Brug af flere optagelser i GarageBand til iOS

Læs mere om, hvordan du indspiller flere versioner af et stykke eller en optagelse i hurtig rækkefølge på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Med Indspilning med flere optagelser opretter GarageBand en ny optagelse, hver gang afspilningsmærket starter fra begyndelsen af en musikdel. GarageBand indspiller hver ny optagelse til samme spor – hvert spor kan indeholde flere optagelser. Derefter kan du vælge den optagelse, du bedst kan lide, og slette de andre. Indspilning af flere optagelser kan være nyttigt, når du improviserer en lead- eller solodel og vil optage flere versioner af dit stykke.

 

Før du begynder

Før du begynder på Indspilning med flere optagelser, skal du slå Automatisk længde på sangdel fra.

 1. I Sporoversigt til højre for linealen skal du trykke på  for at åbne betjeningspanelet til sangdelen.
 2. Tryk på den sidste del på listen, og tryk derefter på . Hvis din sang har én del, skal du trykke på  for Del A.
 3. Hvis delen er indstillet til Automatisk, skal du trykke på knappen Automatisk for at slå den fra. Tryk derefter på Sangdele for at vende tilbage til listen med sangdele.
 4. Tryk på den del, du vil arbejde med. Hvis din indspilning skal spænde over alle dele, skal du trykke på Alle dele.
 5. Luk sangdelens betjeningspanel:
  • På iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus og iPad: Tryk et vilkårligt sted i Sporoversigt. 
  • På iPhone og iPod touch: Tryk på OK.

Slå derefter Indspilning med flere optagelser til.

 1. Åbn betjeningspanelet til spor: 
  • På iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus og iPad: Tryk på  på betjeningslinjen. 
  • På iPhone og iPod touch: Tryk på , og vælg .
 2. Tryk på et spor undtagen et Drummer-spor.
 3. Tryk på Sporindstillinger
 4. Tryk på Optager, og slå Indspilning med flere optagelser til.

Sådan indspiller du flere optagelser

 1. Tryk på det spor, du vil optage i. Eller tilføj et nyt spor ved at trykke på  under sporoverskrifterne eller ved at trykke på  på betjeningslinjen og vælge et nyt touch-instrument.
 2. Tryk på  på betjeningslinjen for at starte optagelsen. Hver gang afspilningsmærket starter fra begyndelsen af en del, opretter GarageBand en ny optagelse i sporet.

Vælg en optagelse

Når du er færdig med at optage, skal du trykke to gange i det nye område, trykke på Optagelser og derefter vælge den optagelse på listen, du vil høre. Der vises et flueben ved siden af den valgte optagelse. Du kan vælge optagelser under afspilning, eller mens GarageBand er ledig.

Slet en optagelse

Når du har besluttet dig for at bruge en bestemt optagelse, kan du slette andre optagelser.

 • Hvis du vil slette individuelle optagelser, skal du trykke på Rediger og slette de optagelser, du ikke vil beholde.
 • Hvis du vil slette alle andre end den aktuelle optagelse, skal du trykke på den optagelse, du vil beholde og trykke på Slet ubrugte optagelser.
Udgivelsesdato: