Produktbemærkninger om GarageBand til macOS

Læs mere om aktuelle og tidligere versioner af GarageBand til macOS.

Produktbemærkninger om GarageBand til macOS 10.4.6

Nye funktioner/forbedringer

 • Valg af kommandoerne Gå til venstre placeringsmærke og Gå til højre placeringsmærke til at gå igennem et sangprojekt kan nu udføres med tastekommandoer.
 • Du kan få flere oplysninger om sikkerhedsindholdet i softwareopdateringer fra Apple på følgende websted: https://support.apple.com/da-dk/HT201222.

Stabilitet/pålidelighed

 • GarageBand slutter ikke længere uventet, når du deler til SoundCloud.

Tilgængelighed

 • VoiceOver annoncerer nu optagelsesknappens status korrekt.

Tilbehør

 • Audio Units, der bruger PACE-kopieringsbeskyttelse, fungerer nu i GarageBand.
 • Grafen i Channel EQ viser nu effekterne af den samlede Gain-indstilling.

Flex

 • Tastekommandoen Vis/Skjul Flex fungerer nu som forventet.

Smart Controls

 • Smart Controls på et låst nummer vises nu omgående som aktive, når nummeret låses op.

Importer

 • Filer kan nu trækkes direkte fra Music til GarageBand.

MIDI-kontrolenheder/kontroloverflader

 • LUA-scripts til eksterne MIDI-kontrolenheder fortsætter nu med at fungere, når Logic Remote er forbundet til GarageBand.

Redigering

 • Fanen Klaverrulleværktøj bevarer ændringer af værdien Kvantificer, når en sang gemmes, lukkes og derefter åbnes igen.


Tidligere versioner

GarageBand 10.4.5

Tilgængelighed

 • VoiceOver annoncerer nu retvisende tilstanden på betjeningselementer i GarageBand-vinduet Præferencer.

Tilbehør

 • Tilbehør, der bruger PACE-kopieringsbeskyttelse, fungerer nu korrekt med GarageBand.
 • Værdierne for Alchemy-betjeningselementet synth opdateres nu, når betjeningselementerne justeres.

Redigering

 • Ændring af størrelsen for Smart Controls eller vinduet Editor får ikke valgt numre til at miste fokus.
 • Det er nu muligt at vælge "Ingen" i menuen Articulation Set (Artikuleringssæt).

Fortryd

 • Fortryd fungerer nu efter ændring af værdien Kvantificer i Info om Klaverrulle.

Generelt

 • Det er nu nemmere at ændre størrelsen på Editor-vinduer.
 • Løser et problem, hvor startskærmen for GarageBand nogle gange viser blank skærm under opstart.

GarageBand 10.4.4

Nye funktioner

 • Otte Producer-pakker med royaltyfri lyde fra nutidens største hitmagere, herunder Boys Noize, Mark Lettieri, Mark Ronson, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch og TRAKGIRL.
 • Lydpakker har slap house, modern ambient og en samling af 808-trommesæt, bas-samples, og loops.
 • Tilføjer i alt 2.800 loops, 50 sæt og 120 patches.

Stabilitet og pålidelighed

 • GarageBand fryser ikke længere, hvis vinduet Lær at spille åbnes, når der ikke er netværksforbindelse.

Ydeevne

 • GarageBand viser ikke længere en roterende ventemarkør, når loops trækkes ind i et spor fra Finder.

Sampler

 • Forekomster af Sampler i sange, der er skabt i GarageBand til iOS og iPadOS, indlæses nu korrekt, når sangen åbnes i GarageBand til macOS.

Indhold

 • Software Instrument-patches kan nu filtreres efter Sound Pack-navnet i Patch Library.

Automatisering

 • Knappen Vis/skjul automatisering fungerer nu korrekt, når der ikke befinder sig nogen automatiseringspunkter i sporet.
 • Områdebaseret automatisering i Klaverrulle-redigeringsværktøjet nedtones nu, når automatisering er deaktiveret.

Lær at spille

 • Løser et problem, hvor kunstnerlektioner muligvis ikke udsendte lyd, efter en grundlektion blev åbnet og afspillet.

Fortryd

 • Udskiftning af en filmfil og efterfølgende udførsel af handlingen Fortryd fjerner ikke længere lyden fra den netop udskiftede film.

Styringsoverflader og MIDI-kontrolenheder

 • GarageBand understøtter nu LUA-scripts til udviklere af MIDI-kontrolenheder fra tredjeparter.

Generelt

 • GarageBand viser ikke længere en advarsel om en tilgængelighedshændelse, når VoiceOver bruges til at trykke på en tangent på tastaturet i Klaverrulle.
 • Knappen Master Echo blinker ikke længere uventet, når der klikkes på knappen Master.
 • MIDI Sustain-hændelser reagerer nu korrekt, når afspilningsmærket starter på en vilkårlig placering på tidslinjen.

GarageBand 10.4.3

GarageBand 10.4.2

Tilgængelighed

 • Tilbehør kan nu åbnes i oversigten Controls (Betjeningsmuligheder), så deres funktioner er tilgængelige, når du bruger VoiceOver.

Redigering

 • Områdeoverskriften i Audio Editor (Lydeditor) opdateres nu korrekt, når et spor er slået fra.

Indhold

 • Lyde fra 808 Bass-samlingen lyder og afspilles nu korrekt.

Generelt

 • På fanen Region (Område) i Audio Editor (Lydeditor) vises Time Quantize (Tidskvantificering) for lydområder som forventet, efter at en optagelsesmappe er fravalgt og derefter valgt igen.

 

GarageBand 10.4.1

Nye funktioner og forbedringer

 • Raffineret nyt design på macOS Big Sur.
 • Forbedret ydeevne og effektivitet på Mac-computere med Apple Silicon.
 • Mulighed for tilpasning af områdefarver i dine spor.
 • Tilføjer 1800 Apple Loops i en række genrer, herunder Hip-Hop, Chill Rap, Future Bass, New Disco, Bass House og meget mere.
 • Tilføjer over 190 instrumentelementer og 50 vintage og moderne trommesæt.

Stabilitet og pålidelighed

 • GarageBand reagerer, når du trækker i den øverste kant af Smart Controls-skærmen.

Ydeevne

 • Når GarageBand er på en sekundær skærm, er programmet nu synligt, når det sluttes fra fuld skærm.

Tilgængelighed

 • VoiceOver giver nu hørbar feedback, når du viser eller skjuler Masterspor. 
 • VoiceOver giver nu hørbar feedback, når du viser eller skjuler Automation. 
 • VoiceOver giver nu hørbar feedback, når du viser eller skjuler Bibliotek. 
 • VoiceOver giver nu hørbar feedback, når du viser eller skjuler hjælpelinjer. 
 • VoiceOver giver nu hørbar feedback, når du aktiverer eller deaktiverer Ret ind til net. 
 • VoiceOver giver nu hørbar feedback, når du zoomer. 

Apple Loops

 • Transponering fungerer nu pålideligt, når du har trukket en lyd-Apple Loop til en tom del af sporområdet.
 • Oprettelse af Apple Loops fra områder fungerer nu i tilfælde, hvor slutningen af området er tæt på slutningen af sangen.

Flex Time

 • Når Kvantificer er slået til for et lydområde, indstilles "Styrke" automatisk til 100.

Smart Controls

 • At vælge en anden fane i en Smart Control-visning med to faner fungerer nu pålideligt.

Tilbehør

 • Nyligt indsatte forekomster af Space Designer viser nu den korrekte rumklangslængde.
 • Hvis du trækker tilbehør til en ny position eller en tom plads, nulstilles de tilpassede indstillinger ikke længere til standard.

Importer

 • GarageBand viser nu en alarm, når der importeres et lydarkiv uden tempooplysninger.
 • GarageBand viser nu en dialog, når der importeres et lydarkiv med tempooplysninger i et tomt projekt.

Generelt

 • GarageBand åbner nu korrekt .CAF-arkiver, der er oprettet af memoer, som er delt til Finder eller Mail.
 • Når "Opret optagelser" er slået til, viser GarageBand ikke længere en "cirkulær struktur"-fejl, mens der optages MIDI over en eksisterende optagelsesmappe, der dækkes af et andet område.
 • Kvantificeringsmenuen forbliver nu synlig, når Flex Time slås fra og til igen.
 • Niveaumålerne for Master Output på kontrollinjen fungerer nu fortsat, når output indstilles til mono.
 • At gemme en sang, der indeholder en film, får ikke længere GarageBand til at vise en dialog, der beder om at erstatte den med filmarkivet.
 • Import af et lydarkiv med samme navn som et eksisterende arkiv i en sang, overskriver ikke længere det eksisterende arkiv.

GarageBand 10.3.5

• Denne opdatering indeholder stabilitetsforbedringer og fejlrettelser.

GarageBand 10.3.4

GarageBand 10.3.3

Nye funktioner/forbedringer

 • Sløjfebrowseren gør det nu muligt at filtrere efter sløjfetype.

Stabilitet/pålidelighed

 • GarageBand slutter ikke længere uventet, når lektionen Intro to Guitar (Introduktion til guitar) åbnes for anden gang i den samme Lær at spille-session.

Redigering

 • Tangenterne på keyboardet i Klaverrulle har nu den forventede størrelse.

Generelt

 • Åbne systembaserede vinduer i GarageBand skifter nu straks mellem Lys og Mørk, når indstillingen ændres i Systemindstillinger.
 • Måleren for indgående lydniveau virker nu i indstillingsvinduet for Lær at spille.

GarageBand 10.3.2

Ydeevne

 • GarageBand hænger ikke længere, når du åbner Lydbibliotek, Notesblok, Sløjfebrowser eller Mediebrowser, mens Smart Controls er åbne.

Lydbibliotek

 • Når du åbner GarageBand på en Mac, hvor lydbiblioteket er blevet flyttet ved hjælp af Logic Pro eller MainStage, og det eksterne drev, der indeholder biblioteket, ikke er tilsluttet, viser GarageBand nu en dialog, der angiver, at drevet skal være tilsluttet for at afspille lyd.
 • Det er nu muligt at geninstallere Lydbibliotek i GarageBand, efter biblioteket er flyttet via Logic Pro eller MainStage, og derefter fjerne det eksterne drev, der indeholder biblioteket.
 • Impulssvar-arkiver til traditionelle kinesiske og japanske instrumenter genkendes nu korrekt, når et GarageBand til iOS-projekt åbnes i macOS.

Lær at spille

 • Vinduet Tuning Hint (Tip til stemning) åbner nu i Lær at spille-lektioner, som indeholder stemninger, der ikke er standard.
 • Akkorder vises nu med de rette placeringer i Akkordtræner.
 • Akkordtræner giver visuel feedback, når der spilles både korrekte og forkerte akkorder.

Generelt

 • GarageBand understøtter nu træk og anbring fra Memoer.
 • Info om Smart Controls vises nu korrekt i nyoprettede projekter.
 • LCD-skærmen opdaterer nu med det samme for at afspejle fortrudte eller gentagne ændringer i toneart.
 • Vinduet GarageBand forbliver nu synligt efter slutning af fuld skærm.
 • Det er nu muligt at indstille markøren til afslutningen på en sang med større præcision.

GarageBand til macOS 10.3.1

 • Løser et problem, hvor der ikke var adgang til Audio Units og PlatinumVerb-tilbehør fra andre producenter.

GarageBand til macOS 10.3

Nye funktioner og forbedringer

 • To nye trommeslagere spiller roots- og jazz-inspireret brush-musik.
 • Download over 20 gratis Lær at spille-lektioner, der viser dig, hvordan du spiller hitsange på klaver og guitar – du bliver endda undervist af den kunstner, der gjorde dem berømte.
 • Indeholder 1000 nye elektroniske og urban loops, der dækker Reggaeton, Future Bass og Chill Rap.
 • Omfatter 400 dyre-, transport- og stemmelydeffekter. Læs mere om, hvordan du downloader de nye lyde.
 • Afspil og optag ved hjælp af traditionelle instrumenter fra det kinesiske fastland og Japan med Guzheng, Koto og Taiko-trommer.
 • Føj klassiske lyde til din sang med fem Vintage Mellotron-elementer.
 • Opdaterer kompatibiliteten med GarageBand til iOS.

Stabilitet og pålidelighed

 • GarageBand slutter ikke længere uventet, når du indlæser visse elementer i Logic Pro.

Redigering

 • MIDI Pan-data kan nu redigeres i GarageBand.
 • Hjælpeteksten til markeringsværktøjet viser nu den samlede længde på det aktuelle udvalg samt start- og slutpositioner.
 • Trinvis redigering af automation er nu muligt i Klaverrulleværktøj ved at trykke på Kommando-Alternativ.

Tilgængelighed 

 • VoiceOver annoncerer nu typen af spor, der vælges i dialogen Nyt spor.
 • VoiceOver siger nu navnene på sporene, når der interageres med områder i sporområdet.

Tilbehør

 • Størrelsen af tilbehørsvinduer ændrer sig ikke længere uventet, når der skiftes til forudindstillinger, som indeholder et andet antal betjeningselementer.

Flex

 • Hvis du slår "Følg tempo & tonehøjde" til i værktøjet Område, slås Flex nu også til i lydsporsværktøjet, hvis det ikke allerede er slået til.

Generelt

 • GarageBand bevarer ikke længere uventet noder, når der bruges Nodetastatur.
 • Metronomens lydstyrke og tone kan justeres i indstillingerne for GarageBand.
 • GarageBands LCD viser igen tiden ned til millisekunder.
 • Tilsidesættelsesindstillinger for Masterekko og Masterrumklang gemmes nu i GarageBand-projekter.
 • Hvis du vælger Fortryd efter at have ændret tonearten for et projekt, vender Apple Loops nu korrekt tilbage til den oprindelige toneart.
 • Spor med softwareinstrumenter reagerer nu korrekt på MIDI-input, efter at Lås spor er slået fra.
 • Det er nu muligt at optage lyd under afspilning.
Udgivelsesdato: