kommando-Ctrl-Esc.
 5. Brug miniaturen til at tilpasse, dele, arkivere eller foretage andre handlinger.  

Tilpasning, deling og arkivering

Når du har stoppet optagelsen, vises der ganske kort en miniature af videoen nederst til højre på skærmen.

 • Du kan vælge ikke at gøre noget eller skubbe miniaturen til højre, hvorefter optagelsen automatisk arkiveres. 
 • Klik på miniaturen for at åbne optagelsen. Du kan derefter klikke på knappen Tilpas for at tilpasse optagelsen eller klikke på knappen Del for at dele den.  
 • Træk i miniaturen for at flytte optagelsen til en anden placering, f.eks. til et dokument, en e-mail, et Finder-vindue eller papirkurven. 
 • Ctrl-klik på miniaturen for at få vist flere muligheder. Du kan f.eks. ændre placeringen for arkiveringen, åbne optagelsen i en app eller slette optagelsen uden at arkivere den.

Skift indstillingerne

Klik på Indstillinger i kontrolelementerne på skærmen for at ændre disse indstillinger: 

 • Arkiver til: Vælg, hvor dine optagelser skal arkiveres automatisk, f.eks. på skrivebordet, i Dokumenter eller i udklipsholderen.
 • Timer: Vælg, hvornår optagelsen skal begynde: med det samme, 5 sekunder eller 10 sekunder efter, du har klikket for at optage.
 • Mikrofon: Hvis du vil optage din stemme eller anden lyd sammen med din optagelse, skal du vælge en mikrofon.
 • Vis flydende miniature: Vælg, om miniaturen skal vises. 
 • Husk det sidst valgte: Vælg, om de valg, du foretog sidste gang, du brugte dette værktøj, skal være standard.
 • Vis klik med musen: Vælg, om der skal vises en sort cirkel rundt om markøren, når du klikker på optagelsen.

Sådan bruger du QuickTime Player

 1. Åbn QuickTime Player i mappen Programmer, og vælg derefter Arkiv > Ny skærmoptagelse på menulinjen. Du vil derefter se enten de kontrolelementer på skærmen, der er beskrevet ovenfor, eller vinduet Skærmoptagelse, der er beskrevet nedenfor. 
 2. Inden du starter din optagelse, kan du klikke på pilen ud for knappen Optag for at ændre optagelsesindstillingerne:
  • Vælg en mikrofon for at optage din stemme eller anden lyd sammen med skærmoptagelsen. Hvis du vil holde øje med lyden under optagelsen, skal du justere lydstyrkemærket. Hvis du får lydfeedback, skal du skrue ned for lyden eller bruge hovedtelefoner sammen med en mikrofon.
  • Hvis du vil have vist en sort cirkel rundt om markøren, hver gang du klikker, skal du vælge Vis klik med musen i optagelsen.
 3. Begynd at optage ved at klikke på knappen Optag, og udfør derefter en af disse handlinger:
  • Klik hvor som helst på skærmen for at starte optagelsen af hele skærmen.
  • Du kan også trække for at vælge det område, der skal optages, og derefter klikke på knappen Start optagelse i dette område.
 4. Stop optagelsen ved at klikke på knappen Stop på menulinjen eller ved at trykke på Kommando-Ctrl-Esc.
 5. Når du stopper med at optage, åbner QuickTime Player automatisk optagelsen. Du kan nu afspille, redigere eller dele optagelsen.

Læs mere

 • Værktøjslinjen Skærmbillede er tilgængelig i macOS Mojave eller nyere versioner.
 • Når optagelsen arkiveres automatisk, bruger din Mac navnet "Skærmoptagelse dato og klokkeslæt.mov".
 • Hvis du vil annullere at lave en optagelse, skal du trykke på Esc-tasten, inden du klikker for at optage.
 • Du kan derefter åbne skærmoptagelserne med QuickTime Player, iMovie og andre apps, der kan redigere eller vise videoer.
 • I nogle apps kan du muligvis ikke optage vinduer.
 • Se, hvordan du optager skærmen på din iPhone, iPad eller iPod touch.
Udgivelsesdato: