Sådan indstiller og ændrer du alarmer på din iPhone

Læs om, hvordan du indstiller, redigerer eller sletter en alarm.

Appen Ur gør det muligt at bruge din iPhone som vækkeur. Du kan også bede Siri om at indstille en alarm for dig.

 

Indstil en alarm på iPhone 

Sådan indstiller du en alarm

 1. Åbn appen Ur, og tryk derefter på fanen Alarm.
 2. Tryk på knappen Tilføj .
 3. Indstil et klokkeslæt for alarmen. Du kan også vælge en af følgende indstillinger:
  • Gentag: Tryk på denne indstilling for at indstille en tilbagevendende alarm.
  • Beskrivelse: Tryk på denne indstilling for at navngive din alarm.
  • Lyd: Tryk på denne indstilling for at vælge en lyd, der skal afspilles, når alarmen lyder.
  • Snooze: Tryk på denne indstilling for at få mulighed for at udsætte alarmen, når den lyder.
 4. Tryk på Gem.

Sådan ændrer du alarmens lydstyrke

 1. Gå til Indstillinger > Lyde & haptisk feedback.
 2. Træk mærket under Lydstyrke på ringetoner og advarsler til venstre eller til højre for at indstille lydstyrken. Når du trækker i mærket, afspilles en advarsel, så du kan høre, hvordan lydstyrken ændres.
 3. Slå Skift med knapper til for at bruge lydstyrkeknapperne på din enhed til at ændre alarmens lydstyrke.

Læs om, hvad du skal gøre, hvis alarmens lydstyrke er for lav eller stille.

Rediger en alarm på iPhone 

Sådan redigerer du en alarm

 1. Åbn appen Ur, og tryk på fanen Alarm.
 2. Tryk på Rediger øverst i venstre hjørne.
 3. Tryk på alarmen, lav ændringerne, og tryk derefter på Gem.

Sådan sletter du en alarm

 • Skub til venstre over alarmen, og tryk derefter på Slet.
 • Tryk på Rediger, tryk på knappen Slet , og tryk derefter på Slet.
 • Tryk på Rediger, tryk på alarmen, og tryk derefter på Slet alarm.

Hvis alarmens lydstyrke er for lav eller stille

Forstyr ikke og knappen Ring/lydløs påvirker ikke alarmens lyd. Hvis du indstiller knappen Ring/lydløs til Lydløs eller slår Forstyr ikke til, lyder alarmen stadig.

Hvis du har en alarm, der ikke afgiver lyd eller er for stille, eller hvis din iPhone kun vibrerer, skal du kontrollere følgende:

 • Indstil lydstyrken på din iPhone. Hvis alarmlydstyrken er for høj eller lav, skal du trykke på knappen for lydstyrke op eller ned for at justere den. Du kan også gå til Indstillinger > Lyde & haptisk feedback og trække i mærket under Lydstyrke for ringetoner og advarsler.
 • Hvis alarmen kun vibrerer, skal du kontrollere, at alarmlyden ikke er indstillet til Ingen. Åbn appen Ur, tryk på fanen Alarm, og tryk derefter på Rediger. Tryk på alarmen, og tryk derefter på Lyd, og vælg en Lyd.
 • Hvis du slutter hovedtelefoner til din iPhone, afspilles alarmen ved den indstillede lydstyrke via de indbyggede højtalere på din iPhone og via hovedtelefoner, der er tilsluttet med en ledning, eller som er trådløse.

Juster tiden på din iPhone manuelt i Indstillinger for at ændre en apps virkemåde, f.eks. timere i spil. Dette kan ikke anbefales, da det kan påvirke alarmer.

Udgivelsesdato: