Brug af Nødopkald SOS på din iPhone

Med Nødopkald SOS kan du hurtigt og nemt ringe efter hjælp og informere dine nødkontakter. 

iPhone med en visning af mærket for sluk, mærket for Nødinfo og mærket for Nødopkald.

Sådan fungerer det

Når du foretager et opkald med SOS, ringer din iPhone automatisk til den lokale alarmcentral. I nogle lande og områder skal du muligvis vælge den tjeneste, du skal bruge. På det kinesiske fastland kan du f.eks. vælge politi, brandvæsen eller ambulance.

Du kan også tilføje nødkontakter. Efter et opkald til alarmcentralen informerer din iPhone dine nødkontakter med en sms, medmindre du vælger at annullere. Din iPhone sender din nuværende lokalitet, og i et tidsrum, efter at du er skiftet til SOS-tilstand, modtager dine nødkontakter opdateringer, når din lokalitet ændres.

På iPhone 14 kan du endda bruge Nødopkald SOS via satellit til at sende sms'er til alarmcentralen, når du er uden for mobil- og Wi-Fi-dækning.

Hvis SOS vises i statuslinjen på din iPhone, betyder det, at et mobilnetværk er tilgængeligt til nødopkald. Læs mere om statussymbolerne på din iPhone.

Sådan ringer du til alarmcentralen

Foretag opkaldet på iPhone 8 eller en nyere model: 

En iPhone, der viser mærket Sluk, mærket Nødinfo og mærket Nødopkald SOS. Mærket Nødopkald SOS tæller ned. 

 1. Hold sideknappen og en af lydstyrkeknapperne inde, indtil mærket Nødopkald SOS vises.
 2. Træk i mærket Nødopkald for at ringe til alarmcentralen. Hvis du bliver ved med at holde sideknappen og lydstyrkeknappen nede i stedet for at trække i mærket, starter der en nedtælling, og der udsendes en advarselslyd. Hvis du holder knapperne nede, indtil nedtællingen slutter, ringer din iPhone automatisk til alarmcentralen.

Foretag opkaldet på iPhone 7 eller en tidligere model:

 1. Tryk hurtigt på sideknappen (eller den øverste knap) fem gange. Mærket Nødopkald vises. (I Indien behøver du kun at trykke på knappen tre gange, hvorefter din iPhone automatisk ringer til alarmcentralen.)
 2. Træk i mærket Nødopkald SOS for at ringe til alarmcentralen.

Når opkaldet er slut, sender din iPhone en sms til dine nødkontakter med din nuværende lokalitet, medmindre du annullerer. Hvis Lokalitetstjenester er slået fra, bliver de midlertidigt slået til. Hvis din lokalitet ændres, får dine kontakter en opdatering, og du får en notifikation ca. ti minutter senere.

På iPhone 14- og iPhone 14 Pro-modeller kan din telefon ringe til alarmcentralen og sende en sms til dine nødkontakter, hvis der registreres et alvorligt biluheld. Læs mere om Registrering af ulykke på din iPhone eller dit Apple Watch.

Hvis du bruger genvejen Nødopkald SOS, skal du skrive din kode for at slå Touch ID eller Face ID til igen, også selvom du ikke foretager et opkald til alarmcentralen. 

Brug af Nødopkald SOS på dit Apple Watch

Stop delingen af din lokalitet

Når din lokalitet er blevet delt, får du hver 4. time i 24 timer en påmindelse om at stoppe delingen af din lokalitet. Du stopper opdateringerne ved at trykke på statuslinjen og vælge "Stop deling af lokalitet for nødopkald".

Afslut et opkald

Hvis du har påbegyndt nedtællingen ved et uheld, kan du annullere den. På iPhone 8 eller en nyere model: Giv slip på side- og lydstyrkeknappen. På iPhone 7 eller en tidligere model: Tryk på knappen Stop, og tryk derefter på Stop opkald.

Hvis du har ringet til alarmcentralen ved et uheld, kan du stoppe opkaldet. Tryk på knappen Slut opkald det røde symbol for Slut opkald, og bekræft derefter, at du vil slutte opkaldet.

 

En iPhone, der viser skærmen med indstillinger for Nødinfo, hvor du kan tilføje nødkontakter.

Tilføj nødkontakter

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på dit profilbillede .
 2. Tryk på Nødinfo.
 3. Tryk på Rediger, og rul til Nødkontakter.
 4. Tryk på knappen Tilføj for at tilføje en nødkontakt.
 5. Klik på en kontakt, og tilføj vedkommendes relation.
 6. Klik på Udfør for at gemme dine ændringer.

Du kan ikke indstille alarmcentralen som en kontakt ved SOS.

Indstil Nødinfo i appen Sundhed

Fjern nødkontakter

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på dit profilbillede .
 2. Tryk på Nødinfo.
 3. Tryk på Rediger, og rul til Nødkontakter.
 4. Tryk på knappen Slet ud for en kontakt, og tryk derefter på Slet.
 5. Klik på Udfør for at gemme dine ændringer.

En iPhone, der viser skærmen Nødopkald SOS, hvor du kan give tilladelse til, at din telefon automatisk ringer til alarmcentralen. 

Rediger, hvordan du foretager et opkald

På iPhone 8 eller en nyere model kan din iPhone automatisk ringe til alarmcentralen. Når Ring op ved at holde inde eller Ring op med 5 tryk er slået til, og du forsøger at foretage et nødopkald, begynder din iPhone en nedtælling og udsender en advarselslyd. Når nedtællingen er slut, ringer din iPhone automatisk til alarmcentralen.

Sådan slår du disse indstillinger til:

 1. Åbn appen Indstillinger på din iPhone.
 2. Tryk på Nødopkald SOS.
 3. Slå Ring op ved at holde inde eller Ring op med 5 tryk til.

Selvom du deaktiverer Ring op ved at holde inde eller Ring op med 5 tryk, kan du stadig bruge mærket Nødopkald SOS til at foretage et opkald.

Udgivelsesdato: