Indstilling og administrering af alarmer på iPhone

Læs mere om, hvordan du indstiller og redigerer en alarm, beder Siri om at indstille alarmer for dig og holder øje med din sengetid.

Appen Ur gør det muligt at bruge din iPhone som vækkeur. Du skal bare åbne appen Ur fra hjemmeskærmen eller Kontrolcenter. Du kan også bede Siri om at indstille en alarm for dig.

 

Sådan indstiller du en alarm

 1. Åbn appen Ur, og tryk derefter på fanen Alarm.
 2. Tryk på .
 3. Indstil et klokkeslæt for alarmen. Du kan også vælge en af følgende indstillinger:
  • Gentag: Tryk på denne indstilling for at indstille en tilbagevendende alarm.
  • Beskrivelse: Tryk på denne indstilling for at navngive din alarm.
  • Lyd: Tryk på denne indstilling for at vælge en lyd, der skal afspilles, når alarmen lyder.
  • Snooze: Tryk på denne indstilling for at få mulighed for at udsætte alarmen, når den lyder.
 4. Tryk på Arkiver.

Sådan indstiller du lydstyrken for alarmen

Gå til Indstillinger > Lyde & haptisk feedback. Træk skyderen under Ringetoner og advarsler til venstre eller til højre for at indstille lydstyrken. Når du trækker i mærket, afspilles en advarsel, så du kan høre, hvordan lydstyrken ændres. Slå Skift med knapper til for at bruge lydstyrkeknapperne på din enhed til at ændre alarmens lydstyrke. Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis alarmens lydstyrke er for høj eller for lav.

Sådan beder du Siri om at indstille en alarm

Her er nogle eksempler på, hvad du kan bede om:

 • "Væk mig i morgen kl. 6.30."
 • "Hvilke alarmer har jeg indstillet?"
 • "Indstil min Arbejdsalarm."

Sådan redigerer eller sletter du en alarm

Sådan redigeres en alarm:

 1. Åbn appen Ur, og tryk på fanen Alarm.
 2. Tryk på Rediger øverst i venstre hjørne.
 3. Tryk på alarmen, lav ændringerne, og tryk derefter på Arkiver.

Sådan slettes en alarm:

 • Skub til venstre over alarmen, og tryk derefter på Slet.
 • Tryk på Rediger, tryk på , og tryk derefter på Slet.
 • Tryk på Rediger, tryk på alarmen, og tryk derefter på Slet alarm.

Sådan holder du styr på din sengetid

Sengetid gør det muligt at indstille det antal timer, som du vil sove hver nat, og appen Ur kan minde dig om, at du skal gå i seng og vække dig med en alarm. 

Læs mere om, hvordan du indstiller Sengetid i appen Ur.

Få hjælp til alarmer

Forstyr ikke og knappen Ring/lydløs påvirker ikke alarmens lyd. Hvis du indstiller knappen Ring/lydløs til Lydløs eller slår Forstyr ikke til, lyder alarmen stadig.

Hvis du har en alarm, der ikke lyder eller er for stille, eller hvis din iPhone kun vibrerer, skal du kontrollere følgende:

 • Indstil lydstyrken på din iPhone. Hvis alarmen er for høj eller lav, skal du trykke lydstyrkeknappen op eller ned for at justere den. Du kan også gå til Indstillinger > Lyde & haptisk feedback og trække i mærket under Ringetoner og advarsler.
 • Hvis alarmen kun vibrerer, skal du kontrollere, at alarmlyden ikke er indstillet til Ingen. Åbn appen Ur, tryk på fanen Alarm, og tryk derefter på Rediger. Tryk på alarmen, og tryk derefter på Lyd, og vælg en Lyd.
 • Hvis du bruger iOS 11 eller en nyere version, og du slutter hovedtelefoner eller højtalere til din iPhone, afspilles alarmen ved den indstillede lydstyrke via de indbyggede højtalere på din iPhone og via hovedtelefoner og højtalere, der er tilsluttet med en ledning. Den afspilles ikke via trådløse hovedtelefoner eller højtalere.

Manuel justering af din iPhone-enheds klokkeslæt i Indstillinger for at ændre en apps reaktion, f.eks. timere i spil, kan ikke anbefales, da det kan påvirke alarmer.

Udgivelsesdato: