Tag billeder med Live Photos, og rediger dem

Med Live Photos registrerer din iPhone det, der sker halvandet sekund før og efter, at du tager billedet. Du tager et Live Photo på samme måde, som du tager et normalt billede. Derefter kan du vælge et andet nøglefoto, tilføje en sjov effekt, redigere dit Live Photo og dele med familie og venner.

Sådan tager du et Live Photo

 1. Åbn appen Kamera.
 2. Sørg for, at kameraet er indstillet til Foto-funktion, og at Live Photos er slået til. Når det er slået til, kan du se knappen Live Photos  øverst i kameraet.
  Appen Kamera på iPhone, hvor der tages et Live Photo
 3. Hold din enhed* i ro.
 4. Tryk på udløserknappen .

Live Photos er som standard slået til. Du kan slå Live Photos fra midlertidigt eller permanent.


Sådan finder og afspiller du dine Live Photos

 1. Åbn appen Fotos.
 2. Tryk på fanen Album.
 3. Rul ned til Medietyper, og tryk på Live Photos.
  iPhone, der viser Medietyper under Album i Fotos
 4. Tryk på et billede for at åbne det.
 5. Tryk på skærmen, og hold fingeren nede for at afspille dit Live Photo.

Du kan også nyde dit Live Photo, hver gang du låser din enhed op. Du skal blot indstille det som din baggrund på låseskærmen.


Sådan ændrer du nøglefoto

 1. Åbn dit Live Photo, og tryk på Rediger.
 2. Tryk på knappen Live Photos .
 3. Flyt mærket for at skifte foto.
 4. Giv slip med fingeren, og tryk på Indstil som nøglefoto.
  iPhone med indstillingen Indstil som nøglefoto for et Live Photo
 5. Tryk på OK.

Du kan også slå Live Photo-effekten til og fra. Når du redigerer et Live Photo, skal du trykke på knappen LIVE øverst på skærmen for at slå Live Photo fra eller til igen. 


Sådan tilføjer du Live Photo-effekter

 1. Åbn dit Live Photo.
 2. Tryk på knappen Live Photos  næsten øverst på skærmen.
  iPhone med indstillingerne for Live Photo
 3. Vælg Sløjfe, Hoppende eller Lang eksponering.

Sløjfe: Gør et Live Photo, du godt kan lide, til en videosløjfe. Vælg et foto af dig selv, eller gå til fanen Til dig for at se fotos, der ville egne sig godt som sløjfer.

Hoppende: Få dit Live Photo til at rykke frem og tilbage. Se dit Live Photo, sådan som det skete, hvorefter det straks bliver afspillet baglæns.

Lang eksponering: Indfang tid og bevægelse. Skab en flot effekt, som tidligere kun var mulig med et digitalt spejlreflekskamera. Fyrværkeri bliver til lyse strejf hen over nattehimlen. Et vandfald bliver til et magisk slør.


Sådan redigerer du Live Photos

 1. Åbn appen Fotos, og tryk på fanen Album.
 2. Gå til Live Photos under Medietyper. 
 3. Tryk på det Live Photo, du vil redigere.
 4. Tryk på rediger, og foretag derefter ændringer.
 5. Tryk på OK.

Hvis du redigerer dit Live Photo i en app fra en anden producent, mister du muligvis eventuelle Live Photo-effekter, du har tilføjet.


Sådan deler du dine Live Photos

 1. Åbn det foto, du vil dele, og tryk derefter på knappen Del .
 2. Hvis du vil dele et stillbillede og ikke et Live Photo, skal du trykke på Live i fotoets øverste venstre hjørne.
 3. Vælg, hvordan du vil dele dit foto. Bemærk: Hvis du deler dit Live Photo via Mail sendes det som stillbillede.

Når du modtager et Live Photo på din iPhone, iPad eller iPod touch via Beskeder, skal du trykke på fotoet for at åbne det og derefter trykke hårdt for at bringe det til live.

Hvis du bruger Beskeder på din Mac, skal du dobbeltklikke på et Live Photo for at åbne det. Live Photo afspilles en gang. Klik på knappen LIVE i nederste venstre hjørne af fotoet for at afspille det igen.


Sådan slår du Live Photos fra

I appen Kamera skal du trykke på knappen Live Photos  for at slå Live Photos fra. En linje gennem knappen Live Photos betyder, at funktionen er slået fra.

Appen Kamera slår automatisk Live Photos til igen. Følg disse trin for at slå Live Photos fra permanent:

 1. Gå til Indstillinger.
 2. Tryk på Kamera > Husk indstillinger.
 3. Sørg for, at knappen ud for Live Photo er slået til.


Udgivelsesdato: