Brug delt skærm i Safari på din iPad

Du kan bruge Split View i Safari til at få vist to websteder på samme tid, side om side.

Sådan får du vist to Safari-vinduer på din iPad

  1. Åbn Safari.
  2. Gør et af følgende:
    • Åbn et link i Split View: Tryk og hold på linket, og træk det til højre eller venstre kant af skærmen.
    • Åbn en tom side i Split View: Tryk og hold på vinduesknappen eller knappen Tilføj på værktøjslinjen. Gå til den viste menu, og tryk på Nyt vindue i Split View .

Sådan bruger du menuen Multitasking

Du kan også åbne et nyt Safari-vindue i Split View med knappen Multitasking:

  1. Åbn Safari.
  2. Tryk på knappen Multitasking  øverst på skærmen.
  3. Tryk på knappen Split View .
  4. Tryk på Safari-symbolet i Dock eller på hjemmeskærmen.

Læs mere om brug af multitasking på iPad.

Åbn et link i Split View fra en anden app

I nogle apps kan du åbne et link i Safari i Split View i stedet for at åbne linket i appen. For at gøre dette skal du trykke og holde på linket og derefter trække det til højre eller venstre kant af skærmen.

Luk Split View

Hvis du vil lukke Split View, skal du trykke på knappen Multitasking  i det Safari-vindue, som du vil beholde, og derefter trykke på knappen for fuld skærm . Eller du kan trække skillelinjen for apps til højre eller venstre over det Safari-vindue, som du vil lukke.

Du kan også kombinere dine Safari-vinduer i ét: Tryk og hold på vinduesknappen  eller knappen Tilføj  på værktøjslinjen, og tryk derefter på Kombiner alle vinduer.

Udgivelsesdato: