Brug af multitasking på iPad

På en iPad med iOS 11 eller en nyere version kan du bruge multitasking til at arbejde med to apps på samme tid, besvare e-mails, mens du ser en video, skifte til en anden app ved hjælp af bevægelser og meget mere.

Sådan skifter du apps ved hjælp af bevægelser

Brug Betjening af multitasking på din iPad til hurtigt at se appskifteren, skifte til en anden app eller vende tilbage til hjemmeskærmen:

 • Se appskifteren: I iOS 12 skal du skubbe opad med en finger fra den nederste kant af skærmen og holde midt på skærmen, indtil appskifteren vises. Du kan også trykke to gange på knappen Hjem for at se alle dine åbne apps. Skub derefter til højre med én finger for at finde og åbne en anden app.
 • Skift apps: Skub til venstre eller højre med fire eller fem fingre, mens du bruger en app, for at skifte til en tidligere brugt app. På en iPad Pro 11" eller iPad Pro 12,9" (3. generation) kan du skubbe langs den nederste kant af skærmen for at skifte mellem apps, du tidligere har brugt. 
 • Vend tilbage til hjemmeskærmen: I iOS 12 skal du skubbe opad fra den nederste kant af skærmen, mens du bruger en app. Du kan også knibe fire eller fem fingre sammen på skærmen for at vende tilbage til hjemmeskærmen.

Sådan bruger du Dock til at arbejde i flere apps ad gangen

Med Dock kan du straks åbne og skifte mellem apps fra en hvilken som helst app, du arbejder i. Du kan også tilpasse venstre side af Dock til dine foretrukne apps. I højre side kan du se apps, du har brugt for nyligt, og de apps, der er åbne på din iPhone og Mac.

Du kan finde Dock nederst på hjemmeskærmen. Hvis du vil se Dock, mens du bruger en app, skal du skubbe op med en finger fra skærmens nederste kant, indtil Dock vises, og derefter slippe. 

Hvis du vil tilpasse Dock med dine foretrukne apps, skal du trykke på en app og holde den nede på hjemmeskærmen og derefter straks trække den til venstre side af Dock.

Hvis du vil fjerne en app fra Dock, skal du trykke på den og holde den nede i venstre side af Dock og derefter straks trække den væk.

Sådan bruger du to apps samtidigt

Med Dock kan du let arbejde med flere apps ad gangen. Træk en app ud af Dock for at lave en Slide Over, eller træk den til højre eller venstre kant af skærmen for at lave en Split View. Du kan også arbejde med én app i Slide Over, se to apps i Split View og se en film eller bruge FaceTime i Billede i billede – det hele på samme skærm.

Sådan åbner du en anden app med Slide Over

animation, der viser Slide Over

Brug Slide Over til at arbejde i en app, der vises foran enhver åben app eller endda over to åbne apps i Split View:

 1. Åbn en app.
 2. Skub opad fra bunden af skærmen for at åbne Dock.
 3. Tryk på den anden app på Dock, du vil åbne, og hold den nede, og træk den derefter til skærmen.

Hvis du arbejder med to apps i Split View og vil åbne en tredje app i Slide Over, skal du blot skubbe opad fra skærmens nederste kant for at åbne Dock. Træk derefter appen hen over skillelinjen mellem apps.

Hvis du vil flytte den app, der er åben i Slide Over, skal du trykke på stregsymbolet og holde nede og derefter trække den til den venstre eller højre side af skærmen.

Du kan også flytte den app, der er åben i Slide Over, væk fra skærmen og skubbe den tilbage, når du vil bruge den. Placer bare fingeren på stregsymbolet, og træk appen til højre og væk fra skærmen. Når du vil bruge appen igen, skal du skubbe til venstre fra højre side af skærmen.

Slide Over understøttes af iPad Pro, iPad (5. generation og en nyere model), iPad Air og en nyere model og iPad mini 2 og en nyere model.

Sådan åbner og bruger du to apps samtidigt med Split View

animation, der viser Split View

Med Split View kan du åbne og bruge to apps på samme tid. Du kan f.eks. se fotos, mens du skriver en e-mail. Eller find et sted i Kort, mens du søger efter ideer til ferien i Safari.

Sådan bruger du Split View:

 1. Åbn en app.
 2. Skub opad fra bunden af skærmen for at åbne Dock.
 3. Tryk på den anden app på Dock, du vil åbne, og hold den nede, og træk den derefter væk fra docken.
 4. Når appen åbnes i Slide Over, skal du trække stregsymbolet ned.

Sådan tilpasser du Split View:

 • Hvis du vil give begge apps lige meget plads på skærmen, skal du trække skillelinjen mellem apps til midt på skærmen.
 • Hvis du vil lave et Split View til et Slide Over, skal du skubbe nedad fra øverst i appen.
 • Hvis du vil lukke Split View, skal du trække skillelinjen mellem apps hen over den app, som du vil lukke.

Læs, hvordan du bruger Split View i Safari til at se to websteder samtidigt på iPad.

Split View understøttes af iPad Pro, iPad (5. generation og en nyere model), iPad Air 2 og en nyere model og iPad mini 4 og en nyere model.

Brug apps, mens du ser en video med Billede i billede

FaceTime, der vises med Billede i billede, mens der spilles et spil.

Med Billede i billede kan du f.eks. besvare e-mails, mens du ser en tv-udsendelse. Når du bruger FaceTime eller ser en film, skal du trykke på symbolet for Billede i billede for at minimere videoskærmen til et hjørne af skærmen. Derefter kan du åbne en ny app, mens afspilningen af videoen fortsætter. 

Du kan flytte videoen ved at trække den til et andet hjørne. Tryk på symbolet for fuld skærm i venstre hjørne af videoen for at få den vist i fuld skærm igen. Du kan også skjule videoen ved at trække den ud til venstre eller højre kant af skærmen. Tryk på pilesymbolet for at få vist videoen igen.

Billede i billede understøttes af iPad Pro, iPad (5. generation og en nyere model), iPad Air og en nyere model og iPad mini 2 og en nyere model.

Træk og slip mellem apps

animation, der viser træk og slip

Med træk og slip kan du flytte tekst, fotos og arkiver fra én app til en anden. Du kan f.eks. trække tekst fra Safari til en note, et billede fra Fotos til en e-mail eller en kalenderbegivenhed til en sms:

 1. Åbn de to apps i Split View eller Slide Over.
 2. Tryk på elementet, og hold det nede, indtil det løftes. Hvis du vil vælge flere elementer, skal du trykke på et element og holde det nede, trække let i det og fortsat holde det nede, mens du trykker på flere elementer med en anden finger. Et badge angiver antallet af valgte elementer. Hvis du vil trække og slippe tekst, skal du først vælge teksten og derefter trykke på den og holde nede, indtil den løftes op.
 3. Træk elementet til den anden app, og slip det.

Sådan slår du multitaskingfunktioner til eller fra

Hvis du vil slå multitaskingfunktioner til eller fra, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Multitasking og Dock, og derefter kan du gøre følgende:

 • Tillad flere apps: Slå denne funktion fra, hvis du ikke vil bruge Slide Over eller Split View.
 • Vedvarende videooverligger: Slå dette fra, hvis du ikke vil bruge Billede i billede.
 • Bevægelser: Slå dette fra, hvis du ikke vil bruge bevægelser til multitasking for at se appskifteren, vende tilbage til hjemmeskærmen og meget mere.
 • Vis foreslåede og seneste apps: Slå denne funktion til for at se de seneste anvendte apps i højre side af Dock.

Sådan bruger du Opdater apps i baggrunden

Indstillinger for Opdater apps i baggrunden

Når du skifter til en anden app, fortsætter nogle af dine apps med at køre i et kort stykke tid, før de bliver afbrudt. Apps i afbrudt tilstand er ikke aktive eller åbne, og de optager heller ikke systemressourcer. Opdater apps i baggrunden gør det muligt at afbryde dine apps midlertidigt, så der kan søges efter opdateringer og nyt indhold. 

Hvis afbrudte apps skal søge efter nyt indhold, skal du åbne Indstillinger > Generelt > Opdater apps i baggrunden og slå funktionen til. Hvis du lukker en app fra appskifteren, kan appen muligvis ikke køre eller søge efter nyt indhold, før du åbner den igen.

Udgivelsesdato: