Sådan løses et problem med et opdelt Fusion Drive

Hvis dit Fusion Drive vises i Finder som to drev i stedet for ét, fungerer det ikke længere som et Fusion Drive. Sådan løser du problemet.

Et Fusion Drive er en lagringsmulighed på visse iMac- og Mac mini-computere, der kombinerer en harddisk og flashlagring i en samlet diskenhed for forbedret ydeevne og lagerkapacitet. Hvis dit Fusion Drive vises i Finder som to drev i stedet for ét, fungerer det ikke længere som et Fusion Drive. Dette kan ske, hvis et af drevene i dit Fusion Drive udskiftes, eller hvis der bruges software til at opdele dem i separate diskenheder. 

Du kan fortsætte med at bruge de to drev uafhængigt af hinanden eller følge disse trin for at genskabe fordelene ved at have en enkelt logisk enhed i et Fusion Drive.

Før du begynder

Hvis du er i tvivl, om din Mac er konfigureret med et Fusion Drive, eller om drevet er blevet opdelt:

  1. Afbryd alle eksterne lagringsenheder, der er sluttet til din Mac.
  2. Vælg Apple-menuen () > Om denne Mac, og klik derefter på fanen Lagringsplads. 
    • Hvis du ser et drev med betegnelsen Fusion Drive, fungerer dit Fusion Drive, og denne artikel gælder ikke for dig.
    • Hvis du har et Apple Fusion Drive, der er blevet opdelt, bør du kunne se to drev. Det ene med betegnelsen Flash-lagring med en kapacitet på 24 GB, 32 GB eller 128 GB. Det andet med en kapacitet på mindst 1 TB.

Sådan bruges Terminal til at oprette et Fusion Drive igen

Disse trin sletter permanent alle data, der er lagret på de drev, som Fusion Drive består af. Sørg for, at du har en sikkerhedskopi, før du fortsætter. 

1. Tænd din Mac, og hold med det samme tasten Kommando-R eller Alternativ-Kommando-R på tastaturet nede for at starte fra macOS-gendannelse. Slip tasterne, når du ser Apple-logoet eller en roterende globus.

2. Når vinduet macOS-hjælpeprogrammer vises, skal du vælge Hjælpeprogrammer > Terminal på menulinjen.

3. Indtast følgende kommando i vinduet Terminal, og tryk derefter på Retur:

diskutil list

4. Terminal viser en oversigt med data om dine drev. Find id'et i kolonnen IDENTIFIER for hvert af de to interne, fysiske drev, der udgør dit Fusion Drive. Som regel bruges id'erne disk0 og disk1. Ét af dem skal være på højest 128 GB. Det andet skal være på mindst 1 TB.

5. Indtast følgende kommando, og erstat identifier1 og identifier2 med de id'er, som du fandt i det forrige trin. Tryk derefter på Retur.

diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2

Eksempel:
diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

Hvis du får vist fejlen "Gør disk passiv", skal du indtaste diskutil unmountDisk identifier for det første id, som du hentede tidligere. Derefter skal du indtaste den samme kommando igen for det andet id.

6. Indtast følgende kommando, og tryk på Retur:

diskutil cs list

7. Terminal viser yderligere data om dine drev (diskenheder). Find den talrække, der vises efter "Logical Volume Group" for diskenheden med navnet Macintosh HD. Det er et tal af denne type: 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.

Eksempel:
+-- Logisk enhedsgruppe 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
|   =========================================================
|   Name:         Macintosh HD

8. Indtast følgende kommando, og erstat logicalvolumegroup med det tal, som du fandt i det forrige trin. Tryk derefter på Retur.

diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%

Eksempel:
diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

9. Slut Terminal for at vende tilbage til vinduet macOS-hjælpeprogrammer.

10. Vælg Geninstaller macOS, og klik på Fortsæt for at starte geninstalleringen af Mac-operativsystemet. Din Mac genstartes automatisk fra Fusion Drive, når den er færdig.

Udgivelsesdato: