Sådan opdeles og flyttes tastaturet på din iPad

Du kan bruge et delt tastatur på din iPad og flytte det op eller ned på skærmen, så det bliver nemmere at indtaste.

Sådan opdeles tastaturet

  1. Åbn en app, og tryk på et tekstfelt.
  2. Tryk og hold nede på  i det nederste højre hjørne af tastaturet.
  3. Skub op, og tryk på Opdel.

Det opdelte tastatur er ikke tilgængeligt på iPad Pro (12,9") eller iPad Pro 11".

Kombiner et opdelt tastatur

  1. Tryk på et tekstfelt.
  2. Tryk og hold nede på  i det nederste højre hjørne af tastaturet.
  3. Skub op, og tryk på Kombiner.

Hvis du vil slå Opdel tastatur til eller fra, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Opdel tastatur.

Sådan flyttes tastaturet

Du kan frigøre tastaturet fra bunden af skærmen og flytte det til en anden placering på skærmen. Sådan gør du:

  1. Tryk og hold på .
  2. Skub op, og tryk på Frigør.
  3. Tryk let og hold på , og træk med det samme tastaturet op eller ned på skærmen.

Du kan også flytte et opdelt tastatur op eller ned på skærmen. Du skal bare trykke let og holde på  og trække tastaturet op eller ned på skærmen.

Hvis du vil flytte et helt tastatur tilbage til bunden af skærmen, skal du trykke og holde på og derefter skubbe op og trykke på Sæt fast.

Hvis du vil kombinere et opdelt tastatur og flytte det tilbage til bunden af skærmen, skal du trykke og holde på  og derefter skubbe op og trykke på Sæt fast og kombiner.

Udgivelsesdato: