Batteri og ydeevne for iPhone

Om iPhones ydeevne og dens relation til batteriet.

Din iPhone er designet til at levere en oplevelse, der er enkel og nem at bruge. Dette er kun muligt gennem en kombination af avanceret teknologi og sofistikeret ingeniørarbejde. Et vigtigt teknologisk område er batteriet og ydeevnen. Batterier er en kompliceret teknologi, og der er flere variabler, der har betydning for batteriers ydeevne og dermed din iPhones ydeevne. Alle genopladelige batterier er forbrugsstoffer og har en begrænset levetid – i sidste ende falder deres kapacitet og ydeevne til et niveau, der kræver, at de udskiftes. Ældre batterier kan medføre, at ydeevnen af en iPhone ændres. Vi har samlet disse oplysninger til brugere, der ønsker at vide mere.

Om litiumionbatterier

iPhone-batterier anvender litiumionteknologi. Sammenlignet med tidligere batteriteknologier oplades litiumionbatterier hurtigere, holder længere og har en højere energitæthed, som giver en længere batterilevetid i en lettere indpakning. Teknologien bag genopladelige litiumionbatterier er i øjeblikket den bedste teknologi til din enhed. Læs mere om litiumionbatterier.

Sådan optimerer du batteriernes ydeevne

"Batterilevetiden" er den tid, en enhed kan arbejde i, før den skal oplades. "Batteriets driftstid" er den tid, et batteri kan holde, før det er nødvendigt at udskifte det. En faktor, der har indflydelse på batteriets levetid og driftstid, er kombinationen af de ting, du foretager dig med din enhed. Uanset hvordan du bruger den, er der noget, der kan hjælpe. Et batteris driftstid er forbundet med den "kemiske alder", hvilket ikke kun er et spørgsmål om tid. Det omfatter forskellige faktorer, f.eks. antallet af opladningscyklusser, og hvor godt der er blevet passet på batteriet. Følg denne fremgangsmåde for at optimere batteriets ydeevne og forlænge batteriets driftstid. Du kan for eksempel lade din iPhone være halvt opladet, når den skal opbevares i længere tid. Undgå også at oplade din iPhone eller efterlade den et varmt sted, f.eks. i direkte sollys, i længere tid.

Når batterier bliver kemisk ældre

Alle genopladelige batterier er forbrugskomponenter, der bliver mindre effektive, efterhånden som deres kemiske alder bliver højere. 

Når litiumionbatterierne bliver kemisk ældre, kan mængden af opladning, de holder, mindskes, hvilket resulterer i kortere tid, før en enhed skal oplades. Dette kan kaldes batteriets maksimumkapacitet – en måling af batterikapaciteten sammenlignet med, da det var nyt. Derudover kan et batteris evne til at levere maksimal øjeblikkelig ydeevne, eller "maksimal ydeevne", måske falde. For at en telefon skal fungere korrekt, skal elektronikken kunne trække på en øjeblikkelig forsyning af strøm fra batteriet. Et element, der påvirker denne øjeblikkelige forsyning af strøm, er batteriets impedans. Et batteri med høj impedans kan muligvis ikke levere tilstrækkelig strøm til det system, der har brug for det. Batteriets impedans kan stige, hvis et batteri har en højere kemisk alder. Et batteris impedans vil stige midlertidigt, når det har lav opladningsstatus og befinder sig i et koldt miljø. I kombination med en højere kemisk alder vil stigningen i impedans være mere markant. Disse kendetegn for et batteris kemiske egenskaber er fælles for alle litiumionbatterier til mobilenheder.

Når der trækkes strøm fra et batteri med et højere impedansniveau, vil batteriets spænding falde yderligere. Elektroniske komponenter kræver minimal spænding for at fungere korrekt. Disse omfatter enhedens interne lager, strømkredsløb og selve batteriet. Strømstyringssystemet bestemmer batteriets evne til at levere denne strøm og styrer belastningerne for at opretholde enhedens funktion. Når funktionen ikke længere kan understøttes med strømstyringssystemets fulde kapacitet, udfører systemet en nedlukning for at bevare disse elektroniske komponenter. Selv om denne nedlukning er tilsigtet fra enhedens perspektiv, kan den være uventet for brugeren.

Forebyggelse af uventet nedlukning

Når et batteri har lav opladningsstatus, højere kemisk alder eller befinder sig i koldere temperaturer, vil der være større sandsynlighed for, at brugeren oplever uventede nedlukninger. I ekstreme tilfælde kan nedlukninger forekomme oftere, så enheden bliver upålidelig eller ubrugelig. For iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. generation), iPhone 7 og iPhone 7 Plus styrer iOS dynamisk spidsbelastningen for at forhindre, at enheden slukkes uventet, så din iPhone stadig kan bruges. Denne funktion til ydeevneadministrering er specifik for iPhone og gælder ikke for andre Apple-produkter. Fra og med iOS 12.1 har iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X denne funktion. iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR får funktionen fra og med iOS 13.1. Effekten af ydeevneadministrering på disse nyere modeller kan være mindre mærkbar pga. deres mere avancerede hardware- og softwaredesign.

Denne ydeevneadministrering fungerer ved at se på en kombination af enhedstemperatur, batteriladetilstand og batteriimpedans. Kun hvis det er nødvendigt ud fra disse variabler, optimerer iOS ydeevnen for visse systemkomponenter for at forebygge uventede nedlukninger, f.eks. for CPU'en og GPU'en. Dette medfører, at enhedens belastninger afstemmer sig selv og giver mulighed for en mere jævn fordeling af systemopgaverne i stedet for høje og hurtige optimeringer af ydeevnen på samme tid. I nogle tilfælde vil brugeren ikke bemærke nogen forskel i enhedens daglige ydeevne. Niveauet for, i hvor høj grad ændringen mærkes, afhænger af, hvor meget ydeevneadministrering der kræves for en bestemt enhed.

I tilfælde, der kræver mere ekstreme former for denne ydeevneadministrering, kan brugeren bemærke effekter som f.eks:

 • Længere opstartstid for apps
 • Lavere billedfrekvens, når der rulles på skærmen
 • Dæmpet baggrundslys (hvilken kan tilsidesættes i Kontrolcenter)
 • Reduktion af lydstyrken i højttalerne med op til -3 dB
 • Gradvis reduktion af billedfrekvensen i nogle apps
 • I de mest ekstreme tilfælde slås kameraets blitz fra, hvilket kan ses i kameragrænsefladen
 • Apps, der opdateres i baggrunden, skal muligvis genindlæses på ny efter start

Mange vigtige områder påvirkes ikke af denne funktion til ydeevneadministrering. Blandt disse er følgende:

 • Kvaliteten af mobilopkald og mobilnetværkets hastighed
 • Optagekvaliteten for fotos og video
 • GPS-ydeevnen
 • Nøjagtigheden af lokalitetsfunktioner
 • Sensorer såsom gyroskop, accelerometer og barometer
 • Apple Pay

Hvis det drejer sig om et lavt batteriladningsniveau og koldere temperaturer, er ændringer i ydeevneadministrering midlertidige. Hvis en enheds batteri er tilstrækkeligt kemisk ældet, kan ændringer i ydeevneadministrering være mere varige. Dette skyldes, at alle genopladelige batterier er forbrugsstoffer og har en begrænset levetid, hvor de i sidste ende skal udskiftes. Hvis du er berørt af dette og ønsker at forbedre din enheds ydeevne, kan det hjælpe at udskifte enhedens batteri.

iOS 11.3 og nyere versioner

I iOS 11.3 og nyere versioner forbedres denne funktion til ydeevneadministrering ved regelmæssigt at vurdere niveauet af ydeevneadministrering, der er nødvendigt for at undgå uventede nedlukninger. Hvis batteritilstanden kan understøtte de observerede maksimale spidsbelastninger, sænkes mængden af ydeevneadministrering. Hvis der opstår en uventet nedlukning igen, øges ydeevneadministreringen. Denne vurdering foregår løbende, hvilket giver mulighed for mere adaptiv ydeevneadministrering.

iPhone 8 og nyere modeller bruger et mere avanceret hardware- og softwaredesign, der giver en mere præcis vurdering af både strømbehov og batteriets strømforsyning for at optimere den samlede systemydelse. Dette gør det muligt at bruge et andet system til ydeevneadministrering, hvor iOS mere præcist kan forudsige og undgå en uventet nedlukning. Virkningen af ydeevneadministrering kan derfor være mindre mærkbar på iPhone 8 og nyere versioner. Kapaciteten og ydeevnen under spidsbelastning for genopladelige batterier i alle iPhone-modeller vil med tiden blive forringet, og de skal derfor i sidste ende udskiftes.


Batteritilstand

For iPhone 6 og nyere modeller tilføjer iOS 11.3 og nyere versioner nye funktioner, der viser batteritilstand og anbefaler, om et batteri skal udskiftes. Disse kan findes i Indstillinger > Batteri > Batteritilstand.

Derudover kan brugerne se, om funktionen til ydeevneadministrering, der dynamisk administrerer den optimale ydeevne for at forhindre uventede nedlukninger, er tændt, og kan vælge at slukke for den. Denne funktion aktiveres først, når der opstår en uventet nedlukning på en enhed med et batteri, der har formindsket evne til at levere optimal øjeblikkelig effekt. Denne funktion gælder for iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. generation), iPhone 7 og iPhone 7 Plus. Fra og med iOS 12.1 har iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X denne funktion. iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR får funktionen fra og med iOS 13.1. Effekten af ydeevneadministrering på disse nyere modeller kan være mindre mærkbar pga. deres mere avancerede hardware- og softwaredesign.

(Bemærk! Enheder, der opdateres fra iOS 11.2.6 eller tidligere versioner, vil i første omgang have ydeevneadministrering slået fra. Det aktiveres igen, hvis enheden senere oplever en uventet nedlukning).

Alle iPhone-modeller inkluderer grundlæggende ydeevneadministrering, der sikrer, at batteriet og det samlede system fungerer som designet, og at interne komponenter er beskyttede. Dette omfatter virkemåden i varme eller kolde temperaturer såvel som den interne spændingsstyring. Denne type ydeevneadministrering er nødvendig for sikkerhed og forventet funktionalitet og kan ikke slås fra.

Dit batteris maksimumkapacitet

Skærmen Batteritilstand indeholder oplysninger om maksimumkapacitet og maksimal ydeevnekapacitet. 

Maksimumkapacitet måler enhedens batterikapacitet sammenlignet med, da batteriet var nyt. Kapaciteten for et batteri forringes i takt med batteriets kemiske alder, hvilket kan give udslag i færre timers brug mellem to opladninger. Afhængigt af tidsrummet mellem produktionsdatoen og aktiveringsdatoen for din iPhone kan batterikapaciteten ligge en smule under 100 %.

Et normalt batteri er designet til at bevare op til 80 % af sin oprindelige kapacitet efter 500 komplette opladningscyklusser, når det bruges under normale forhold. Et års garanti inkluderer servicedækning af et defekt batteri. Hvis garantien er udløbet, tilbyder Apple batteriservice mod et gebyr. Læs mere om opladningscyklusser.

Efterhånden som batteritilstanden forringes, vil det også have en effekt på batteriets evne til at levere maksimal ydeevne. Skærmen Batteritilstand inkluderer en sektion om Maksimal ydeevnekapacitet, hvor følgende beskeder kan vises.

Ydeevne er normal

Når batteriets tilstand kan understøtte normal maksimal ydeevne og ikke har funktioner til ydeevneadministrering, vises denne meddelelse:

Batteriet leverer normal maksimal ydeevne i øjeblikket.

Ydeevneadministrering anvendes

Når funktionerne til ydeevneadministrering anvendes, vises denne meddelelse:

Denne iPhone blev uventet afbrudt, fordi batteriet ikke kunne levere den nødvendige maksimale ydeevne. Ydeevneadministrering er blevet aktiveret for at forhindre, at det sker igen. Slå fra…

Bemærk, at hvis du slår ydeevneadministrering fra, kan du ikke slå det til igen. Det slås automatisk til igen, hvis der opstår en uventet nedlukning. Mulighed for at slå funktionen fra vil også være tilgængelig.

Batteritilstand ukendt

Hvis iOS ikke er i stand til at bestemme enhedens batteritilstand, vises denne meddelelse:

Denne iPhone kan ikke bestemme batteritilstanden. En Apple-autoriseret serviceudbyder kan undersøge batteriet. Mere om servicemuligheder…

Dette kan skyldes, at der er et ukorrekt installeret batteri eller en ukendt batteridel.

Ydeevneadministrering slået fra

Hvis du slår den anvendte ydeevneadministrering fra, vises denne meddelelse:

Denne iPhone blev uventet afbrudt, fordi batteriet ikke kunne levere den nødvendige maksimale ydeevne. Du har slået ydeevneadministrering fra manuelt.

Hvis enheden oplever endnu en uventet nedlukning, anvendes funktionerne til ydeevneadministrering igen. Mulighed for at slå funktionen fra vil også være tilgængelig.

Batteritilstand forringet

Hvis batteritilstanden forringes væsentligt, vises nedenstående meddelelse også:

Batteriets tilstand er væsentligt forringet. En Apple-autoriseret serviceudbyder kan udskifte batteriet, så fuld ydeevne og kapacitet genetableres. Mere om servicemuligheder…

Denne meddelelse angiver ikke et sikkerhedsproblem. Dit batteri kan stadig bruges. Du kan dog opleve mere mærkbare batteri- og ydeevneproblemer. Et nyt batteri vil forbedre din oplevelse.

Vigtig besked om batteri

Hvis du ser nedenstående meddelelse, betyder det, at batteriet i din iPhone ikke kunne bekræftes. Denne meddelelse vedrører iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR og nyere modeller.

Kan ikke bekræfte, at denne iPhone har et ægte Apple-batteri. Oplysninger om batteritilstand er ikke tilgængelige. Læs mere...

Rapporterede oplysninger om batteritilstand er ikke tilgængelige. Kontakt en Apple-autoriseret serviceudbyder for at få batteriet undersøgt. Mere om servicemuligheder.

Læs mere om denne meddelelse på iPhone 11 og iPhone 11 Pro.

Få yderligere hjælp

Hvis din enheds ydeevne er påvirket af et gammelt batteri, og du ønsker at få hjælp til at udskifte batteriet, kan du kontakte Apple-support for servicemuligheder.

Få mere at vide om service og bortskaffelse af batterier.

Rekalibrering af batteritilstandsrapportering på iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max

iOS 14.5 og nyere inkluderer en opdatering, hvor rapporteringssystemet for batteritilstand vil rekalibrere maksimal batterikapacitet og maksimal ydeevnekapacitet på iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max for at adressere unøjagtige estimater i batteritilstandsrapportering for nogle brugere.

Læs mere om rekalibrering af batteritilstandsrapportering i iOS 14.5.

Udgivelsesdato: