Indstilling og administrering af alarmer på iPhone

Læs om, hvordan du redigerer eller sletter en alarm.

Appen Ur gør det muligt at bruge din iPhone som vækkeur. Du skal bare åbne appen Ur fra hjemmeskærmen eller Kontrolcenter. Du kan også bede Siri om at indstille en alarm for dig.

 


Sådan indstiller du en alarm

 1. Åbn appen Ur, og tryk derefter på fanen Alarm.
 2. Tryk på knappen Tilføj .
 3. Indstil et klokkeslæt for alarmen. Du kan også vælge en af følgende indstillinger:
  • Gentag: Tryk på denne indstilling for at indstille en tilbagevendende alarm.
  • Beskrivelse: Tryk på denne indstilling for at navngive din alarm.
  • Lyd: Tryk på denne indstilling for at vælge en lyd, der skal afspilles, når alarmen lyder.
  • Snooze: Tryk på denne indstilling for at få mulighed for at udsætte alarmen, når den lyder.
 4. Tryk på Arkiver.

Sådan ændrer du alarmens lydstyrke

 1. Gå til Indstillinger > Lyde & haptisk feedback.
 2. Træk skyderen under Ringetoner og advarsler til venstre eller til højre for at indstille lydstyrken. Når du trækker i mærket, afspilles en advarsel, så du kan høre, hvordan lydstyrken ændres.
 3. Slå Skift med knapper til for at bruge lydstyrkeknapperne på din enhed til at ændre alarmens lydstyrke.

Læs om, hvad du skal gøre, hvis alarmens lydstyrke er for lav eller stille.

Sådan redigerer du en alarm

 1. Åbn appen Ur, og tryk på fanen Alarm.
 2. Tryk på Rediger øverst i venstre hjørne.
 3. Tryk på alarmen, lav ændringerne, og tryk derefter på Arkiver.

Sådan sletter du en alarm

Her kan du se, hvordan du sletter en alarm:

 • Skub til venstre over alarmen, og tryk derefter på Slet.
 • Tryk på Rediger, tryk på knappen Slet , og tryk derefter på Slet.
 • Tryk på Rediger, tryk på alarmen, og tryk derefter på Slet alarm.

Hvis alarmens lydstyrke er for lav eller stille

Forstyr ikke og knappen Ring/lydløs påvirker ikke alarmens lyd. Hvis du indstiller knappen Ring/lydløs til Lydløs eller slår Forstyr ikke til, lyder alarmen stadig.

Hvis du har en alarm, der ikke afgiver lyd eller er for stille, eller hvis din iPhone kun vibrerer, skal du kontrollere følgende:

 • Indstil lydstyrken på din iPhone. Hvis alarmen er for høj eller lav, skal du trykke lydstyrkeknappen op eller ned for at justere den. Du kan også gå til Indstillinger > Lyde & haptisk feedback og trække i mærket under Ringetoner og advarsler.
 • Hvis alarmen kun vibrerer, skal du kontrollere, at alarmlyden ikke er indstillet til Ingen. Åbn appen Ur, tryk på fanen Alarm, og tryk derefter på Rediger. Tryk på alarmen, og tryk derefter på Lyd, og vælg en Lyd.
 • Hvis du slutter hovedtelefoner eller højtalere til din iPhone, afspilles alarmen ved den indstillede lydstyrke via de indbyggede højtalere på din iPhone og via hovedtelefoner og højtalere, der er tilsluttet med en ledning, eller som er trådløse.

Juster klokkeslættet på din iPhone manuelt i Indstillinger for at ændre en apps reaktion, f.eks. timere i spil. Dette kan ikke anbefales, da det kan påvirke alarmer.

Udgivelsesdato: