Slagtøj i GarageBand til Mac

Læs mere om, hvordan du føjer slagtøj til din GarageBand-sang med Drummer.

I GarageBand til Mac 10.2 kan du bruge Drummer til at føje dynamiske slagtøjsdele til en sang. Du kan bruge delene som det primære rytmiske element i sangen, eller de kan bruges som supplement til andre Drummer-spor. GarageBand indeholder tre slagtøjsstile – Latin, Pop og Sangskriver.
 

        

Tilføj et slagtøjsspor

Start ved at klikke på  over sporoverskrifterne, eller vælg Spor > Nyt spor. Vælg derefter Drummer i vinduet Nyt spor, og klik på Opret. GarageBand opretter et nyt spor med et Drummer-område.

Sørg for at vælge det nye Drummer-spor, og klik derefter på  på kontrollinjen for at åbne et Bibliotek. Klik på Slagtøj under Drummer, og vælg derefter et slagtøj på listen.

Juster slagtøjets ydeevne

Når du har tilføjet et slagtøj, kan du justere ydeevnen i dit Drummer-værktøj. Du kan åbne og lukke dit Drummer-værktøj ved at dobbeltklikke på et område i et Drummer-spor eller klikke på  på kontrollinjen. Dit Drummer-værktøj vises nederst i vinduet GarageBand.

Du kan hurtigt føje slagtøj til din sang ved at klikke på en forindstilling til venstre i værktøjet. Du kan tilpasse ydeevnen ved at bruge de forskellige betjeningsmuligheder i dit Drummer-værktøj:

 • Du kan ændre kompleksiteten og styrken af en ydeevne med en X/Y-pad. Træk den gule puck op og ned for at øge eller reducere den dynamiske intensitet, og træk den til højre eller venstre for at justere ydeevnens kompleksitet.
 • Brug instrumentvælgeren til højre for din X/Y-pad til at justere de enkelte slagtøjsinstrumenter i forindstillingen:
  • Hvis du vil høre et slagtøjsinstrument, skal du klikke på det for at vælge det.
  • Hvis du vil slå lyden fra for et slagtøjsinstrument, skal du klikke på det for at nedtone det.
  • Du kan også justere det afspillede mønster for hver gruppe slagtøjsinstrumenter ved at trække i det tilhørende mærke til højre eller venstre.
 • Brug knappen Fyld til at styre frekvensen og kompleksiteten af de forskellige fills. Drej knappen helt til venstre for at slå fills fra.
 • Brug knappen Swing for at styre, hvor meget swing ydeevnen skal gengive. Skift mellem 8. og 16. nodeswing med de tilhørende knapper.

Miks slagtøjssporet

Du kan bruge Smart Controls til at mikse slagtøjssporet. Vælg et slagtøjsspor, og klik derefter på  på kontrollinjen. Smart Controls til slagtøjssporet vises nederst i vinduet GarageBand.

 • Brug betjeningsmulighederne i delen med Miks til at justere lydstyrken for de forskellige slagtøjsinstrumenter i sporet. 
 • Brug betjeningsmulighederne i delen med Effekter til at justere effekter, f.eks. komprimering og stemning. 

Udgivelsesdato: