Produktbemærkninger om GarageBand til macOS

Læs mere om aktuelle og tidligere versioner af GarageBand til macOS.

Nyt i GarageBand 10.3.3

Nye funktioner/forbedringer

 • Sløjfebrowseren gør det nu muligt at filtrere efter sløjfetype.

Stabilitet/pålidelighed

 • GarageBand lukker ikke længere uventet ned, når lektionen Introduktion til guitar åbnes for anden gang i den samme Lær at spille-session.

Redigering

 • Tangenterne på keyboardet i Klaverrulle har nu den forventede størrelse.

Generelt

 • Åbne systembaserede vinduer i GarageBand skifter nu straks mellem Lys og Mørk tilstand, når tilstanden ændres i Systemindstillinger.
 • Måleren for indgående lydniveau virker nu i indstillingsvinduet for Lær at spille.


Tidligere versioner

GarageBand 10.3.2

Ydeevne

 • GarageBand hænger ikke længere, når du åbner Lydbibliotek, Notesblok, Sløjfebrowser eller Mediebrowser, mens Smart Controls er åbne.

Lydbibliotek

 • Når du åbner GarageBand på en Mac, hvor lydbiblioteket er blevet flyttet ved hjælp af Logic Pro X eller MainStage, og det eksterne drev, der indeholder biblioteket, ikke er tilsluttet, viser GarageBand nu en dialog, der angiver, at drevet skal være tilsluttet for at afspille lyd.
 • Det er nu muligt at geninstallere Lydbibliotek i GarageBand, efter biblioteket er flyttet via Logic Pro X eller MainStage, og derefter fjerne det eksterne drev, der indeholder biblioteket.
 • Impulssvar-arkiver til traditionelle kinesiske og japanske instrumenter genkendes nu korrekt, når et GarageBand til iOS-projekt åbnes i macOS.

Lær at spille

 • Vinduet Tuning Hint åbner nu i lektionerne Lær at spille, som indeholder tuninger, der ikke er standard.
 • Akkorder vises nu med de rette placeringer i Akkordtræner.
 • Akkordtræner giver visuel feedback, når der spilles både korrekte og forkerte akkorder.

Generelt

 • GarageBand understøtter nu træk og slip fra Memoer.
 • Smart Controls Inspector vises nu korrekt i nyoprettede projekter.
 • LCD-skærmen opdaterer nu med det samme for at afspejle fortrudte eller gentagne ændringer i toneart.
 • Vinduet GarageBand forbliver nu fuldt synligt, efter du er gået ud af fuldskærmsvisning.
 • Det er nu muligt at indstille markøren til afslutningen på en sang med større præcision.

GarageBand til macOS 10.3.1

 • Løser et problem, hvor Audio Units og PlatinumVerb-tilbehøret fra andre producenter ikke kunne tilgås.

GarageBand til macOS 10.3

Nye funktioner og forbedringer

 • To nye trommeslagere spiller roots- og jazz-inspireret brush-musik.
 • Download over 20 gratis Lær at spille-lektioner, der viser dig, hvordan du spiller hitsange på klaver og guitar med undervisning af den kunstner, der gjorde den pågældende sang berømt.
 • Indeholder 1000 nye elektroniske og urban loops, der dækker Reggaeton, Future Bass og Chill Rap.
 • Omfatter 400 dyre-, transport- og stemmelydeffekter. Læs mere om, hvordan du downloader de nye lyde.
 • Afspil og optag ved hjælp af traditionelle instrumenter fra det kinesiske fastland og Japan med Guzheng-, Koto- og Taiko-trommer.
 • Føj klassiske lyde til din sang med fem Vintage Mellotron-programrettelser.
 • Opdaterer kompatibiliteten med GarageBand til iOS.

Stabilitet og pålidelighed

 • GarageBand afbrydes ikke længere pludseligt, når du indlæser visse programrettelser i Logic Pro X.

Redigering

 • MIDI Pan-data kan nu redigeres i GarageBand.
 • Hjælpeteksten til Marquee-værktøjet viser nu den samlede længde på det aktuelle udvalg samt start- og slutpositioner.
 • Trinvis redigering af automatisering er nu muligt i Piano Roll-redigeringsværktøjet ved at trykke på Kommando-Alternativ.

Tilgængelighed 

 • VoiceOver annoncerer nu typen af spor, der vælges i dialogen Nyt spor.
 • VoiceOver siger nu navnene på sporene, når der interageres med regionerne i området Spor.

Tilbehør

 • Størrelsen på vinduer ændrer sig nu ikke længere sommetider uventet, når der skiftes til forudindstillinger, som indeholder et andet antal kontrolelementer.

Flex

 • Hvis du aktiverer "Følg tempo & tonehøjde" i redigeringsværktøjet Region, aktiveres Flex nu også i lydsporsværktøjet, hvis det ikke allerede er aktiveret.

Generelt

 • GarageBand bevarer ikke længere uventet noder ved brug af nodetastaturet.
 • Metronomes lydstyrke og tone kan justeres i indstillingerne af GarageBand.
 • GarageBands LCD viser igen tiden ned til millisekunder.
 • Tilsidesættelsesindstillinger for Master Echo og Master Reverb arkiveres nu i GarageBand-projekter.
 • Hvis du vælger Fortryd efter at have ændret tonearten for et projekt, vender Apple Loops nu korrekt tilbage til den oprindelige toneart.
 • Software Instrument-spor reagerer nu korrekt på MIDI-input, efter at Lås spor er deaktiveret.
 • Det er nu muligt at optage lyd under afspilning.
Udgivelsesdato: