Tilføjelse af emojis til din Clips-video på din iPhone, iPad og iPod touch

Du kan føje emojis til dine videoklip under optagelsen eller trække dem til eksisterende klip i videoen.

Åbn en video, eller opret en ny

 1. Åbn Clips.* Hvis du har brugt Clips før, åbnes den seneste video, som du arbejdede på, automatisk.
 2. Tryk på  øverst til venstre.
 3. Tryk på for at oprette en ny video. Hvis du vil åbne en arkiveret video, skal du skubbe med fingeren for at se arkiverede videoer. Tryk på videoen og derefter på Åbn.

* Kan du ikke finde appen Clips? Gå til hjemmeskærmen, skub til højre, indtil der vises en skærm med et søgefelt øverst, og indtast derefter Clips i søgefeltet. Kan du stadig ikke se appen? Download Clips fra App Store.

Tilføj emojis

Sådan tilføjes emojis før, du optager videoen eller tilføjer et billede:

 1. Tryk på .
 2. Tryk på emoji-tegn.
 3. Tryk på en emoji for at indsætte den midt i klippet i fremviseren. Eller træk emojien fra browseren og over på klippet.
 4. Træk for at placere emojien, hvor du vil have den. 
 5. Knib for at skifte størrelse på eller rotere emojien. 
 6. Tryk på  for at lukke emojibrowseren.
 7. Tryk på og hold  nede for at optage din video. 
 8. Tryk på for at tage et billede, og tryk derefter på og hold nede for at føje billedet til din video.

Hvis du vil føje en emoji til et allerede optaget klip, skal du vælge klippet på tidslinjen nederst på skærmen og derefter tilføje emojien.

Slet en emoji

 1. Vælg det klip på tidslinjen, der indeholder den emoji, der skal ændres.
 2. Tryk på emojien, og tryk derefter på Slet.

Udgivelsesdato: