Brug af Nødopkald SOS på din iPhone

Med Nødopkald SOS i iOS 11 eller en nyere version kan du nemt og hurtigt ringe efter hjælp og få fat i dine nødkontakter. 

Nødopkald SOS-skærmen på iPhone X

Sådan fungerer det

Når du foretager et opkald med SOS, ringer din iPhone automatisk til den lokale alarmcentral. I nogle lande og områder skal du muligvis vælge den tjeneste, du skal bruge. På det kinesiske fastland kan du f.eks. vælge politi, brand eller ambulance. 

Du kan også tilføje nødkontakter. Efter et opkald til alarmcentralen advarer din iPhone dine nødkontakter med en sms, medmindre du vælger at annullere. Din iPhone sender dem din nuværende lokalitet, og i et tidsrum, efter du er skiftet til SOS-tilstand, sender den opdateringer til dine nødkontakter, når din lokalitet ændres. 

Sådan ringer du til alarmcentralen

Sådan foretager du et opkald med iPhone 8 eller en nyere version: 

Nedtælling til Nødopkald SOS på iPhone X

 1. Hold sideknappen og en af lydstyrkeknapperne nede, indtil mærket Nødopkald SOS vises. 
 2. Træk i mærket Nødopkald SOS for at ringe til alarmcentralen. Hvis du bliver ved med at holde sideknappen og lydstyrkeknappen nede i stedet for at trække i mærket, starter der en nedtælling, og der udsendes en advarselslyd. Hvis du holder knapperne nede, indtil nedtællingen er færdig, ringer din iPhone automatisk til alarmcentralen.

Sådan foretager du opkaldet på iPhone 7 eller en tidligere model: 

 1. Tryk hurtigt på sideknappen (eller øverste knap) fem gange. Mærket Nødopkald SOS vises. (I Indien skal du kun trykke tre gange, før din iPhone automatisk ringer til alarmcentralen). 
 2. Træk i mærket Nødopkald SOS for at ringe til alarmcentralen.

Når opkaldet er slut, sender din iPhone en sms til dine nødkontakter med din nuværende lokalitet, medmindre du annullerer. Hvis Lokalitetstjenester er slået fra, bliver det midlertidigt slået til. Hvis din lokalitet ændres, får dine kontakter en opdatering, og du får en meddelelse ca. ti minutter senere.

Hvis du bruger genvejen Nødopkald SOS, skal du skrive din kode for at slå Touch ID til igen, også selvom du ikke foretager et opkald til alarmcentralen. 

 

Stop delingen af din lokalitet

Når din lokalitet er blevet delt, får du hver 4. time i 24 timer en påmindelse om at stoppe delingen. Du stopper opdateringerne ved at trykke på statuslinjen og vælge "Stop deling af lokalitet for nødopkald". 

Afslut et opkald

Hvis du har påbegyndt nedtællingen ved at uheld, kan du annullere den. På iPhone 8 eller en nyere version skal du give slip på side- og lydstyrkeknappen. På iPhone 7 eller en tidligere model skal du trykke på knappen Stop og derefter trykke på Stop opkald. 

Hvis du har ringet til redningstjenesten ved et uheld, kan du stoppe opkaldet. Tryk på det røde stop opkald-symbol, og bekræft derefter, at du vil stoppe opkaldet.

 

Skærmbilledet Nødinfo på iPhone X

Tilføj eller fjern kontakter

Du kan tilføje nødkontakter fra appen Sundhed på din iPhone:

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på fanen Nødinfo. 
 2. Tryk på Rediger, og rul til Nødkontakter.
 3. Tryk på plussymbolet for at tilføje en nødkontakt.
 4. Klik på en kontakt, og tilføj vedkommendes relation. 
 5. Klik på Udfør for at arkivere dine ændringer. 

Sådan fjerner du nødkontakter: 

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på fanen Nødinfo. 
 2. Tryk på Rediger, og rul til Nødkontakter. 
 3. Tryk på minussymbolet ud for en kontakt, og tryk derefter på Slet.
 4. Klik på Udfør for at arkivere dine ændringer. 

Du kan ikke indstille alarmcentralen som en kontakt ved SOS. 

SOS-indstillinger på iPhone X

Sådan slår du Autoopkald fra

Når Autoopkald er slået til, og du vil foretage et nødopkald, starter din iPhone en nedtælling og udsender en advarselslyd. Når nedtællingen er slut, ringer din iPhone automatisk til alarmcentralen.

Sådan ændrer du indstillingen: 

 1. Åbn appen Indstillinger på din iPhone.
 2. Tryk på Nødopkald SOS. 
 3. Slå Autoopkald til eller fra. 

Slår du denne indstilling fra, vil du stadig kunne bruge Nødopkald SOS-mærket til at foretage et opkald.

Rediger, hvordan du foretager et opkald

På iPhone 8 eller en nyere model kan du vælge at foretage et opkald ved at trykke på sideknappen fem gange. Sådan ændrer du indstillingen:

 1. Åbn appen Indstillinger på din iPhone.
 2. Tryk på Nødopkald SOS. 
 3. Slå Ring med sideknappen til eller fra. Når denne indstilling er aktiveret, vil det stadig fungere at trykke på side- og lydstyrkeknapperne og holde dem nede. 

Sådan indstiller du andre nødfunktioner

Udgivelsesdato: