Sikkerhedscertificeringer til Apple T2

Denne artikel indeholder henvisninger til vigtige produktcertificeringer, kryptografigodkendelser og sikkerhedsvejledning til T2-hardware og dets firmware.

Følgende dokumenter kan være nyttige i sammenhæng med disse certificeringer og valideringer:

Hvis du vil have yderligere oplysninger om offentlige certificeringer relateret til Apple Internet Services, henvises du til:

Hvis du vil have yderligere oplysninger om offentlige certificeringer relateret til applikationer fra Apple, henvises du til:

Hvis du vil have yderligere oplysninger om offentlige certificeringer relateret til operativsystemer fra Apple, henvises du til:

Hvis du vil have yderligere oplysninger om offentlige certificeringer relateret til hardware- og tilknyttede firmwarekomponenter, henvises du til:

Godkendelse af kryptografimoduler

Alle Apple FIPS 140-2/-3-certifikater for godkendelse af overensstemmelse findes på CMVP-webstedet. Apple engagerer sig aktivt i godkendelsen af CoreCrypto User- og CoreCrypto Kernel-moduler for hver større udgivelse af et operativsystem. Godkendelse af overensstemmelse kan kun udføres i forhold til en endelig version af moduludgivelsen og sendes formelt ved den offentlige udgivelse af operativsystemet. 

CMVP vedligeholder godkendelsesstatus for kryptografimoduler på fire separate lister, afhængigt af deres aktuelle status. Modulerne starter muligvis på listen Implementation Under Test List og fortsætter derefter på listen Modules in Process List. Når de er godkendt, vises de på listen over godkendte kryptografimoduler, og efter fem år flyttes de til den "historiske" liste.

I 2020 vedtog CMVP den internationale standard, ISO/IEC 19790, som grundlag for FIPS 140-3.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om FIPS 140-2/-3-godkendelser, henvises du til Sikkerhed på Apples platforme.

  CMVP-certifikatnummer Modulnavn Modultype SL Godkendelsesdato Dokumenter
Se Implementation Under Test List og Modules in Process List for moduler, der i øjeblikket testes/godkendes.
T2-firmware: 16P374

(OS-udgivelser fra 2018)
3438 Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 for ARM SW 1 23-04-2019
T2-firmware: 16P374

(OS-udgivelser fra 2018)
3433 Apple CoreCrypto User Module v9.0 for ARM SW 1 11-04-2019
sepOS til T2-hardware: 16P374

(OS-udgivelser fra 2018)
3523

Apple Secure Key Store Cryptographic Module v9.0

(sepOS)

HW 2 10-09-2019
T2-firmware: 15P2064

(OS-udgivelser fra 2017)
3148 Apple CoreCrypto User Module v8.0 for ARM SW 1 09-03-2018

22-05-2018

06-07-2018
T2-firmware: 15P2064

(OS-udgivelser fra 2017)
3147 Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 for ARM SW 1 09-03-2018

17-05-2018

03-07-2018
sepOS til T2-hardware: 15YP2064

(OS-udgivelser fra 2017)
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v1.0

(sepOS)
HW 1 10-09-2019
Udgivelsesdato: