Brug af Rytmesequencer i GarageBand til iOS

I GarageBand til iOS 2.3 kan du lave rytmer på din iPhone eller iPad med en grænseflade, der er inspireret af klassiske trommemaskiner, og derefter føje rytmen til din sang.

Du kan komme i gang med at bruge Rytmesequencer ved enten at oprette en ny sang eller åbne en eksisterende sang. Hvis du har oprettet en ny sang, åbnes browseren Lyd automatisk. Hvis du vil føje Rytmesequencer til en eksisterende sang, skal du trykke på symbolet Lydbrowser for at åbne lydbrowseren.

I lydbrowseren skal du skubbe, indtil du kan se Trommer, og derefter trykke på Rytmesequencer.

Skærmen Rytmesequencer

Sådan føjer du hurtigt et beat til din sang

Tryk på knappen Mønstre i Rytmesequencer, og vælg derefter det foruddesignede mønster, der bedst beskriver den ønskede stil. Mønsteret afspilles i det tempo, du har indstillet for din sang, og kører i sløjfe afhængigt af længden på mønsteret. Hvert foruddesignet mønster har unikke indstillinger, bl.a. længden på mønsteret, som du kan ændre.

Du kan stoppe og starte mønsteret ved at trykke på Rytmesequencer-afspilningsknappen. Hvis du vil føje mønsteret til din sang, skal du optage mønsteret.

Du kan ændre mønsteret ved at slå trin til eller fra. Hver række svarer til et individuelt instrument i trommesættet, som vises i venstre side af gitteret. Hvis du vil slå et trin fra i mønsteret, skal du trykke på et tændt trin i gitteret. Hvis du vil slå et trin til, skal du trykke på et ikke-tændt trin.

Du kan også ændre lydene i mønsteret. Hvis du vil ændre hele sættet, skal du trykke på knappen nederst på skærmen, der viser det aktuelt valgte sæt (f.eks. Trap Door eller Hacienda). I vinduet Trommer kan du vælge lydstile i venstre kolonne og det individuelle sæt i højre kolonne. Hvis du vil downloade flere lyde, skal du trykke på "Hent flere trommesæt" og derefter vælge de lyde, du er interesseret i, fra Sound Library. Når du har fundet det sæt, du vil have, skal du trykke på OK.

Sådan laver du dit eget beat

Hvis du vil lave dit eget beat helt fra bunden, skal du trykke på knappen Mønstre og derefter vælge Nyt mønster. Tryk på Trin til/fra for at tilføje og fjerne trin. Du kan tilføje og fjerne trin, mens Rytmesequencer afspiller eller er afbrudt.

Når du har tilføjet trin, kan du redigere hvert enkelt trin:

 • Tryk på Anslag for at ændre volumen for et trin. Skub nedad med fingeren på trinnet for at skrue ned for lyden, og skub opad for at skrue op for lyden.
 • Hvis du vil dele et individuelt trin op i flere trin, skal du trykke på Gentagelse af node. Skub opad med fingeren for at øge antallet af opdelinger og nedad for at mindske antallet af opdelinger.
 • Tryk på Mulighed for at føje et menneskeligt aspekt til et trin. Skub derefter nedad med fingeren for at øge variationen af trinnet.

Hvis du vil redigere indstillingerne for en hel række, skal du trykke på et instrument langs venstre side af gitteret. 

 • Hvis du vil ændre et individuelt sætstykke, skal du trykke på Sætstykke i vinduet Rækkeindstillinger og derefter trykke på det stykke, du vil have tildelt til denne række. Denne række afspiller nu det netop tildelte sætstykke.
 • Hvis du vil ændre længden på hvert trin i rækken, skal du trykke på Længde på trin og vælge en længde.
 • Hvis du vil ændre den retning, Rytmesequencer afspiller dette instrument i mønsteret, skal du trykke på Afspilningsfunktion og derefter vælge en mulighed.

Når du har oprettet dit beat, kan du gemme det som et mønster. Tryk på knappen Mønstre og derefter på Gem. Indtast en navn for mønsteret, og tryk derefter på OK. Du kan genkalde dette mønster og føje det til forskellige sange.

Når du er klar til at føje mønsteret til en sang, skal du registrere mønsteret.

Sådan optager du mønsteret

Hvis du vil optage mønsteret til din sang, skal du trykke på knappen Optag i betjeningspanelet. Rytmesequencer starter automatisk. Mønsteret afspilles i en sløjfe, indtil du holder op med at optage. Når du er færdig med at optage mønsteret, skal du trykke på knappen Sporoversigt knappen Sporoversigt for at se det optagede spor. Tryk på knappen Afspil i betjeningspanelet for at høre mønsteret sammen med de andre spor.

Når du har optaget mønsteret, kan du redigere og tilpasse sporet på samme måde som med ethvert andet instrumentspor.

Sådan får du vist og skifter indstillinger

Rytmesequencer bruger trin til at bestemme længden på et bestemt mønster. Hvis din sang har en takt på 4/4, kan du indstille mønsterlængden på mellem 16 og 64 trin. Hvis din sang har en takt på 3/4 eller 6/8, kan du indstille mønsterlængden på mellem 12 og 48 trin. Du kan også ændre længden på sløjfen manuelt for hvert sætstykke ved at trykke på knappen Sløjfestart/-slutning og derefter trække i håndtaget for hver række.

Tryk på knappen Info for at se oplysninger og ændre indstillingerne for det aktuelle mønster.

 • Indstil længden på mønsteret (16, 32, 48 eller 64 trin ved takten 4/4 og 12, 24 og 48 trin ved 3/4 og 6/8)
 • Indstil trinlængden (1/8, 1/8t, 1/16, 1/6t, 1/32)
 • Indstil afspilningsfunktionen (Frem, Tilbage, Ping Pong, Tilfældig)
 • Indstil antallet af udsving i mønsteret
 • Nulstil mønsteret. Du kan nulstille gitteret ved at trykke på Nulstil, hvis du startede med et tomt mønster.
Udgivelsesdato: