Brug af multitasking på iPad

Med iPadOS kan du bruge multitasking til at arbejde med to apps på samme tid, besvare e-mails, mens du ser en video, skifte til en anden app ved hjælp af bevægelser og meget mere.

Sådan bruger du Dock til at arbejde i flere apps ad gangen

Med Dock kan du straks åbne og skifte mellem apps fra en hvilken som helst app, du arbejder i. Du kan også tilpasse venstre side af Dock til dine foretrukne apps. I højre side kan du se apps, du har brugt for nyligt, og de apps, der er åbne på din iPhone og Mac.

Du kan finde Dock nederst på hjemmeskærmen. Hvis du vil se Dock, mens du bruger en app, skal du skubbe op med en finger fra skærmens nederste kant, indtil Dock vises, og derefter slippe. 

Hvis du vil tilpasse Dock med dine foretrukne apps, skal du trykke på en app og holde den nede på hjemmeskærmen og derefter straks trække den til venstre side af Dock.

Hvis du vil fjerne en app fra Dock, skal du trykke på den og holde den nede i venstre side af Dock og derefter straks trække den væk.

Sådan bruger du to apps samtidigt

Med Dock kan du let arbejde med flere apps ad gangen. Træk en app ud af Dock for at lave en Slide Over, eller træk den til højre eller venstre kant af skærmen for at lave en Split View. Du kan også arbejde med flere apps i Slide Over, se to apps i Split View og se en film eller bruge FaceTime i Billede i billede – det hele på samme skærm.

Sådan åbner du en app med Slide Over

Brug Slide Over til at arbejde i en app, der vises foran enhver åben app eller endda over to åbne apps i Split View.

Sådan bruger du Slide Over:

 1. Åbn en app.
 2. Skub opad fra bunden af skærmen for at åbne Dock.
 3. Tryk på den anden app på Dock, du vil åbne, og hold den nede, og træk den derefter til skærmen.

Brug Slide Over i Split View:

Hvis du arbejder med to apps i Split View og vil åbne en tredje app i Slide Over, skal du blot skubbe opad fra skærmens nederste kant for at åbne Dock. Træk derefter appen hen over skillelinjen mellem apps.

 • Hvis du vil flytte den app, der er åben i Slide Over, skal du trykke på stregsymbolet og holde nede og derefter trække den til den venstre eller højre side af skærmen.
 • Du kan også flytte den app, der er åben i Slide Over, væk fra skærmen og skubbe den tilbage, når du vil bruge den. Placer bare fingeren på stregsymbolet, og træk appen til højre og væk fra skærmen. Når du vil bruge appen igen, skal du skubbe til venstre fra højre side af skærmen.
 • Du kan arbejde med mere end én app i Slide Over, når du er i Split View. Hvis du vil skifte mellem apps, der er åbne i Slide Over, skal du skubbe stregsymbolet til højre eller venstre. Hvis du vil lukke en app i Slide Over, skal du skubbe op på stregsymbolet og holde midt på skærmen for at få vist alle de apps, du har åbne, og derefter skubbe opad igen på den app, du vil lukke.

I nogle understøttede apps såsom iWork og Arkiver kan du bruge Split View i den samme app.

Slide Over understøttes af iPad Pro, iPad (5. generation eller en nyere model), iPad Air 2 eller en nyere model og iPad mini 4 eller en nyere model.

Sådan åbner og bruger du to apps samtidigt med Split View

Med Split View kan du åbne og bruge to apps på samme tid. Du kan f.eks. se fotos, mens du skriver en e-mail. Eller find et sted i Kort, mens du søger efter ideer til ferien i Safari.

Sådan bruger du Split View:

 1. Åbn en app.
 2. Skub opad fra bunden af skærmen for at åbne Dock.
 3. Tryk på den anden app på Dock, du vil åbne, og hold den nede, og træk den derefter væk fra docken til højre eller venstre kant af skærmen.

Sådan tilpasser du Split View:

 • Hvis du vil give begge apps lige meget plads på skærmen, skal du trække skillelinjen mellem apps til midt på skærmen.
 • Hvis du vil lave et Split View til et Slide Over, skal du skubbe nedad fra øverst i appen.
 • Hvis du vil lukke Split View, skal du trække skillelinjen mellem apps hen over den app, som du vil lukke.

Læs, hvordan du bruger Split View i Safari til at se to websteder samtidigt på iPad.

Split View understøttes af iPad Pro, iPad (5. generation og en nyere model), iPad Air 2 og en nyere model og iPad mini 4 og en nyere model.

Brug apps, mens du ser en video med Billede i billede

Med Billede i billede kan du f.eks. besvare e-mails, mens du ser en tv-udsendelse. Når du bruger FaceTime eller ser en film, skal du trykke på symbolet for Billede i billede for at minimere videoskærmen til et hjørne af skærmen. Derefter kan du åbne en ny app, mens afspilningen af videoen fortsætter. 

Du kan flytte videoen ved at trække den til et andet hjørne. Tryk på symbolet for fuld skærm i venstre hjørne af videoen for at få den vist i fuld skærm igen. Du kan også skjule videoen ved at trække den ud til venstre eller højre kant af skærmen. Tryk på pilesymbolet for at få vist videoen igen.

Billede i billede understøttes af iPad Pro, iPad (5. generation eller en nyere model), iPad Air 2 eller en nyere model eller iPad mini 4 eller en nyere model.

Sådan bruges bevægelser sammen med iPadOS

Brug Betjening af multitasking på din iPad til hurtigt at se appskifteren, skifte til en anden app eller vende tilbage til hjemmeskærmen:

 • Se appskifteren: Skub opad med en finger fra den nederste kant af skærmen, og hold midt på skærmen, indtil appskifteren vises. Skub derefter til venstre eller højre med en finger for at finde og åbne en anden app.
 • Skift apps: Skub til venstre eller højre med fire eller fem fingre, mens du bruger en app, for at skifte til en tidligere brugt app. På en iPad Pro med Face ID, iPad Pro 11" eller iPad Pro 12,9" (3. generation) kan du skubbe langs den nederste kant af skærmen for at skifte mellem apps, du tidligere har brugt. 
 • Vend tilbage til hjemmeskærmen: Skub opad fra den nederste kant af skærmen, mens du bruger en app. Du kan også knibe fem fingre sammen på skærmen for at vende tilbage til hjemmeskærmen.

Træk og slip mellem apps

Med træk og slip kan du flytte tekst, fotos og arkiver fra én app til en anden. Du kan f.eks. trække tekst fra Safari til en note, et billede fra Fotos til en e-mail eller en kalenderbegivenhed til en sms:

 1. Åbn de to apps i Split View eller Slide Over.
 2. Tryk på elementet, og hold det nede, indtil det løftes. Hvis du vil vælge flere elementer, skal du trykke på et element og holde det nede, trække let i det og fortsat holde det nede, mens du trykker på flere elementer med en anden finger. Et badge angiver antallet af valgte elementer. Hvis du vil trække og slippe tekst, skal du først vælge teksten og derefter trykke på den og holde nede, indtil den løftes op.
 3. Træk elementet til den anden app, og slip det.

Sådan slår du multitaskingfunktioner til eller fra

Hvis du vil slå multitaskingfunktioner til eller fra, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Multitasking og Dock, og derefter kan du gøre følgende:

 • Tillad flere apps: Slå denne funktion fra, hvis du ikke vil bruge Slide Over eller Split View.
 • Billede i billede: Slå dette fra, hvis du ikke vil bruge Billede i billede.
 • Bevægelser: Slå dette fra, hvis du ikke vil bruge bevægelser til multitasking for at se appskifteren, vende tilbage til hjemmeskærmen og meget mere.
 • Vis foreslåede og seneste apps: Slå denne funktion til for at se de seneste anvendte apps i højre side af Dock.

Udgivelsesdato: